Testületi ülés lesz szerdán Budaörsön – Napirendi pontok

(Budaörs, 2015. május 19. – Budaörsi Infó) Testületi ülést tart 2015. május 20-án, szerdán 8.30 órai kezdettel Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza dísztermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). Napirendi pontok a cikkben.

 

Az ülés napirendi pontjai:

2015. május 20. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: Írásbeli módosító indítvány: Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

3. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló c. előterjesztéshez javított rendelettervezet és melléklet

4. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Egészségügyéért Díj alapításáról szóló 26/2005. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Kőhegyi változtatási tilalomról szóló 12/2015 (III.25.) ÖKT rendelet módosítása

6. napirendi pont: A Pest Megyei Kormányhivatal újabb törvényességi felhívása többször módosított Frankhegy HÉSZ rendelettel kapcsolatban

7. napirendi pont: A Budaörsi Rendőrkapitányság beszámolója a város 2014. évi közbiztonsági helyzetéről

8. napirendi pont: Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Rendőrkapitányság számára

9. napirendi pont: Kiegészítő támogatás biztosítása a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesületnek

10. napirendi pont: Templom tér 12. sz. alatti ingatlan (régi posta épülete PostARt) használatba adásának meghosszabbítása

11. napirendi pont: Közterület elnevezése – 2040 Budaörs 3506/3 hrsz-ú ingatlan elnevezése Kassai köz-re

12. napirendi pont: Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

13. napirendi pont: Lakótelepi kutyafuttatók kialakítása érdekében hely kijelölése és céltartalékból felszabadítás

14. napirendi pont: A Csiki Pihenőkert tervezési program módosítása, továbbtervezéshez szükséges döntések meghozatala

15. napirendi pont: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme támogatási szerződés módosítására

16. napirendi pont: A Budaörs, 1304/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szennyvízcsatorna-vezetési szolgalmi jog

17. napirendi pont: Budaörs, 11320 helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

18. napirendi pont: A BTG Nonpofit Kft. 2014. évi beszámolója, 2015. évi üzleti terve

19. napirendi pont: A TÖRSVÍZ Kft 2014. évi beszámolója, és a TÖRSVÍZ Kft. Társasági Szerződésének módosítása

20. napirendi pont: Budaörsi csatornaközművek 2015. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosítása

21. napirendi pont: Előminősített cégek listájának módosítása (2015/2)

22. napirendi pont: Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés kezdeményezése a többletjelentkezések kezeléséhez, kisebb létszámú csoport engedélyezése

23. napirendi pont: A Budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme támogatás átcsoportosítására

24. napirendi pont: Budaörsi hírek a helyi sajtóban és az Önkormányzati hírek a helyi sajtóban c. pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálása

25. napirendi pont: Helyi kiadványok támogatása pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása

26. napirendi pont: Többletforrás biztosítása a „Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 kódszámú pályázathoz

27. napirendi pont: Részvétel az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton

28. napirendi pont: Pályázati kiírás nélküli kinevezés – a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola feladatellátási helyen – takarítói munkakörben történő alkalmazáshoz (zárt ülés)

29. napirendi pont: Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti, 2070/1 hrsz-ú ingatlan fizikoterápiás központ kialakításához kötött értékesítése (zárt ülés)

30. napirendi pont: Budaörs, belterület 10307 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat (zárt ülés)

31. napirendi pont: Budaörs, 9359 és 9523/2 Hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadás útján történő használatára beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)

32. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata és Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti Társasház között kötendő megállapodás (zárt ülés)

33. napirendi pont: Javaslat Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérem odaítélésére (zárt ülés)

34. napirendi pont: Méltányossági kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt (zárt ülés)

35. napirendi pont: MEGHÍVÓ – szkennelt, aláírt (tartalmazza a dokumentumot, meg kell nyitni)

36. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS: A Pest Megyei Kormányhivatal polgármesteri költségtérítéssel és alpolgármesteri illetményekkel illetve költségtérítésekkel kapcsolatos törvényességi felhívása

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.