Ülésezik a budaörsi képviselő-testület – Napirendi pontok

(Budaörs, 2019. május 25  – Budaörsi Infó) 2019. május 30-án , csütörtökön, 8:30 órai kezdettel ülést tart Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). 

2019. május 30. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásásról szóló 34/2013.(VI.24.) ÖKT rendelet módosítására

3. napirendi pont: A sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén működő iskolákban fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 41/2013. (IX. 30.) ÖKT rendelet módosítására

4. napirendi pont: A közterületek használatáról szóló 25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont: A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2018. évi közbiztonsági helyzetéről

6. napirendi pont: 031 hrsz-ú ingatlan beépítésére vonatkozó Településrendezési szerződés

7. napirendi pont: Stratégiai zajtérképre épülő zajcsökkentési intézkedési terv elfogadása

8. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának és vagyongazdálkodásról szóló beszámolójának, valamint 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

9. napirendi pont: Döntés Budaörs, 9828/2 helyrajzi számú, Sirály u. 11. sz. előtti ingatlan előtti közterület egy részének értékesítéséről

10. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Budafoki utcában található, 4733/1 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról

11. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kismartoni utcában található, 3546/3 helyrajzi számú, „kivett út” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

12. napirendi pont: Az Ibolya utca 80. szám alatti 7920/3 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázat eredményének megállapítása

13. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat

14. napirendi pont: Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat

15. napirendi pont: TÖRS Kft. Felügyelő Bizottsági Tagok jelölése

16. napirendi pont: Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési tevékenységéről

17. napirendi pont: Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése az év közbeni jelentkezések kezeléséhez

18. napirendi pont: A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesületének kérelme a Városi Sportcsarnok 2019. évi használatának átütemezésére

19. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenésének támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkeztt pályázatok elbírálása

20. napirendi pont: Budaörsi Vackor Óvoda részére pótelőirányzat biztosítása

21. napirendi pont: Javaslat védőnői álláspályázat kiírására

22. napirendi pont: Döntés adomány elfogadásáról és a párizsi Notre-Dame újjáépítésének támogatásáról

23. napirendi pont: Javaslat a villamos energia beszerzése intézmények részére (EKR000246482019) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására – Zárt ülés(zárt ülés)

24. napirendi pont: Javaslat a gáz energia beszerzése intézmények részére (EKR000244592019) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására – Zárt ülés(zárt ülés)

25. napirendi pont: Meghívó

testulet1903 (2)

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.