Orbán Viktor Budaörsön – Megemlékezés a németek kitelepítésének 70. évfordulóján

(Budaörs, 2016 január 19. – Budaörsi Infó) Amikor Magyarországot megszállták, akár Nyugatról, akár Keletről, annak mérhetetlen szenvedés lett a következménye – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budaörsön, a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapján rendezett megemlékezésen.

 

A kormányfő a Nepomuki Szent János-plébániatemplomban tartott beszédében úgy fogalmazott: a 20. század története arról tanúskodik, hogy amikor Magyarország elveszítette függetlenségét, akkor kitaszította, kifosztotta, elüldözte és végletesen kiszolgáltatott helyzetbe juttatta saját polgárait.

 

16_01_19_OrbanViktor_Budaorson_megemlekezes_eluzes33

Ezért “a legkisebb esélyt sem adhatjuk egy olyan világ eljövetelének, amelyben hasonló rendeletek és listák születhetnek” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve: csak egy szuverén ország erős kormánya képes megvédeni különböző nemzetiségű állampolgárait a külső erőktől és az azokat kiszolgáló belső csatlósoktól.

A miniszterelnök hangsúlyozta: hetven éve egy kitelepítésnek álcázott deportálás zajlott le Magyarországon és Európa más országaiban, és nem akadt egyetlen józanul gondolkodó felelős személy, beleértve a győztes hatalmak képviselőit is, aki szembeszállt volna ezzel. Azokban az időkben Európa “kétszer is kapitulált egymás után: először a nemzetiszocializmus, majd a nemzetközi szocializmus csábításának engedett” – fogalmazott, hozzáfűzve: szomorú közös nevezője a nemzeti- és a nemzetközi szocializmusnak, hogy “a kollektív bűnösség elve alapján egész népeket voltak képesek marhavagonokba terelni”.

16_01_19_OrbanViktor_Budaorson_megemlekezes_eluzes34

Európa egyesítésének döntő oka éppen az volt – folytatta Orbán Viktor -, hogy soha többé ne fordulhassanak elő ilyen szörnyűségek. Ma azonban napról napra bomlik a kontinens biztonsága, kerül veszélybe keresztény kultúrára épülő életformája. Azt mondta, ma már nem az a kérdés, hogy egymás ellen fordulnak-e az európai nemzetek, inkább az, lesz-e Európa.

A kormányfő beszédében hosszan méltatta a magyarországi németeket, szavai szerint a magyarországi sváb közösség Magyarország és a magyar kultúra szerves és elidegeníthetetlen része. A kormány támogatja az itt élő németek identitásának, kultúrájának megőrzését – mondta.    

“A magyarországi németek szenvedéstörténete emlékeztessen minket arra, hogy az ember elidegeníthetetlen joga ott élni, ahová született. (…) Adjon a Jóisten elegendő kitartást és türelmet, hogy Európát megvédjük és megtartsuk. És adjon elegendő erőt, hogy a szülőföldön maradás jogát Európán kívül is érvényesíteni tudjuk” – zárta beszédét Orbán Viktor.

 

16_01_19_OrbanViktor_Budaorson_megemlekezes_eluzes33

 

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszöntőjében felidézte, hogy 1946-ban ezen a településen kezdődött a németek kitelepítése. Hetven évvel ezelőtt a város történetének legszomorúbb napjait élte – mondta. Hozzátette: 1946-1947-ben Németország példát mutatott emberségből, együttérzésből, befogadásból, miképpen napjainkban is.

 

16_01_19_OrbanViktor_Budaorson_megemlekezes_eluzes11

 

“70 évvel ezelőtt Budaörs, újkori történetének legszomorúbb napjait élte át.
A magyarországi német ajkú lakosság elűzetésének kerek évfordulóján ma városunk ad otthont a központi megemlékezésnek.
Nehéz egy köszöntő keretében megfogalmazni mindazt, amit ilyenkor elmondani kötelesség.

A második világháború budaörsi áldozatainak nevét emlékfal őrzi, melyet közös adakozásból emeltünk itt a templomkertben.
A város határában ezernyi sír, német és magyar elesettek fejfái és egy békepark hívja fel a figyelmet, hová vezetett az esztelen háború.

