A képviselő-testületi ülésen történt – A budaörsi iskolák alapítványaikon keresztül 30 millió forintos támogatást kapnak

(Budaörs, 2020. augusztus 27. – Budaörsi Infó) Bár az iskolák már nem tartoznak az önkormányzathoz, a város nem hagyja, hogy források hiányában ne tudják magas színvonalon ellátni feladataikat, ezért az intézmények alapítványain keresztül 30 millió forintos támogatást ítélt meg számukra a képviselő-testület a 2020. augusztus 26-án tartott ülésén.

 

Még a napirendek tárgyalását megelőzően Wittinghoff Tamás polgármester jelezte, közvetlenül az ülés előtt egy hölgy ment oda hozzá, hogy 10 perces időkeretben szeretne hozzászólni az egyik napirendi ponthoz. Ez azonban nem ilyen egyszerű. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) szigorúan szabályozza, hogy kik vehetnek részt tanácskozási joggal az ülésen. Van lehetőség arra, hogy egy konkrét napirendhez más is hozzászóljon, de ezt csak akkor teheti meg, ha a képviselő-testület többségi szavazással hozzájárul. Ha valaki ilyen módon megkapja a megszólalás lehetőségét, akkor is csak 2 percet beszélhet. Ezt is az SZMSZ szabályozza. A polgármester hozzátette, hogy a hölgy sajnos nem várta meg a válaszát, amelyben mindezt neki is elmondta volna.

 

testulet19_1211 (3)

Napirend előtti felszólalásában dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) a Thököly és a Farkasréti utcák kereszteződésében található játszótér ügyében szólalt fel, ahol elmondása szerint, korábban visszavágták a tujákat, ami miatt ezek egy része, elszáradt és balesetveszélyessé vált. Kérte a Műszaki Ügyosztály intézkedését.

Wittinghoff Tamás polgármester válaszában utalt rá, hogy a saját tapasztalatai szerint is, a tujákkal gyakran van gond, ezért reméli, hogy valami kevésbé érzékeny növénnyel fogják pótolni a kiszáradt tujákat.

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról érdeklődött, miért nem üzemel a körzetében, a Kálvária téren – illetve több helyütt a városban – a szökőkút.
Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője arról tájékoztatott, hogy a koronavírus-veszély miatt módosítani kellett a város költségvetését. A megszorítások a nem létfontosságú feladatokat érintették, így például a szökőkutak üzemeltetését.

Dr. Kisfalvi Péter megköszönte, hogy kérésére a Kolozsvári utcánál tükröt helyett ki a Műszaki Ügyosztály. Ugyanakkor kérte, hogy az itt működő pékséget zárják körbe korláttal vagy más módon, hogy ne lehessen előtte parkolni, akadályozva ezzel a forgalmat (miközben 10 méterre van parkoló).

Farkas Benedek jelezte, hogy a Bazsarózsa utca végén, a játszótér előtt rendszeresen száguldoznak az autók. Lőrincz Mihály erre reagálva ígéretet tett, hogy megvizsgálják a fekvőrendőr kihelyezésének a lehetőséget, vagy a forgalomcsillapítás más módjait. A képviselő által bejelentett további két probléma – a Tátika utcai csatorna kapacítása, és a Kővirág utcában hiányzó közvilágítás – ügyében is tájékozódni fog az ügyosztályvezető.

Kisberk Balázs (Gazdakör) azt panaszolta fel, hogy hajléktalanok jelentek meg a lakótelepen. Ez ügyben a szociális iroda intézkedését kérte.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) az Ifjúság és Lévai utca lakói által írt levél kapcsán érdeklődött a közterek rendezéséről. Lőrincz Mihály ügyosztályvezető ezzel kapcsolatban közölte, hogy a zöldterületek rendezését már megkezdték, a járdaprogram is folytatódik. Azt azonban nem tartotta jó megoldásnak, amit a lakók kérnek, hogy távolítsák el a padokat. Erre más megoldást kell kitalálni.

 

kepviselotestulet_alakulo_ules20191024 (4)

 

Elsőként az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet módosították, átvezetve benne a korábban hozott döntések költségvetést érintő vonatkozásait.

Módosították Budaörs Város Településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát. Erre azért volt szükség, mert az önkormányzat igyekszik növelni a mozgásterét, hogy a területén folyó építkezésekbe lehessen beleszólása.

Elfogadták a településképi rendelet módosításával kapcsolatban beérkezett vélemények feldolgozását is.

Megváltoztatták a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról szóló rendeletet. Jogszerűtlen építkezéshez ilyen járművek nem kaphatnak be- és kihajtási engedélyt, illetve módosultak a fizetendő díjak is.

A képviselő-testület újabb három évre 2023. augusztus 01-ig Nyikes Fatimét választotta meg Helyi Esélyegyenlőségi Szószólónak.

