A képviselő-testületi ülésen történt – Elfogadták Budaörs 2022-es költségvetését

(Budaörs, 2022. február 24. – Budaörsi Infó) A 2022. február 23-án tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen elfogadták Budaörs 2022-es költségvetését. A város pénzügyi helyzete stabil, de a milliárdos állami elvonások miatt a tartalékokat kénytelen felélni az önkormányzat.

 

 

Első napirend előtti felszólalóként Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) a választókerület fideszes képviselőjelöltjét méltatta, majd egy Farkasréti úton elhagyott, rendszám nélküli Audi gépkocsi elszállíttatását kérte.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a szemétszállítás körül kialakult problémákra hívta fel a figyelmet: az úton szétdobált és sokaknál eltört kukákra és a szelektív gyűjtő tartályok kis méretére.

Wittinghoff Tamás polgármester válaszként elmondta, hogy a BTG folyamatos tárgyalásban van a szolgáltatóval a jelzett problémák megoldása érdekében, ezen belül jelezte, hogy az új szolgáltató vállalja, hogy az ő hibájukból eltört szemetes tartályokat kicserélik, valamint nagyobb méretű szelektívgyűjtőket fognak hozni Budaörsre. A szemétszállító cég felvett egy budaörsi helyismerettel rendelkező kollégát is.

Arra buzdított mindenkit, hogy jelezzék, ha problémát tapasztalnak, és a BTG is azon lesz, hogy ezek a lehető legkorrektebben megoldódjanak

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) az iránt érdeklődött, hogy a Szüret utca – Ibolya utca – Szabadság út kereszteződésébe tervezett okos átkelőhely mikor fog megvalósulni.

 

 

IMG_8971

 

 

Lőrincz Mihály Műszaki Ügyosztály vezetője a kérdésre elmondta: az ezzel kapcsolatos szerződést 2021. év végén megkötötték a kivitelező céggel, az engedélyeket a Magyar Közút kiadta, a befejezési határidő elvben február vége lenne, de jelezték, hogy a covid helyzet miatt beszállítói csúszások lehetnek, és akkor csak március végére készülnek el.

Monostori-Kalovics Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) jelezte, hogy a Kőhegyen a Kőfejtő utcában csőtörés volt két nappal korábban. A problémát ugyan gyorsan orvosolta a Fővárosi Vízművek, de kiderült, hogy ezen a területen több mint 50 éves vízcsövek vannak, amelyekkel bármikor történhet probléma. Ezért arra kérte a műszaki ügyosztályt, hogy kezdeményezzék a vízműveknél az érintett 700 méteres szakasz felújítását. Erre Lőrincz Mihály ígéretet is tett. Monostori-Kalovics Márk másik kérését, hogy a kamaraerdei kutyafuttatónál tavaly elzárt csapokat tavasszal nyissák meg, szintén teljesíteni fogják.

Kisberk Balázs (Gazdakör) köszönetet mondott a BTG-nek és a hivatalnak, hogy a legutóbbi nagy vihar után példátlan gyorsasággal állították helyre a lakótelepen kidőlt, letört fákat. Jelezte azt is, hogy a tavasz közeledtével megjelentek a hajléktalanok a lakótelepi lépcsőházakban, ezért kérte a hivatalt, próbálják megelőzni, hogy ott életvitelszerűen tartózkodjanak.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) a Kaktusz utca lakói nevében kérte, hogy a korábbi zsákutcatáblát helyezzék újra ki – erre Lőrincz Mihály ígéretet tett.

 

 

IMG_8974

 

 

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) lakossági kéréseket tolmácsolt a Műszaki Ügyosztály számára. Egyrészt kérte, hogy a Budapesti úton a vasbolt előtt, illetve a Széchenyi utcában a sérült járdákat javítsák ki. Emellett a Budapesti útiak azt is kérték, hogy a parkolási övezetben az órákat kezdjék újra ellenőrizni, mert újra P+R parkolóvá kezd válni a város keleti része.

A két ülés közötti időszakról beszámolva a polgármester hosszan beszélt a Magyar Evangéliumi Testvérközösséget és annak vezetőjét ért hatósági vegzálásról. Ez az egyház működteti a budaörsi idősek otthonát, méghozzá kiváló minőségben.

