Új Széchenyi Terv: Aktuális pályázatok és tervezetek (áttekintés!)

2011.03.01

http://ujszechenyiterv.gov.hu/forum_topic_pate/487

Széchenyi terv pályázatok Közép Magyarországi Rrégió:

1.A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓKAT ÉRINTŐ TÉRSÉGI SZINTŰ REKULTIVÁCIÓS PROGRAMOK

ELVÉGZÉSE

KEOP-2011-2.3.0

 • A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. március 1.
 • A pályázat benyújtásának végső határideje: folyamatos

 

2 .MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE

KMOP-2011- 3.3.3

 • A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:
 • 2011. március 1-től -2011. szeptember 2.

 

3.TÁVHŐ-SZEKTOR ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KEOP-2011-5.4.0.

 • A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. március 1.
 • A pályázat benyújtásának végső határideje: folyamatos

 

Csak vállalkozások

4. Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára

GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B

 • A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. március 1.
 • A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. december 31.
 • Kedvezményezettek

 

5. KKV technológia-fejlesztés

GOP-2011-2.1.1/A és KMOP-2011-1.2.1/A

 • A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. március 1.
 • A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. december 31

 

6. AKKREDITÁLT KLASZTER TAGVÁLLALATOK KOMPLEX TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓJÁNAK

TERVEZET!

GOP 1.3.1.B

 • A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. március 11.
 • A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011.december 31.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen

elbírálásra:

 • 2011. április 1.
 • 2011. július 30.
 • 2011. október 25.
 • 2011. december 31.

7. Vállalati innováció támogatása

GOP-2011-1.3.1/C; KMOP-2011-1.1.4/B

A pályázati kiírás célja:
A jelen pályázati kiírás célja lehetővé tenni a KKV-k számára, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat

innovációs eredmények hasznosításával alábbiak szerint:

 • meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészek és/vagy részegységek), szolgáltatások továbbfejlesztése vagy adaptálása;
 • kapcsolódó termelési vagy szolgáltatási tevékenység bővítése;
 • innovációs eredmények iparjogvédelme.

A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. március 1.

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. december 31.

 

8..Vállalati innováció támogatása

GOP-2011-1.3.1/A; KMOP-2011-1.1.4/A és

GOP-2011-1.3.1/B

A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2011. március 1.

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2011. december 31.

 

9.Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő pályázatainak támogatása (kódjel: MPA-2011-KKV)

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alap-ból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18. és 18/A. §-ai alapján – az MPA foglalkoztatási alaprész 2011. évi központi keretéből – a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások munka-helyteremtő beruházásainak támogatására.

Pályázatok beküldési határideje: 2011. február 17.-től március 31.-ig

10. Munkaerőpiaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért – TÁMOP 1.1.4.

Határidő: 2011.03.01.-2011.12..31

http://ujszechenyiterv.gov.hu/forum_topic_pate/487

 

VÁRHATÓ pályázatok: IV.negyedév: KKv tanácsadói funkcióra,  nyelvtanuláshoz, magánszemélyeknek is.

Önkormányzat és a hatókörébe tartozó intézmények

Pályázat címe

Beadási határidő

Pályázat célja

Elérhetősége

1.

KMOP 453.10-11Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgálttaásokhoz

2011.03.31

Önkormányzatok támogatása

www.nfu.gov.hu

KÖZOP támogatási kérelmek  előkészítésre B konstrukciól

2011.01.17-től a keret kimerüléséig

„Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritásai

valamelyikének megvalósítását

www.nfu.gov.hu

2.

Köztérmegújítási Nívó díj

2011.03.11.

MUT célja a városok támogatása

www.mut.hu

3.

2011, az önkéntesség éve Európában – Iskolák nemzetközi együttműködési pályázata

2011.04.30

Academy of Central European Schools

iskoláknak

http://www.aces.or.at

4.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

2011.09.30

Közfoglalkoztatási Hivatal  Önkormányzatok és szok társulásainak nyújtja

http://www.afsz.hu

http://www.ngm.gov.hu

honlapon elérhető

5..

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

2011.04.29

Közfoglalkoztatási Hivatal  Önkormányzatok és szok társulásainak nyújtja

http://www.afsz.hu,

valamint a http://www.ngm.gov.hu

honlapon elérhető.

6.

Európa a polgárokért: Tematikus hálózatok

2011.09.01

tematikus hálózatok

www.tka.hu

7.

Európa a polgárokért program / Testvérvárosi találkozók

2011.06.01, 2011.09.01

www.tka.hu

8.

:A helyi önkormányzatok céltámogatása

:helyi önkormányzatok

2011.04.01

Belügyminisztérium

önkormányzatoknak

441-1013;

E-mail: edit.juhasz@bm.gov.hu

Benyújtás határideje: 2011.04.01

9.

Klimasztár

2011.04.22

Magyarországi Éghajlat Szövetség pályázat önkormányzatoknak

Magyarországi Éghajlatvédelmi

Szövetség (Lajtmann Csaba) –

96/316-192; 30/232-6658

Részletek: http://www.eghajlatvedelmiszovetseg.hu

Villámposta:

klimasztar2011@gmail.com

10.

Legjobb Önkormányzati Gyakorlati Díj

2011.05.15

(http://www.toosz.hu).

II. Civil szervezetek részére

Pályázat címe

Beadási határidő

Pályázat célja

Elérhetősége

1.

