Ötvenedik születésnapját ünnepelte a budaörsi Csicsergő Óvoda

(Budaörs, 2023. január 29. – Budaörsi Infó) 2023. január 27-én nagyszabású ünnepséggel koronázta meg ötvenedik születésnapját a budaörsi Csicsergő Óvoda. Ünnepi beszédet mondott Wittinghoff Tamás polgármester. A cikket 2023. január 31-én frissítettük a Csicsergő Óvoda intézményvezetőjének beszédével, amit a cikk végén olvashatnak.

 

 

A jelenlévőket az intézményvezető Veres Gáborné köszöntötte. Elmondta, hogy a Csicsergő Óvodában volt az első munkahelye, és bízik benne, hogy az utolsó is itt lesz. Majd pedig az egyik szülő osztotta meg gondolatait az óvodás évekről.

 

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (4)

 

“…Az elmúlt évek során – leszámítva a COVID időszakot – különösen nagy hangsúlyt helyeztünk a változatos, sokszínű és értékes közösségi programokra. Emlékezetesek a családokkal együtt szervezett közös kirándulások, a gyermekek és a családok számára is vonzó projektzárók, a színházlátogatások, a meghitt karácsonyi és húsvéti barkácsoló délutánok, vagy az udvari főzőverseny. De folytathatnám a sort a szülők bevonódását is biztosító Jeles napjainkkal, melyek közül kiemelném a Föld és a Víz világnapját, a Nagyszülők napját, a Környezetvédelmi világnapot és az Apák napját – mely alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak a közös munkálkodásra, az együttes gondolkodásra, a közös együttlétekre, és igazi közösségfejlesztő hatással bírnak, mint ez a mai nap is.

Remélem, hogy az elkövetkező években is sokoldalúan támogathatjuk a családi nevelést, és, hogy életrevaló, érzelmileg kiegyensúlyozott, boldog, a világ dolgai iránt nyitott, kreatív, önállóan kezdeményező, természetismerő és szerető, emberséges gyermekeket nevelhetünk majd.

Óvodánk 50. születésnapja alkalmából sok sikert kívánok a Budaörsi Csicsergő Óvoda valamennyi dolgozójának, valamint arra kérem őket, hogy továbbra is nagy szeretettel és türelemmel neveljék a gondjaikra bízott gyermekeket!”

(Veres Gáborné teljes beszédét a cikk alján olvashatják)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (5)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (9)

 

 

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere ünnepi beszédében elmondta, hogy a legfontosabb, és az elsőrendű feladatuknak azt tartották mindig, hogy a budaörsi oktatási intézményeik a legjobban szolgálják a városunkban élőket.

 

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (7)

 

„A szülőknek is nagyon fontos, amikor a dolgoznak, addig a gyerekek a legjobb kezekben legyenek, a legkedvesebb környezetben töltsék azt az időt, amíg a szüleik, nagyszüleik nincsenek velük együtt.

Azt gondolom, hogy ez valamennyi budaörsi óvodában így van. Nekem is nagyszerű tapasztalatom van ezen a téren.

Az elmúlt harminc évben nem tapasztaltam soha olyat, hogy problémát fogalmaztak volna meg intézménnyel kapcsolatban. Ha volt is olyan, hogy egy óvodában probléma volt, az legtöbbször a családi háttérből fakadt.

Nagyon felelősségteljes munka az, ami ezekben az intézményekben zajlik…

 

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (24)

 

Egyetlen óvoda volt még a nagyközség idején a településen, aztán kicsit a város is megváltozott az elmúlt 50 év alatt… Több óvodánk van, sőt a Csicsergőnek is van társintézménye.

Az első években az volt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden óvodában legyen tornaszoba. Ez mindenhol szépen megvalósult. Egy jelentős tartozásunk van még: a Farkasréti úti óvoda. Minden évben megígérjük, hogy ők következnek, de bízunk benne, hogy ez már tényleg nem lesz annyira a jövő zenéje. Erős remény van rá, bár a mai közbeszerzési eljárások és az árak nem töltik el az embert kifejezetten nagy örömmel.

