2019. december 20-a a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésének határideje

(Budaörs, 2019. december 20. – Budaörsi Infó) A Polgármesteri Hivatal Adóirodája felhívta a Budaörs illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások figyelmét, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (9) bekezdése szerint annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

 

 

Az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallást az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz és a befizetést is ugyanezen időpontig kell teljesíteni a Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlára.

Ha az adózó az esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett adóelőleg összegére is – nem fizeti meg legalább 90%-os mértékben, a befizetett adóelőleg és az adóévi adó 90%-ának különbözet után 20%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet.

Az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány letölthető a https://budaors.eado.hu oldal Önkormányzati Hivatali Portál (Ügyindítás) menüpontból.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.