Ülésezett a képviselő-testület – Budaörs 2024-ig tartó gazdasági programjáról is döntöttek

(Budaörs, 2020. október 1. – Budaörsi Infó) 2020. szeptember 30-án tartott ülésén elfogadta a képviselő-testület Budaörs 2024-ig tartó gazdasági programját, bár – mint Wittinghoff Tamás polgármester megjegyezte – ilyen bizonytalan gazdasági és társadalmi helyzetben nagyon nehéz hosszú távra tervezni.

 

 

Első napirend előtti felszólalóként Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról érdeklődött, hogy hol tartanak a tárgyalások a főút gyalogos átkelőihez tervezett ledes jelző berendezésekkel kapcsolatban a Magyar Közút Zrt-vel. Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője arról tájékoztatta, hogy a közútkezelő hiánypótlást írt elő, s ha minden zökkenőmentesen történik, októberben megkezdődhet a berendezések kihelyezése.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) lakossági kérdéseket tolmácsolva azt kérdezte, hogy a Liliom és a Farkasréti út találkozásánál van-e lehetőség zebra kihelyezésére. A képviselő bejárást kezdeményezett a Tűzkőhegyi ároknál, és a Fém utcában, ahol különböző problémákat jeleztek a lakók. A Farkasréti és a Thököly út sarkán található, rossz állapotú kereszttel kapcsolatban a főépítésztől kért tájékoztatást, továbbá jelezte, hogy az Átlós utcában a járda felpúposodott, balesetveszélyes, amely ügyben intézkedést kért.

Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör) azt panaszolta, hogy az idei évben nem kapták meg papíralapon a lakótelepen a társasházi közös képviselők az építményadóról szóló határozatot, és kérte, hogy papíralapon kaphassák ezt kézhez.

Wittinghoff Tamás polgármester jelezte, nem tudja elképzelni, hogy márciusban ne kapták volna meg ők is, mint ahogy mindenki megkapta az egész évre vonatkozó tájékoztatót.

Dr. Bocsi István jegyző ehhez hozzátette: az ügyfélkapu használatára kötelezettek számára kizárólag ügyfélkapun keresztül tudja küldeni a hivatal az értesítéseket, papíralapon nem. Fontos tudni, tette hozzá, hogy az erre kötelezettek csak ügyfélkapun keresztül tehetik meg hivatalos bejelentéseiket, beadványaikat, ha papíralapon teszik, az jogszabály szerint olyan mintha semmit sem tettek volna.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Hajnal utcai lakosság köszönetét tolmácsolta az önkormányzat felé, amiatt, hogy nagyon gördülékenyen megtörtént az utca felújítása, a vízelvezetéstől a járdaépítésig.

Monostori-Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) egyrészt arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egészségügyi Központ hátsó-oldalsó bejáratánál hepehupássá és emiatt balesetveszélyessé vált a járda, ami javításra szorul. Emellett szorgalmazta, hogy a Kossuth Lajos utcában a Kereszt utcánál, ahol a városi busz megáll, alakítson ki gyalogos átkelőt a város.

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) korábban kérte, hogy a Kamaraerdei útra helyezzen ki a hivatal két tükröt a Kassai és a Kolozsvári utca kereszteződésében, illetve hogy a volt pékség előtti járdán próbálja megakadályozni a járdán történő parkolást. Ezek megtörténtek, amiért köszönetét fejezte ki a hivatal és a BTG felé.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a műszaki ügyosztályvezető felé jelezte, hogy megkeresték a Patkó utca 7. és a Lévai 15. közötti park környékén élők, hogy elkészült a közvilágítás felújítása, az ELMŰ megtalálta a földben lévő zárlatos vezetéket.

 

 

szajmaszkostestulet20200930 (16)

 

A képviselő tolmácsolta az Ifjúság utca 10–20. lakóinak köszönetét, amiért bekeríttette a hivatal a szelektív gyűjtőket. Arról is beszélt, hogy az itt található játszóteret a fiatalok birtokba vették, a viselkedésükkel azonban gondok vannak. Ezért kérte, hogy a parkot fokozottan ellenőrizze a közterület-felügyelet és a rendőrség.

A napirendi pontok tárgyalása között elsőként az egyes adótárgyú önkormányzati rendeleteket módosította a testület, amelyre magasabb szintű jogszabályok változása miatt volt szükség.

Ugyancsak módosították a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletet. A járványhelyzetre való tekintettel lehetővé tették, hogy a díjakat ne csak a testületi ülésen lehessen átadni, hanem szűkebb, biztonságosabb körben is, megőrizve az átadás ünnepélyességét.

A város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról szóló 29/2004.(V.25.) önkormányzati rendelet módosítására két változat készült, amelyeket megküldenek a szomszédos önkormányzatoknak tájékoztatásul, és az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek is véleményezésre.

Ezt követően a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba – lemondások miatt – két új külsős tagot választottak meg, Csepreghy Istvánt és Rakusz Mihályt, akik esküt is tettek.

Tájékoztatást kapott a testület Budaörs Város Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról, amit el is fogadtak.

Szintén elfogadták a város 2019-2024 évi gazdasági programját. Wittinghoff Tamás polgármester szerint ennyire bizonytalan gazdasági és társadalmi helyzetben nagyon nehéz hosszú távra tervezni. Ígérete szerint a programot folyamatosan hozzáigazítják majd a változásokhoz.