 

Ha az ember készül, akkor az adott intézménynek az oldaláról tájékozódik. Találtam egy olyan mondatot az óvoda weboldalán, amit szeretnék idézni. Bár, mindenhol így gondolnák:

‚Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz e gyorsan változó világunkban.

Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, észszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. Elfogadjuk és tiszteletben tartjuk a másságot, erre neveljük gyermekeinket is.’

 

Jó volna hogyha a társadalmat is sikerülne erre nevelni. Ehhez a munkához kívánok a jövőben is nagyon sok siker!

Boldog születésnapot!”

 

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (37)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (34)

 

A polgármester nem érkezett üres kézzel az ünnepségre, hiszen a jubileumi születésnapra alkalomhoz illő ajándék is dukál.

Előzetes felmérés alapján kiderült, hogy a gyerekcsoportoknak főként labdára van szüksége, így minden csoport egy olyan ajándékcsomagot kapott, amiben labda is volt.

 

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (8)

 

A beszédeket követően régi és jelenlegi óvodások műsorait, és az óvónők közös éneklését nézhették és hallgathatták meg a jelenlévők. Ezután pedig a születésnapi torta következett a gyerekek nagy örömére.

 

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (11)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (14)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (15)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (16)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (17)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (18)

 


csicsergoovodaszulinap50_20230127 (20)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (21)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (22)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (25)

Veres Gáborné teljes beszéde: 

 

Nagy tisztelettel köszöntöm Wittinghoff Tamás polgármester urat, Zsák András a Közoktatási, Közművelődési és Sport Osztály Osztályvezetőjét, Pető Adrient a Humánpolitikai Iroda vezetőjét, a jelenlévő Képviselő Urakat, Lendvai Lászlónét a Mód-szer-tár szakmai vezetőjét, intézményfejlesztőt, Kovács Máriát a Mód-szer-tár ügyvezetőjét és oktatásszervezőjét, a budaörsi intézmények vezetőit, a korábbi és a jelenlegi óvodavezetőket, a Szülőket, és minden kedves meghívott vendégünket.

 

Külön szeretettel köszöntöm a régi és jelenlegi Kollégákat, és intézményünk „főszereplőit” a gyerekeket!

 

Óvodánk 1971. október 4-én nyitotta meg a kapuját a vonzáskörzetében élő családok gyermekei előtt 1-es számú Napközi Otthonos Óvoda néven. Az elmúlt öt évtized alatt közel 4 000 gyermeket készítettek fel az itt dolgozó óvodapedagógusok és segítőik az iskolára.

Napjainkban összesen 6 csoportban valósul meg a kisgyermek óvodai nevelése, fejlesztése.

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (26)

 

Úgy gondolom, hogy van mit ünnepelnünk. Óvodánk fenntartója – karöltve a Német Nemzetiségi Önkormányzattal – folyamatosan nagy felelősséget vállalt, és vállal ma is. Önkormányzatunk az elmúlt esztendőkben is értékeket teremtett, miközben hangsúlyt helyezett több más mellett az óvodai ellátás magas színvonalon történő biztosítására, az épített és a természeti környezet összehangolt fejlesztésére, harmóniájának megteremtésére. 

 

 Az elmúlt években igen jelentős anyagi ráfordítással óvodánkban különböző felújítások és korszerűsítések történtek, melynek eredményeképpen egy megújult épületben, esztétikus környezetben fogadhatjuk a gyermekeket, és optimális körülmények között válthatjuk valóra nevelési célkitűzéseinket.