A hét elején 40 fegyveres NAV-alkalmazott szállta meg az egyház intézményeinek budapesti székhelyét. Az indok az volt, hogy jelentős, milliárdos adó- és járulékhátralékot halmoztak fel. Ezt a közösség vezetője, Iványi Gábor nem is tagadta, mondván, az állam a többszörösével tartozik nekik. Ugyanis nem hajtják végre az Európai Unió bíróságának ítéletét, amely szerint tízmilliárdot meghaladó kártérítés járna nekik, mert jogtalanul fosztották meg őket az egyházi státuszuktól, és az ezzel járó kedvezményektől.

Amennyiben zárolják a közösség számláit, az súlyosan érintheti Budaörsön működő idősotthont – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy az önkormányzat felkészült minden eshetőségre.

Wittinghoff Tamás érthetetlennek és felháborítónak tartja az egyház szisztematikus és régóta tartó üldözését, akinek vezetője már az 1980-as években is közismert volt arról, hogy a szegényeket támogatja. Azóta számtalan intézményt hozott létre: hajléktalanszállót és kórházat, hátrányos helyzetű gyerekeknek óvodákat és iskolákat, szociális munkásokat képző főiskolát.

 

 

IMG_8981

 

 

Ezt követően rátért a testület a napirendi pontok tárgyalására. Elsőként elfogadta Budaörs 2022-es költségvetését. Wittinghoff Tamás polgármester arról beszélt, hogy a 3,3 milliárd forintos, alaptörvényellenes elvonás miatt csak a saját 11 milliárdos adóbevételeiből kénytelen gazdálkodni a város ebben az évben is. A költségvetés egyensúlyát az előző évi tartalékok átcsoportosításával sikerült csak megőrizni. Ez pedig rendkívül rossz tendencia – fogalmazott –, mert beruházások helyett működési költségekre fordítjuk a megtakarításokat.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy nem tudja összehasonlítani az idei költségvetést a korábbiakkal. Szerinte pazarlás van az önkormányzatnál, túl soknak tartotta a Polgármesteri Hivatal költségvetését. Nehezményezte, hogy a 131 milliós javaslatcsomagjukat nem vették figyelembe. Hiányolta, hogy a piac befedéséről még tervek sem készültek.

Felvetéseire reagálva, dr. Bocsi István jegyző elmondta, hogy a költségvetés mellékletében vannak az összehasonlító táblázatok, amiket a képviselő hiányolt. Pénzügytechnikai okokból a város összes intézményének költségvetése megjelenik a Polgármesteri Hivatalnál is, ezért tűnhet olyan soknak. Nagyon nehéz megtartani a dolgozókat, ezért minden lehetséges módon igyekeznek javítani a bérszínvonalon. A Fidesz-KDNP javaslatai felét pedig beépítették a költségvetésbe.

Kisberk Balázs (Gazdakör) a piaccal kapcsolatos felvetésre reagált, jelezve, hogy ebben a témában nincs szükségük segítségre, tervek vannak a befedésre, csak állami pályázatra várnak, amiből ez megvalósítható.

Módosította a testület a 2021-es évi költségvetést is. Ilyenkor történik meg az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetése.

Jogszabályi változások miatt kellett módosítani az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ). Ennek értelmében nem lehet a jövőben lakáscélú ingatlant forgalomképtelen vagyonként nyilvántartani. A polgármester megjegyezte, hogy ezzel is tovább rontják a tarthatatlan hazai lakáshelyzetet, aminek egyik legfőbb oka, hogy kevés a bérlakás.

A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításával a képviselők lehetővé tették, hogy a legalább 100 m2 nagyságú közterületek rendeltetéstől eltérő – kereskedelmi, szolgáltató, üzleti célú – használata esetén alacsonyabb használati díjat fizethessenek a bérlők.

 

 

IMG_8982

 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A kormányhivatal egy 19 éve hatályban lévő passzust ítélt jogellenesnek. A rendkívüli ülések esetén álláspontjuk szerint nem kell előterjesztést is benyújtani a témákról.

Elfogadták a képviselők az Állami Számvevőszék beszámolóját az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél végzett 2021. évi ellenőrzéseiről.

Döntött a testület a 2022. évi intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról. 105 millió forint felhasználása válik ezzel lehetővé különböző szükséges beruházásokra, elsősorban az önkormányzati fenntartású bölcsődéknél, óvodáknál.

Módosították a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási (BTG) Nonprofit Kft között fennálló közszolgáltatási keretszerződést annak érdekében, hogy fedezni lehessen az áremelkedésekből fakadó többletköltségeket.