A távhőszolgáltatás biztosítására vonatkozó koncessziós eljárás megindításával kapcsolatos döntések között 2,2 milliárdról 1,95 milliárd forintra leszállította az önkormányzat a BTG NKft törzstőkéjét. A tőkekivonás a BTG NKft tulajdonában lévő, a távhőellátást (termelést és szolgáltatást) biztosító közműeszközöknek a BTG NKft. tulajdonából Budaörs Város Önkormányzatának tulajdonába adását szolgálja. Ezt követően az önkormányzat a távhőszolgáltatás ellátását koncesszióba adja, amire közbeszerzési eljárást indít.

Átcsoportosítással döntöttek a képviselők több önkormányzati feladat ellátásához szükséges forrás biztosításáról. Összesen 331 millió forint működési céltartalékot szabadítottak fel önkormányzati ingatlanok kezelésére, út- és zöldfelület karbantartásra, járdaépítésre és még számos fontos önkormányzati feladat ellátására.

 

 

szajmaszkostestulet20200930 (4)

 

Meghosszabbították a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatási időszakát és elszámolási határidejét.

Jóváhagyták a viziközművek 2021-2035. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveit. A 2021-es évhez rögzítettek 7,8 millió forintot az önkormányzati útépítésekhez kapcsolódó vízvezeték-rekonstrukciókra, valamint 78 millió forintot a csőhálózat felújítására a Mező, a Rózsa, és a Torockó utcákban. A polgármester megjegyezte, hogy az erőltetett rezsicsökkentés miatt országszerte elmaradtak még a kötelező felújítások is, és ez most üt majd vissza.

Az általános tartalékból a kutyamenhely 2019. évi hulladékszállítási díjának fedezetére 3,6 millió forintot biztosítottak a képviselők.

Döntés született arról is, hogy az önkormányzat indulni fog a European City Facility (EUCF) pályázaton. Ez a száz százalékban finanszírozott pályázat az energiahatékony működés előfeltételeinek megteremtéséhez nyújt segítséget.

A Széles u. 66. szám alatt lévő 531 négyzetméteres ingatlant a testület döntése szerint megvásárolhatják a szomszédos tulajdonosok 7,18 millió forintért.

Döntöttek egy, a Templom tér 17. szám földszint 1. alatt elhelyezkedő, 44.41 négyzetméteres ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról, amelyet a Dermamedic Kft. bérel. A szomszédos OFFICINA Patika bérleti szerződését csak később kell meghosszabbítani.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy nem ért egyet a Templom téren lévő önkormányzati ingatlanok értékesítésével. A polgármester válaszában elmondta, hogy ez az előterjesztés a bérleti időszak meghosszabbításáról szól, nem eladásról. Majd hozzátette, hogy ha a kormány nem vonna el annyi pénzt az önkormányzattól, akkor lenne forrásuk a régi ingatlanok felújítására.

 

 

szajmaszkostestulet20200930 (17)

 

Ezt követően több ingatlan értékesítéséről és bérbe adásáról döntöttek. Így a Kálvária és a Koszorú utcában egy-egy kisebb területet adtak el telekalakítás céljára.

A Lévai utcában egy önkormányzati tulajdonú helyiséget adtak bérbe.

Pályázatot írtak ki a kamaraerdei út 31/3. szám alatti lakás piaci alapon történő bérbeadására.

Sikertelennek nyilvánították a Mária völgy utca 8. szám alatti található ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot, és úgy döntöttek, hogy némileg enyhítenek a feltételeken.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kifogásolta ezt, de dr. Bocsi István jegyző megnyugtatta, hogy ugyanúgy biztosítékokat kérnek a pályázóktól, csak más jellegű garanciákat is elfogadnak, mint az első kiíráskor.

Úgy döntött a testület, hogy a Károly király utca 90. szám alatti belterületi ingatlan hasznosítására pályázatot ír ki. Egyúttal meghosszabbították jövő év elejéig a terület jelenlegi használójának szerződését.

Ugyancsak értékesíteni kívánják az Ibolya közben lévő „kivett út” megnevezésű ingatlant.

Pályázatot írnak ki a Törökbálinton található állatmenhely üzemeltetésére is.

Zártkörű pályázat útján szeretnék értékesíteni a Kőszikla utca, 1682/1 helyrajzi számú közterület egy részét.

Tájékoztatót fogadtak el a Templom tér 12. sz. alatti ingatlanban a Primanima Kft. által használt terem cseréjéről.

Pályázatot írnak ki az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői álláshelyére.

Módosították a Szent Benedek Középiskola támogatási szerződését, mert a járványhelyzet miatt eddig még nem tudták megtartani a szalagavató rendezvényt.

Elbírálták a civil szervezetek 2020. évi működésének támogatására kiírt pályázatot, amelyen 6 millió forintot osztottak szét.

 

 

szajmaszkostestulet20200930 (2)

 

Törvényi változás miatt ki kell fizetnie az önkormányzatnak a Jókai Mór Művelődési Ház igazgatójának 2010. és 2019. közötti időszakban ki nem adott 185 nap szabadságát.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy ennyi szabadsága gyűlt össze az intézményvezetőnek.

A polgármester szerint, azokkal a vezetőkkel, akik lelkiismeretesen dolgoznak, előfordulhat ez. Saját példáját említette, hogy ő sem tudja soha kivenni az összes szabadságát.

Ugyanezen jogszabályváltozás miatt kellett módosítani a Jókai Mór Művelődési Ház alapító okiratát.

A Vivien Solutions Kft-vel, a rugalmas ügyintézést segítő megoldások kidolgozására kötött megállapodást az önkormányzat, ennek befejezési határidejét tolták most ki jövő év szeptemberéig.

Döntöttek arról is, hogy a Templom tér 12. sz. alatti ingatlan egy helyiségét a Manifeszt Egyesület használatába adják.

Végül zárt ülésen döntöttek egy ingatlan bérleti szerződés meghosszabbításáról méltányossági alapon.

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.