A kábítószer-függőséget megelőző 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján felvilágosító szolgáltatás (elterelés) végzése / KAB-ELT

Folyamatos

Társadalmi, civil, önkormányzati szervezetek és vállalkozások támogatása

http://www.szmm.gov.hu

illetve a

http://www.ndi-szip.hu

2.

Fiatalok lendületben

2011.04.01, 2011.06.01, 2011.09.01, 2011.11.01

EU Bizottság fiatalok támogatása

http://www.mobilitas.hu/flp

http://www.mobilitas.hu/

3.

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program / HUSK/1001

Pályázhat: – közjogi intézmény;

– közfeladatot ellátó közjogi vagy magánjogi szervezet;

– Európai Területi Együttműködési Csoportosulás;

– a magánjog szabályai szerint létrehozott nem kormányzati szervezetek (NGO-k), amelyek a program célkitűzéseivel összhangban álló közérdekű célú tevékenységet folytatnak, beleértve a nonprofit szervezeteket

A HU-SK CBC Program Közös Szakmai Titkársága

VÁTI Non-profit Kft.

Gellérthegy u. 30-32.

H-1016 Budapest

http://www.husk-cbc.eu/

http://www.nfu.hu

4.

Anyanyelvi pályázat

2011.05.01

Társadalmi szervezetek, civil szövetségek részére

www.nefmi.hu

III. Vállalkozóknak szóló

Pályázat címe

Beadási határidő

Pályázat célja

Elérhetősége

1.

A 2011-ben, bor marketing kommunikáció támogatása

2011.05.31

Agrár Marketing Centrum támogatása borászoknek

XIV. A pályázattal kapcsolatban információt ad:

Urbán József , telefon: 450-8894,

e-mail: jozsef_urban@amc.huhttp://www.amc.hu

2.

Kombinált mikrohitel a Közép-magyarországi régióban KMOP-2011-1.3.1

2012.12.31

KKV-támogatás

ÚSZT

www.nfu.gov.hu

3.

KKv- Borászoknak

Helyi kisprojektek

2011.05.31

Agrár Marketing Centrum

4.

Atipikus foglalkoztatási formák

2011.03.31

Kizárólag szociális szövetkezetek részére

www.nfu.gov.hu

5.

Pályázat a 2011. évi közösségi agrármarketing program keretében

2011.08.31

Élelmiszeripari KKV-k és családi vállalkozások egyéni részvételének támogatása Magyarországon és külföldön 2011-ben megvalósuló, a magyar élelmiszeripart, gasztronómiát népszerűsítő, termékbemutató, szakmai, illetve fogyasztói kiállításokon és rendezvényeken

6.

Élelmiszerek – kiemelten a “hungarikumok”, a Magyar Élelmiszerkönyv

2011.07.31

különleges és prémium minőségű termékei és a kézműves élelmiszerek – bemutatása belföldi fesztiválokon, rendezvényeken

IV. Természetes személyeknek

Pályázat címe

Beadási

Határidő

Pályázat célja

Elérhetősége

1.

2.

Nemzetközi környezetvédelmi gyermekrajz pályázat

2011.04.15

6-14 éves gyerekeknek

http://www.unep.org/tunza/children

http://www.unep.bayer.com

3.

Pályázati felhívás zeneszerzés szakos hallgatók számára

2011.04.30

Magyar Nemzeti Filharmonikus Nonprofit Kft.; Pászti Miklós a Nemzeti Énekkarért Alapítvány a hallagatókna k támogatás

http://www.filharmonikusok.hu

4.

Képzőművészeti pályázat, grafika készítésére

2011.04.30

Nagycsaládosok Országos Egyesülete; Art-eria amatőr művészeti portál; EMME 8 Kft.

24oroszg@gmail.com e-mail vagy a

70 318 7271-es telefonon lehet.

Eredményhirdetés: 2011. 05.15.

5.

Kultúra útja a Duna mentén

2011.03.30

Balkankult Foundationtámogatás

művészeknek.

http://www.donau-kulturstrasse.net

http://www.balkankult.org

6.

Akadálymentes szerelem – fotópályázat

2011.03.17

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

Mindenki küldhet fotót

http://www.meosz.hu

7.

Tudományos pályázat a Google tinik számára

2011.04.04

tudományos pályázat tiniknek

Pályázhat:        13-18 éves diákok

http://hirek.prim.hu

8.

Inteligens Energia Európa

2011.05.12

EU Bizottság magánembereknek, szervezeteknek

http://www.ec.europa.eu/energy

9.

Migránsok a reflektorfényben

2011.04.04

International Organization for Migration; Európai Bizottság

18-28 éveseknek

Cikk,dokumentum film

Készítés támogatása,

http://www.mits-eu.org

10.

Világunk Európa

2011.04.10

Bármely nagykorú személy írását támogatja a NEFMI

www.nefmi.gov.hu

NCA

Pályázat kódja

Kiíró kollégium neve

Pályázat címe

Rendelkezésre álló keretösszeg

Beadási határidő

Pályázat beadásának módja

NCA-CIV-11-C

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma

Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatása

76 000 000 Ft

2011.03.10.

elektronikus

NCA-CIV-11-D

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma

Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása

114 000000 Ft

2011.03.10.

Elektronikus

 

Tisztelt Érdeklődő!

Naponta számos pályázat jelenik meg, valamennyit nem tudjuk figyelemmel kísérni és Önöknek eljuttatni.

Kérjük, ha konkréten érdeklődik, valamely téma iránt jelezze, és ahhoz keresünk segítséget, támogatást.

Egerszegi Magdolna

Budaörs, 2011.03.03

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.