A 2021 nyarán megújult udvarunkon a szabadtéri mozgáskultúrát fejlesztő, speciálisan óvodáskorú gyerekeknek kifejlesztett játékok – mint például a kreatív játszópanelek, beépített trambulin, különféle csúszdák, hálók, hinták, egyensúlyozók, mászókák, gyalogos – és kerékpáros KRESZ pálya – a szabad játékot, a szenzomotoros funkciók gyakorlását, valamint a szervezett mozgásfejlesztést,- fejlődést egyaránt biztosítják.

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (28)

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (27)

 

Az itt dolgozó kollégák számára nagy megtiszteltetés, hogy városunknak ebben a nagy múltú intézményében dolgozhatnak, azonban nem feledkeztünk meg és hálával gondolunk intézményünk korábbi vezetőire és dolgozóira is.

Fűzér Ferencné Terike néni volt az akkor még I. számú Napközi Otthonos Óvoda első vezetője 1984-ig, aki egyben a budaörsi óvodák óvodaigazgatói feladatkört is betöltötte. Nevéhez fűződik az óvodai matematikai nevelés korcsoportokra és ezen belül foglalkozásokra történő részletes kidolgozása, a gyakorlatba történő bevezetése és alkalmazása a mindennapi nevelő/fejlesztő tevékenységek során, valamint a nyomtatott formában is megjelent tervek közkinccsé tétele. Megemlítendő, hogy a foglalkozásokat rendszeresen, mindig ő vezette. Számtalan bemutató foglalkozást is tartott, melyekről TV felvételek és Rádió riportok is készültek. Pedagógiai munkásságának híre egészen Japánig eljutott, melynek eredményeként a japán óvodapedagógusok, és az óvodavezetők rendszeres látogatói voltak az intézménynek.

Szekeres Judit óvodavezető asszony 1984 – 2005 között látta el intézményvezetői feladatait. Személyében egy gyermekközpontú, humánus szemléletű, empatikus, pozitív gondolkodású vezetőt tisztelhettünk. Fontos feladatának tekintette, hogy a gyermekek szeretetteljes, családias légkörben, biztonságos, esztétikus környezetben töltsék mindennapjaikat. Gondosan ügyelt arra is, hogy az óvodapedagógusok és segítőik értékrendjéből se hiányozzék a humánum, a szeretet, a tisztesség, a tolerancia, a munka és a tudás megbecsülése.

 

Végül a korábbi vezetők sorát Hunics Ildikó zárta, aki a 2005/2006 – os nevelési évben vezette a Budaörsi Csicsergő Óvodát.

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (29)

 

Jómagam 1982-től dolgozom ebben az óvodában, mely intézmény egyben az első és vélhetően az utolsó munkahelyem. 2006 szeptemberétől megbízott vezetőként, majd 2007 augusztusától kinevezett óvodavezetőként látom el az olykor nem kis kihívást jelentő feladataimat ebben a számomra nagyon kedves, és barátságos, második otthont nyújtó intézményben.  

Kollégáim nagy szakmai elhivatottsággal munkálkodtak a múltban is a gyerekekért, a közösségért.

 

2010 őszétől – elsők között a város óvodáiban – intézményünkben bevezetésre került a kompetencia alapú nevelés, mely elősegíti a gyermekek demokratikus nevelését, megalapozza a jelenkor és a jövő kihívásaihoz nélkülözhetetlen attitűdöket, készségeket és képességeket. Pedagógiai programunk felismeri, értékeli és bátorítja a gyors változásokhoz, a folyamatos alkalmazkodáshoz szükséges tulajdonságok kialakulását: gyermekeinket arra ösztönözzük, hogy találjanak rá a problémákra és oldják meg azokat, legyenek kreatívak, fantáziadúsak és ötletesek, reagáljanak érzékenyen saját közösségünk, országunk és környezetünk problémái iránt.

 E szakmai megújulás fokozatosan az óvoda valamennyi csoportjára kiterjedt, melynek eredményeként változatos tanulásszervezési eljárásokat és módszereket tanulhattunk, mint pld. a projektmódszert, kooperatív tanulási technikákat, párhuzamosan végezhető tevékenységeket.