A harcok során a civil áldozatokkal,s a haláltáborokban megsemmisítettekkel együtt több, mint 900ezer honfitársunkat veszítettük el.
A háború borzalmai után a társadalom megtalálta maga helyett a felelősöket. Anélkül vádoltak meg minden német származásút, hogy az egyéni felelősséget vizsgálták volna. A kollektív bűnösség elfogadhatatlan elve alapján bélyegezték meg őket…

Családi emlékem is van ezekből az időkből, hisz nagyapámat 1945.április 04-én távolították el budapesti munkahelyéről. A bűne a német származás, a polgári klerikális háttér volt. Ő ragaszkodott német nevéhez, mondván, a háború mindent elvett, ami örökségként megmaradhatott, apja nevét nem adja. Pap illetve tanítónő testvére biztonságosabbnak tartották magyar név felvételét. A hazát elhagyni szerencsére nem kényszerültek…
Nem úgy, mint az a 200 ezer ember akiket marhavagonokba zsúfolva űztek el otthonaikból, egy szál batyuval. Megfosztva őket mindentől, amit saját erejükkel évszázadok alatt létrehoztak. A társadalom nagy része ismét passzív és érzéketlen maradt… A kitelepítések Budaörsön kezdődtek…

Erről emlékezik meg a márványtábla a volt községháza falán, s az elűzetési emlékhely az Ó temetőben…

Sokszor gondolkodom azon, milyen szörnyek laknak az emberi lélekben, mindez a borzalom hogyan történhetett meg? Tanultunk-e bármit is közelmúltunk történelméből? Lehetséges-e, hogy olyan világban éljünk, melyet nem feszítenek szét az előítéletek, ahol minden egyént a saját tettei, s nem származása, nemzetisége, világnézete, bármiféle identitása alapján ítélnek meg. A választ nem tudom, de magam ezt tartom az egyik legfontosabb célnak.

Ma a német kormány és a követség, illetve testvértelepülésünk, Bretzfeld delegációjának tagjai is velünk vannak. Együtt emlékezünk a 70 évvel ezelőtti eseményekre.

Köszönet német barátainknak, hogy akkor, amikor szembe kellett nézniük a háború következményeivel és okaival, menedéket és az új otthon megteremtésének a lehetőségét nyújtották elűzött honfitársainknak. És köszönet azért, hogy Bretzfeldben évről évre találkozhatnak a Kiritog rendezvényén az egykori és mai budaörsiek.

1946-47-ben a porig rombolt Németország példát mutatott emberségből, együttérzésből, befogadásból. Miként példát mutat napjainkban is.
Tisztelet érte!”

 

Hartmut Koschyk, a német kormány kivándorlási kérdésekért és nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja – Angela Merkel, német kancellár üdvözletét is tolmácsolva – a múlttal szembenézés jó európai példájaként jellemezte az emléknapot és köszönetet mondott a magyar kormánynak, a parlamentnek és a magyar embereknek ezért.

 

16_01_19_OrbanViktor_Budaorson_megemlekezes_eluzes26

 

Koschyk hangsúlyozta: a magyar-német kapcsolatok ma szorosak és barátiak, ennek különös jelentősége van a magyarországi németek számára is. Egyúttal dicsérte Magyarország példamutató kisebbségi politikáját, és kiemelte, hogy a magyar alaptörvény államalkotó tényezőkként tekint a nemzetiségekre.

Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke beszédében elmondta: a 200 ezer kitelepített magyarországi német között alig voltak olyanok, akik ne úgy érezték volna, hogy Magyarország a hazájuk. Nem értették, hogyan tehetett velük ilyet az ország, amelyet szerettek és otthonuknak tartottak.

Hangsúlyozta: ezeket a fájdalmas történeteket nem szabad elfelejteni, ugyanakkor csak a múltra és a múltban elszenvedett sérelmekre nem lehet identitást alapozni. A magyarországi németek identitása összetettebb lett, ma már egyszerre németek, magyarok és európaiak. Ennek a közösségnek anyanyelve és kulturális öröksége megőrzésével modern, 21. századi képet és önképet kell kialakítania – húzta alá.

 

16_01_19_OrbanViktor_Budaorson_megemlekezes_eluzes25

 

A beszédeket megelőzően német nyelvű szentmisét tartottak a Nepomuki Szent János-plébániatemplomban és koszorúztak – köztük a kormányfő is – a budaörsi ótemetőben, amely a magyarországi németség egyik legrégebbi épen maradt temetője.

 

16_01_19_OrbanViktor_Budaorson_megemlekezes_eluzes45

16_01_19_OrbanViktor_Budaorson_megemlekezes_eluzes36

16_01_19_OrbanViktor_Budaorson_megemlekezes_eluzes41

16_01_19_OrbanViktor_Budaorson_megemlekezes_eluzes50

Az Országgyűlés az előző ciklusban arra emlékezve nyilvánította a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjává január 19-ét, hogy 1946-ban ezen a napon hagyta el Magyarországot az elüldözött német lakosokat szállító első vonatszerelvény.

(Budaörsi Infó/MTI)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.