Szerdán ülésezik a képviselő-testület – Napirendi pontok

(Budaörs, 2023. szeptember 12.– Budaörsi Infó) 2023. szeptember 13-án, szerdán, 09:00 órai kezdettel ülésezik Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében, majd 11 órától ünnepi testületi következik (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

 

 

2023. szeptember 13. (rendes)

1. napirendi pont: Tájékoztatás a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról és a rendelet módosítása

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása

3. napirendi pont: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

5. napirendi pont: Döntés a temetői díjak éves felülvizsgálatáról

6. napirendi pont: Tájékoztatás a súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról

7. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló 67/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

8. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

9. napirendi pont: Esélyegyenlőségi szószóló megválasztása

10. napirendi pont: Helyközi közösségi közlekedés finanszírozása

11. napirendi pont: Döntés villamosenergia beszerzéséről, ÖKDB felhatalmazásáról

12. napirendi pont: A víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulásának meghatározása 2024. évre

13. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2024-2038.évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

14. napirendi pont: Forrás biztosítása a Patkó u. 9. sz. alatti Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére ellátási szerződés keretében átadott helyiségcsoport felújítására

15. napirendi pont: Forrás biztosítása tervezési feladatokra

16. napirendi pont: Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) és Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) elfogadása

17. napirendi pont: Döntés a 7289/4 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Vágány utcában található zártkerti ingatlan rekreációs célú értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

18. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti ingatlanban található helyiségekre megkötött bérleti szerződések módosítására

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés módosításáról

20. napirendi pont: Budaörs, Szabadság út 66. sz. alatti Társasház támogatási kérelme

21. napirendi pont: Javaslat a 8503/3 helyrajzi számú, természetben az Otthon utcában található önkormányzati tulajdonú telek egy részén közösségi kert létesítésére

22. napirendi pont: Döntés Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos dologi eszköz ismételt értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról

23. napirendi pont: Tájékoztatás a budaörsi vasútállomáson található Lenz József által építtetett hűtőház tulajdonjogának megszerzésvel kapcsolatban

24. napirendi pont: Javaslat a 11409 hrsz-ú Lejtő utca 73 nm nagyságú területének értékesítésére

25. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti, 115/0/A/1 helyrajzi számú 170 m2 területű az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett iroda” megnevezésű önkormányzati ingatlan 44,41 m2 területű részének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítására

26. napirendi pont: Az állami fenntartású budaörsi általános iskolák és a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum Alapítványainak többlettámogatása

27. napirendi pont: Döntés a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozó bérleti szerződés módosításáról és az üzemeltetéshez történő hozzájárulásról

28. napirendi pont: Az 54/2023. (IV. 26.) ÖKT sz. határozat módosítása

29. napirendi pont: Budaörsi Latinovits Színház átcsopotosítási kérelme

30. napirendi pont: Német nemzetiségi nevelést folytató óvodák alapító okiratainak módosítása

31. napirendi pont: Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány 2022. évi támogatásának elszámolása

32. napirendi pont: TV2040 eszközfejlesztése

33. napirendi pont: Budaörsi Csillagfürt Óvoda pótelőirányzat iránti javaslata a felmentési idejét töltő közalkalmazott járandóságának pénzügyi fedezetére

34. napirendi pont: 118/2023.(VI.28.) ÖKT sz. határozat módosítása

35. napirendi pont: Budaörs belterület 4013 helyrajzi számú közterületének elnevezése

36. napirendi pont: Javaslat szociális tűzifa biztosítására

37. napirendi pont: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00085 Kossuth Lajos u. fejlesztése projekt – szükséges előirányzat módosítás

38. napirendi pont: BTG Közszolgáltatási szerződés XVI. módosítása

39. napirendi pont: Kiegészítő forrás biztosítása a Komáromi utca építésére

40. napirendi pont: A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatási kérelme

41. napirendi pont: A polgármester idegennyelv-tudási pótlékának módosítása

42. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról (zárt ülés)

43. napirendi pont: A Budaörs, Lévai u. 33. 4. emelet 31. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó hátralékok rendezése (zárt ülés)

44. napirendi pont: Hauser József Városi Közművelődési Díj, valamint Testnevelési és Sport Díj adományozása (zárt ülés)

45. napirendi pont: Meghívó

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.