A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár helyettes vezetőjét, Bíró Ágnest bízták meg az intézményvezetői feladatok ellátásával, mivel a jelenlegi igazgató bejelentette távozási szándékát. Az intézményvezetői megbízatás időtartama: 2020. szeptember 1. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozik, Ez idő alatt lebonyolítják a vezetői pályázatot.

A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulásával kapcsolatos intézményi változások érintik a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Házat is. A testület megszavazta, hogy dolgozók év végén egy havi külön juttatásban részesüljenek, illetve megemelte az intézményvezető bérét is.

Az önkormányzat továbbra is biztosítja az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak egy részét. Ez a városban működő iskolák alapítványain keresztül történik, és összességében 30 millió forintot tesz ki ez a támogatás. Wittinghoff Tamás polgármester indoklásként hozzátette: bár az iskolák már nem tartoznak az önkormányzathoz, a város nem hagyhatja, hogy források hiányában, számtalan fontos feladatukat képtelenek legyenek az elvárt minőségben ellátni.

Itt mondta el Wittinghoff Tamás, hogy ha a kell, a bíróságig is elmegy az önkormányzat amiatt, hogy a Klikk (tankerületi központ) jogszabályi kötelezettsége ellenére nem volt hajlandó megjavíttatni az Illyés Gimnáziumában elromlott uszodai hőközpontot, amit az önkormányzatnak kellett elvégeznie helyette. Természetesen ezt megelőzően a jegyző tárgyalásokat folytat a tankerületi központtal.

Módosították az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány és Fitskool Oktatási Egyesület iskola-előkészítő csoport együttműködési megállapodását.

A Kamaraerdei Közösségi Házat bérek és programok szervezésére 4,67 millió forinttal támogatja az önkormányzat.

Elbírálták a nemzetiségi önkormányzatok pályázatait, amelynek keretében 8 millió forint támogatást osztottak szét közöttük.

Jóváhagyták a civil szervezetek 2019-es pályázatainak elszámolásait és beszámolóit.

A szociálisan rászoruló, budaörsi lakcímmel rendelkező személyek és családok részére, természetbeni támogatásként, téli tűzifát biztosít a város több mint ötmillió forint értékben.

Néhány önkormányzati tulajdonú helyiség bérleti díjának mérsékléséről is döntött a testület a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel.

Elfogadták a BTG Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját, valamint a 2020. évi üzleti tervét.

Együttműködési megállapodást kötöttek a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a lakosságorientált járőri és térfigyelői szolgálat ellátásáról 2020. december 31. napjáig.

Módosították a Publimont Hirdetésszervező Kft-vel valamint az Euro Publicity Kft-vel korábban kötött megállapodást, amely buszmegállók fejlesztésére, közterület és reklámeszköz-hasznosítására vonatkozik.

Javaslatot fogadtak el a Hosszúréti patak átfogó rendezéséről, amely többek között azt tartalmazza, hogy csökkenteni kell a patak által okozott vízkárokat. A Budaörs-Törökbálint Malomdűlő átkötését legkésőbb a Pistály-réti tározó üzembe helyezéséig meg kell valósítani. Illetve a Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszát zártszelvénybe szükséges helyezni, és ennek feltételeként a Spanyolréti-árok repülőtér melletti szakaszára záportározót kell létesíteni.

Wittinghoff Tamás polgármester ennek kapcsán elmondta: három évtizede egyeztetnek a szomszédos településekkel; a jelen javaslat a szakma és a környező önkormányzatok konszenzusán alapul.

Jóváhagyták a Víg köz víz- és csatornahálózatának bővítését.

Felkérték a polgármestert, hogy készíttesse elő a budaörsi távhőszolgáltatás működtetésére, a működőképesség biztonságos fenntartásához szükséges, koncessziós szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési dokumentumokat.

Eredménytelennek nyilvánították a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése” tárgyú pályázatot, mivel nem érkezett a felhívásra ajánlat. Wittinghoff Tamás szerint kérdéses, hogy a rezsicsökkentés miatt még a költségeket sem fedező árak mellett lesz-e valaki, aki jelentkezni fog a feladat ellátására.

Elfogadták a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évről szóló beszámolóját.

Eredményt hirdettek a Petőfi Sándor u. 1. sz. alatt található, „kivett lakóház és udvar és áruház és gazdasági épület ” megnevezésű ingatlan értékesítéséről.

Pályázatot írtak ki a Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 2. emelet 4. sz. alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására.

Módosították a képviselő-testület 2020. évi munkatervét, eszerint a szeptemberi ülés időpontja 2020. szeptember 16-a helyett 2020. szeptember 30-a lesz.

Döntöttek a képviselők arról is, hogy Budaörs városa 2020. szeptember 1-jétől csatlakozik a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez.

Végül zárt ülésen döntöttek egy Puttony utcai ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárás ügyében.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.