Április 5-éig jelölhetők a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró ülnökök

(Budaörs, 2019. március 21. – Budaörsi Infó) Április 5-éig jelölhetők, és az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján április 17-ei ülésén választja meg a képviselő-testület a fiatalkorúak büntető ügyeiben a Budaörsi Járásbíróságon eljáró ülnököket. A pedagógus ülnököket a budaörsi alap- és középfokú oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnököket társadalmi szervezetek, érdekképviseleti szervek és munkaadók jelölhetik.

 

 

H I R D E T M É N Y ülnök jelöléséről:

 

A Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC törvény (Be) alapján, valamint a Köztársasági Elnök KEH/01231-2/2019 számú határozata értelmében 2019. március 07. és 2019. április 30. napja között fiatalkorúak büntető eljárásában eljáró ülnökök választására kerül sor.

A Be. 680. § (5) bekezdése értelmében a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag:

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az

ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 

Az ülnökök jelölése:

a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölhetik.

 

Ülnöknek az a magyar állampolgár választható meg, aki megfelel a Be 680. § (5) bekezdésében foglaltaknak, továbbá:

30. évét betöltötte, de 70. életévét nem érte el, nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnökök a megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet sem folytathatnak.

 

A jelöléseket és mellékleteit Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának I. emelet 117. sz. szobájában Torma Erzsébethez lehet benyújtani:

A jelöléshez csatolni kell:

Jelölést (2. számú melléklet).

A jelölést elfogadó nyilatkozatot (3. számú melléklet).

Erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelölt büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A jelölt pedagógus, pszichológus diplomájának másolatát.

 

Benyújtási határidő:

2019. április hó 05. napjáig

 

További tájékoztatás: Torma Erzsébet (23) 447-945 telefonon, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a 117-es szobában.

 

További részletek az ülnökök tevékenységéről

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.