 

Nemzetiségi óvoda lévén ismeretes, hogy óvodánkban kiemelten foglalkozunk a német nemzetiség nyelvével és kultúrájával.

 Célunk, hogy kétnyelvű nemzetiségi csoportokban a német nyelv és kultúra, a nemzetiségi hagyományok ápolása a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével történjen, és a gyermekek előkészítése a nyelvtanulásra természetes nyelvi környezetben, a kétnyelvű identitástudat elősegítésével párosuljon, melyben a gyermekek nyelvi azonosságát is figyelembe vesszük.

Gyermekeinket játékos formában ismertetjük meg a nemzetiségi kultúrával és a különböző hagyományokkal. A mindennapok során pedig változatos szituációkban, valamint a különböző tevékenységek során – mint a mesélés, verselés, mondókázás, éneklés, mozgásfolyamatosan használjuk a nyelvet. Jelenleg 5 csoportban folyik német nemzetiségi nyelvi nevelés.

 

Szakmai mérföldköveink között mindenképp említést érdemlő a BUDACOM minőségfejlesztési modell kiépítése, melynek egyik maradandó eredménye – melyet a közoktatás átalakításának elmúlt tíz évében történő olykor kedvezőtlen változásai sem csorbítottak -, a minőségelvű gondolkodás és működés.  Szeretném megemlíteni itt Karsainé Kovács Judit osztályvezető asszony segítő támogatását, aki az irányítási és tanügy-igazgatási feladatokon túl magas szakmai elvárásokkal volt az óvodák, így a „Csicsergők” irányába is, miközben személyes tevékenységein túl országosan is elismert szakértői hátteret biztosított számunkra.

 

Pedagógiai munkánk alappillére a családok részvételének elősegítése az óvodai nevelés folyamatában.

Hálásak vagyunk és leszünk ezután is minden szülői támogatásért, az együttműködésükért, melynek középpontjában kinek-kinek a saját gyermeke óvodai nevelésének biztosítása és segítő támogatása kell, hogy álljon. A projektmódszer alkalmazásával megtapasztaltuk, hogy a szülők sokoldalú bevonása gyermekeik óvodai életébe számos pedagógiai hozadékkal jár, és mérhetően szorosabbá vált a család-óvoda kapcsolata.

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (32)

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (30)

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (31)

 

Az elmúlt évek során – leszámítva a COVID időszakot – különösen nagy hangsúlyt helyeztünk a változatos, sokszínű és értékes közösségi programokra. Emlékezetesek a családokkal együtt szervezett közös kirándulások, a gyermekek és a családok számára is vonzó projektzárók, a színházlátogatások, a meghitt karácsonyi és húsvéti barkácsoló délutánok, vagy az udvari főzőverseny. De folytathatnám a sort a szülők bevonódását is biztosító Jeles napjainkkal, melyek közül kiemelném a Föld és a Víz világnapját, a Nagyszülők napját, a Környezetvédelmi világnapot és az Apák napját – mely alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak a közös munkálkodásra, az együttes gondolkodásra, a közös együttlétekre, és igazi közösségfejlesztő hatással bírnak, mint ez a mai nap is.

 

Remélem, hogy az elkövetkező években is sokoldalúan támogathatjuk a családi nevelést, és, hogy életrevaló, érzelmileg kiegyensúlyozott, boldog, a világ dolgai iránt nyitott, kreatív, önállóan kezdeményező, természetismerő és szerető, emberséges gyermekeket nevelhetünk majd.

 

Óvodánk 50. születésnapja alkalmából sok sikert kívánok a Budaörsi Csicsergő Óvoda valamennyi dolgozójának, valamint arra kérem őket, hogy továbbra is nagy szeretettel és türelemmel neveljék a gondjaikra bízott gyermekeket!

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

 

csicsergoovodaszulinap50_20230127 (33)

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.