November 9-én lesz a következő közmeghallgatás Budaörsön – Fontos változások a cikkben!

(Budaörs, 2022. október 11. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete 2022. november 09-én, szerdán 17:00 órakor közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás rendje megváltozott.

 

 

 

Az ülés helye:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Budaörs, Szabadság út 134. II. emelet, Schmidt Mátyás Díszterem.

A közmeghallgatás rendje megváltozott.

A részleteket fontos tudni azoknak, akik szeretnének felszólalni!

 

2022. szeptember 14-én ülésezett a képviselő testület, és többek között arról is döntöttek, hogy miként fog változni a közmeghallgatás menete a jövőben. Két-három perces időkeretben maximalizálják a felszólalási lehetőséget.

 

Továbbra is évente egy alkalommal kerül sor közmeghallgatásra, melynek időtartama változatlanul legfeljebb 4 óra.

A közmeghallgatás összehívására, időpontjának és helyszínének közzétételére irányadó szabályok szintén nem változnak.

Bevezetésre kerülnek a felszólalási jegyek, melyek személyesen, postai- vagy elektronikus úton a közmeghallgatás közzétételének időpontjától a közmeghallgatást megelőző 5. napig nyújthatók be.

A felszólalási jegy a közmeghallgatáson való aktív részvételnek nem feltétele, csupán lehetőség, mely a benyújtó választópolgár, illetve a helyi szervezet képviselője számára biztosítja a hozzászólás lehetőségének elsőbbségét, miközben a képviselő-testület számára lehetővé teszi a közmeghallgatás tervezését, előzetes tematizálását.

A közmeghallgatás a beérkezett felszólalási jegyek alapján a témacsoportok ismertetésével, illetve tárgyalásuk sorrendjéről polgármesteri javaslat alapján történő képviselő-testületi döntéssel kezdődik, ezt követően kerül sor 30 perces időkeretben az önkormányzat éves tevékenységéről történő beszámolóra.

A témacsoportok tárgyalása során az ülés vezetője először a tárgyalt témacsoportban felszólalási jegyet benyújtó hozzászólónak a benyújtás időrendje szerinti sorrendben, majd a tárgyalt témacsoportban további hozzászólásra jelentkező megjelentnek a jelentkezés sorrendjében adja meg a szót.

Egy-egy témacsoport 30 percben tárgyalható, majd a témacsoportok megtárgyalását követően további 60 perces időkeretben a jelentkezés sorrendjében egyéb, a témacsoportokba nem sorolható kérdések és javaslatok tehetők. A részvételi jogok azonos feltételekkel történő, rendeltetésszerű gyakorlása érdekében időkeretek kerülnek bevezetésre a kérdéseket (3 perc), illetve a válaszokat (3 perc) illetően egyaránt, fenti időkeretek azonban a Képviselő-testületi döntéssel rövidebb vagy hosszabb időtartamban is meghatározhatók.

Sor kerül az ülésvezetési jogosítványok közmeghallgatáshoz kapcsolódó pontosítására (pl. megvonható a szó attól, akinek hozzászólása a tárgyalt témacsoporttól eltér).

A szélesebb körű nyilvánosság biztosítása érdekében az új szabályozás előírja, hogy a polgármesteri beszámolót, illetve szóbeli válasz hiányában 15 napon belül megküldendő írásos válaszokat a közmeghallgatást követően az önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell tenni.

 

 

kozmeghallgatas191113 (5)

 

 

Összegezve a következő közmeghallgatáson a következő változások várhatóak: 

– Az ülés napirendjére, a közmeghallgatáson a témacsoportok tárgyalásának sorrendjére az ülés vezetője tesz javaslatot

– A felszólaláshoz felszólalási jegyet kell váltani a budaörsieknek

– Az ülés napirendjéről, a közmeghallgatáson a témacsoportok tárgyalásának sorrendjéről a Képviselő-testület dönt.

 

A közmeghallgatás a megszokottakhoz híven polgármesteri beszámolóval kezdődik.

 

A polgármesteri beszámoló keretében a polgármester:

– a napirend elfogadását követően, az egyes napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző ülése óta történt fontosabb eseményekről

– a közmeghallgatáson a témacsoportok tárgyalásának sorrendjéről történő döntést követően legfeljebb 30 perces időkeretben beszámol az önkormányzat éves tevékenységéről, melyet a közmeghallgatást követően az önkormányzat hivatalos honlapján írásban is közzé kell tenni.

 

További fontos változások:

– A képviselői felszólalásokat követően az ülés vezetőjének engedélyével 2 perces időkeretben a jelentkezés sorrendjében felszólalhat a tanácskozási joggal meghívott személy, és a Képviselő testület döntésével a tanácskozási joggal nem rendelkező megjelent.

– A közmeghallgatáson a helyi lakosság részéről megjelent személy és a helyben érdekelt szervezet képviselője – felszólalási jegy benyújtását vagy jelentkezést követően, témacsoportonként 3 perces időkeretben – a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehet.

– Felszólalási jegy személyesen, postai- vagy elektronikus úton úgy nyújtható be a polgármesterhez, hogy az legkésőbb a közmeghallgatást megelőző ötödik napon megérkezzen.

– Az egyes témacsoportokban az ülés vezetője először a tárgyalt témacsoportban felszólalási jegyet benyújtó hozzászólóknak a benyújtás időrendje szerinti sorrendben, majd a tárgyalt témacsoportban további hozzászólásra jelentkező megjelenteknek a jelentkezés sorrendjében adja meg a szót.

– Egy-egy témacsoport legfeljebb 30 perces időkeretben tárgyalható. A közmeghallgatás megnyitásakor ismertetett témacsoportok megtárgyalását követően további legfeljebb 60 perces időkeretben a jelentkezés sorrendjében egyéb, a témacsoportokba nem sorolható kérdések és javaslatok tehetők.

– A közmeghallgatáson elhangzott javaslatra, kérdésre az ülés vezetője vagy az általa megjelölt, tanácskozási joggal rendelkező személy 3 perces időkeretben válaszol, a hozzászóló részéről viszontválasznak nincs helye. Szóbeli válasz hiányában 15 napon belül írásban kell választ adni a hozzászólónak, melyet az önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell tenni.

 

 

kozmeghallgatas191113 (2)

 

Az ülés vezetője: 

– javaslatot tesz a napirendre, a közmeghallgatáson a témacsoportok tárgyalásának sorrendjére,

– figyelmezteti a tárgytól, a közmeghallgatáson a tárgyalt témacsoporttól eltérő hozzászólót, a tárgytól a figyelmeztetés ellenére továbbra is eltérő hozzászólótól, továbbá a közmeghallgatáson attól a hozzászólótól, akinek hozzászólása helyi közügyekhez vagy a tárgyalt témacsoporthoz nem kapcsolódik, megvonja a szót;

– azt, aki a tanácskozáshoz nem illően, másokat sértően fogalmaz vagy más módon a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, a tanácskozás rendjét megzavarja, az alábbi sorrend betartásával rendre utasítja:

– figyelmeztetés,

– rendreutasítás,

– képviselő esetén jegyzőkönyvi megrovás, egyebekben kiutasítás,

– legfeljebb 30 perc időtartamú, a közmeghallgatáson legfeljebb két alkalommal 15 perc időtartamú tárgyalási szünetet rendelhet el,

– napirendi pontonként, a közmeghallgatáson témacsoportonként megnyitja, vezeti és lezárja a vitát.

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.