Elfogadták a BTG NKft. két beszámolóját arról, hogy a kapott támogatást az adott területekre rendeltetésszerűen használták fel. Ezekből a városháza szünetmentes áramforrással való ellátása és az épületfelügyeleti rendszer cseréje, valamint a zöldhulladékhoz formazsákok biztosítása valósult meg. Egyúttal módosították a Városháza üzemeltetésére vonatkozó szerződést is.

Jóváhagyták az önkormányzat a 2022–2027-es évekre vonatkozó energiamegtakarítási intézkedési tervét.

Elfogadták, hogy megkezdődjön a Budaörs város egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzat (BHÉSZ) és a Településképvédelmi rendelet eseti módosításának előkészítése. A helyi szabályozás másfél éve módosult utoljára, azóta jelentősen változtak a magasabb szintű jogszabályok, amelyeket át kell vezetni. Emellett az elmúlt időszakban érkezett tulajdonosi módosítási igényeket is igyekszik beépíteni az önkormányzat az új BHÉSZ-be.

 

 

IMG_8973

 

 

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) szerint sokkal szigorúbb szabályokra lenne szükség ahhoz, hogy megakadályozzák Budaörs túlnépesedését.

Dr. Bocsi István jegyző arról beszélt, hogy gyakorlatilag megszűnt az állami szabályozás az építéshatósági ügyekben, és az önkormányzatok szabályozási lehetőségei is rendkívül leszűkültek. Rendkívül nehéz kézben tartani az elszabadult folyamatokat.

A polgármester ezt azzal egészítette ki, hogy a túlságosan szigorú szabályozás ellehetetlenítene mindent. Példaként hozta fel, hogy egy szigorúbb szabályozás esetén a képviselő sem építhette volna meg azt a házat, amelyben most él.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szerint a Fidesz egyszerre követel szigorítást és engedékenységet. A Frankhegy esetében mindent megengednének, másutt viszont túl szigorúan járnának el. El kellene dönteniük, hogy melyik álláspontot képviselik – fogalmazott. A Fidesz-KDNP frakcióból senki nem válaszolt a felvetésre.

Döntöttek a képviselők, hogy elindulnak az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen kiírt pályázaton, és biztosítják az ehhez szükséges önrészt. Sikeres pályázat esetén a Holló utca Zombori utca – Kismartoni utca közötti szakasza újulhat meg.
Emellett a TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése címmel kiírt pályázaton is elindul Budaörs, a testületi döntés értelmében.

Módosította a képviselő-testület az önkormányzati bérlemények szerződéseit. Ennek keretében meghatározták az uszoda-sportcsarnok éves bérleti díját, a Városháza épületének földszintjén található étterem, büfé bérleti díját, valamint a 2022-es évi menük árait, és döntöttek az iskolai étkezést nyújtó szolgáltató által bérelt konyhák bérleti díjairól.

 

 

IMG_8974

 

 

Elfogadta a testület, hogy a Rubik Ernő utcában, a Lidl áruház előtt egy 300 m2-es önkormányzati ingatlan nagyobbik felén térkőbemutató-kert üzemeljen és meghatározták a fizetendő bérletidíj összegét is.

Döntöttek a Szivárvány utca 5. földszintjén található 28 m2-es üzlet ügyében is: június 30-áig várja az önkormányzat, hogy a társasház bizonyítsa tulajdonjogát.

Egy Lévai utcai társasházzal kötött támogatási szerződés módosításához még jogi dokumentumokat kér be az önkormányzat – erről döntöttek a képviselők.

A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői feladataival Ruppel Irént bízta meg az önkormányzat 2026. július 31-éig.

Elfogadták a képviselő-testület munkatervét is.

Döntöttek a polgármester és az alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről. Wittinghoff Tamás szerint érthetetlen, hogy ha erről törvényben döntöttek, miért kényszerítik az önkormányzatokat, hogy ők is szavazzanak arról, amit kötelező végrehajtaniuk.

Megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait.

Tudomásul vette a testület, hogy a Stefánia u. 27/B. szám alatti gázcseretelep üzemeltetésére kiírt pályázat nyertese a DEB-Gáz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t lett.

Jóváhagyták a Budaörsi Rózsa utcai Tagóvodáért Alapítvány székhelyhasználati kérelmét.

A törvényi előírásoknak megfelelően zárt ülésen tárgyalt a testület egy perköltségtartozás elengedéséről.

 

 

Részletes költségvetés link.

 

Élő közvetés link.

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.