Ülésezik a budaörsi képviselő-testület szerdán – NAPIRENDI PONTOK

(Budaörs, 2015. március 23. – Budaörsi Infó) 2015. március 25-én, 8.30 órai kezdettel képviselő-testületi ülést tart az önkormányzat a Városháza dísztermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). 11 órakor a tanácskozás ünnepi üléssé alakul, ahol Címzetes igazgatói cím kitüntetést adnak át.

 

 

 

2015. március 25. – NAPIRENDI PONTOK

 

1. napirendi pont: A településképi véleményezési eljárásról szóló többször módosított 8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont: A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló 68/2004. (XII.01.) ÖKT számú rendelet, valamint Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: A Közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2006 (III.29.) számú rendelet módosítása

4. napirendi pont: A vagyonrendeletről szóló 60/2004. (X. 20.) sz. valamint a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 23/2012. (VI. 22.) sz. ÖKT rendeletek módosítása

5. napirendi pont: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013.(XII.21.) rendelet módosítása

6. napirendi pont: A 2015. évi nemzetiségi pályázatok elbíráslása

7. napirendi pont: Budaörs Város településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetési szabályainak módosítása

8. napirendi pont: Önkormányzati ingatlanok, lakások felújításának 2015 évi terve

9. napirendi pont: Intézmények 2015 évi felújítási tervének elfogadása

10. napirendi pont: Intézmények bérleti díjának felülvizsgálata

11. napirendi pont: Budaörs, Kismartoni u. 45. szám alatti, Kamaraerdei Közösségi Házban lévő helyiségek hasznosítása.

12. napirendi pont: Hozzájárulás az Esély Szociális Társulás jasználatába adott ingatlan továbbhasznosításához

13. napirendi pont: A Budaörs, Budapesti út 54. sz. alatti, Polgárok Háza intézményben a 2. sz. faház emeleti helyiségének bérbeadása

14. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés megkötése a 2015. évi költségvetés alapján

15. napirendi pont: Budaörs, 9359 és 9523/2 Hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadás útján történő használatára vonatkozó pályázati kiírás

16. napirendi pont: Intézményi alapító okiratok módosítása az államháztartásról szóló CXCV. törvény rendelkezéseivel összefüggésben

17. napirendi pont: Jókai Mór Művelődési Központ státusz módosításának jóváhagyása

18. napirendi pont: Az óvodai felvételi rend városi szabályai és működtetői javaslat az iskolai felvétel helyi szabályaihoz

19. napirendi pont: Közoktatási megállapodás felülvizsgálata a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolát fenntartó Székesfehérvári Egyházmegyei Hatóssággal

20. napirendi pont: A közművelődési intézmények, és a közművelődési tevékenységben részt vevő társadalmi szervezetek 2014. évi szakmai beszámolója, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek és rendezvények pénzügyi elszámolása

21. napirendi pont: Civil szervezetek 2014 évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóik elfogadása

22. napirendi pont: Helyi kiadványok megjelenését támogató pályázati felhívás elfogadása

23. napirendi pont: Pályázati kiírás helyi hírek tartalom szolgáltatás nyújtására

24. napirendi pont: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium támogatási kérelme

25. napirendi pont: Közfoglalkoztatás megszervezéséhez forrás biztosítása

26. napirendi pont: Javaslat Humán Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatására

27. napirendi pont: Elvi állásfoglalás a Hársfa utcában található építési terület („gödör”) rendezésére

28. napirendi pont: Baross utcai területek értékesítése (zárt ülés)

29. napirendi pont: Budaörs, Kassai utca 81. szám alatti ingatlan tulajdonosainak talajterhelési díj tárgyában benyújtott kérelme (zárt ülés)

30. napirendi pont: Kiegészítő forrásbevonása a Hulladékgyűjtő járművek beszerzése (TED S 009-010753, KÉ-27265) tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban (zárt ülés)

31. napirendi pont: Hulladékgyűjtő járművek beszerzése (TED S 009-010753, KÉ-27265) – közbeszerzési eljárás eredmény megállapítás (zárt ülés)

32. napirendi pont: Jutalom Vagyok Óvoda fellebbezése a településképi bejelentési eljárás elutasító határozata ellen (zárt ülés)

33. napirendi pont: Javaslat Díszpolgári címek adományozására (zárt ülés)

34. napirendi pont: Javaslat felnőtt háziorvosi praxisjogot folytató orvossal kötött Feladat- ellátási szerződés módosítására, új feladat-ellátási szerződés megkötésére (zárt ülés)

35. napirendi pont: Méltányossági kérelem lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása iránt (zárt ülés)

36. napirendi pont: szkennelt meghívó

37. napirendi pont: Módosító indítvány: Javaslat a felnőtt háziorvosi praxisjogot folytató orvossal kötött feladatellátási szerződés módosítására, új feladat ellátási szerződés megkötésére című előterjesztéshez (zárt ülés)

38. napirendi pont: Módosító indítvány: Pályázati kiírás helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására (Császárné Kollár Tímea képviselő)

39. napirendi pont: SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY: Pályázati lehetőség – Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása (Mákszem óvoda bőví-tése)

 

 

 

 

 

Az ülés online követhető a www.onkormanyzatitv.hu oldalról.

 

(Budaörsi Infó, forrás: budaors.hu)

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.