A testületin történt – Új rendeletet alkotott a testület a város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(Budaörs, 2021. december 9. – Budaörsi Infó) A 2021. december 8-án tartott képviselő-testületi ülésen többek között döntés született arról, hogy az új rendeletet alkototnak a testület a város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

 

 

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) napirend előtti hozzászólásában jelezte, hogy frakciója kezdeményezni fogja, hogy az önkormányzat jövő évi munkatervébe két közmeghallgatást tervezzen be, tekintve, hogy a novemberben tartott közmeghallgatáson is nagyon sokan vettek részt. Mivel a többség frankhegyi ingatlantulajdonos volt, felvetette, hogy lehetne számukra egy külön közmeghallgatást tartani.

Wittinghoff Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a legutóbbi közmeghallgatáson szervezetten jelentek meg a Frankhegyen élők és problémáikat néha hosszan felolvasva adták elő, újra és újra megismételve ugyanazt, szétfeszítve a meghallgatás kereteit. Úgy vélte, ha az embereknek problémájuk, elintézni való ügyük van, egyáltalán nem kell kivárniuk a közmeghallgatásra, számtalan csatorna létezik erre, folyamatosan fogadja a hivatal az ügyfeleket, és mindenben igyekszik a segítségükre lenni.

Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Budafoki utca – Budafoki köz kereszteződésben a kikanyarodást segítő tükör ki van törve, ezért ennek a cseréjét kérte.

Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) jelezte, hogy a Tavasz utca és az Őszibarack utca között a Budapesti úton, egy 100-150 méteres szakaszon évek óta visszatérő probléma, hogy nincs, vagy ha megjavítják, csak 2-3 napig van közvilágítás, mert újra és újra elromlik. Emellett kérte, hogy a Városháza mellett található szelektív gyűjtőt fedjék be, mert hordja a szél a környékre onnan a szemetet.

 

 

unnepitestulet20211218 (5)

 

Lőrincz Mihály a Műszaki Ügyosztály vezetőjének elmondása szerint a világítás a szóban forgó szakaszon várhatóan csak akkor fog rendeződni, ha az ELMŰ kicseréli a feltehetőleg zárlatos kábeleket. Ezt kezdeményezte az önkormányzat, de eddig nem történt meg. A szelektív gyűjtővel kapcsolatban elmondta: idén négy gyűjtőállomást kerített körbe, illetve fedett be az önkormányzat, jövőre erre a gyűjtőszigetre is sor fog kerülni.

Ezt üdvözölte Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) is, mert sok panaszt kap az itteni, éjszakai zajos illegális szemétlerakás miatt is.

Monostori-Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) Löfler Dáviddal került kisebb szóváltásba, azt követően, hogy utóbbi megpróbálta levetetni napirendről a polgármester jutalmának kérdését. Kalovits még az ülés napirendjének elfogadása előtt reagált erre mondván, hogy ennyi erővel az óvónők, bölcsődei dolgozok jutalmazását is levehetné a napirendről a testület. Ők ugyanúgy erőn felül teljesítettek a covid-járvány idején, mint Wittinghoff Tamás, s mindannyian megérdemlik a jutalmat. Hozzáfűzte: a Fidesz-KDNP képviselői járjanak utána, hogy az elmúlt években már lassan több mint 10 milliárd forintnyira növekedett elvonást mikor kapja vissza a város.

Farkas Benedek (Budaörs Fejlesztéséért Egyesület) szintén közvilágítási kérdéssel fordult a Műszaki Ügyosztály vezetőjéhez, elmondva, hogy a Szirom és az Aranyeső utcákban jelentősen javítaná az éjszakai láthatóságot egy-két új lámpatest. Lőrincz Mihály ígérte, hogy utánajárnak, van-e itt olyan területrész, amely önkormányzati tulajdonban van, csak oda tehetnek ugyanis lámpákat, magánterületre nem.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt kifogásolta, hogy a főút a Károly király úti körforgalmában hatalmas kátyúk vannak. Tudja, hogy ez nem önkormányzati fenntartású út, de valahogyan kezelni kellene ezt a helyzetet.

Wittinghoff Tamás közbevetette, hogy ha nem hozza rendbe a közútkezelő, akkor „illegálisan fogjuk megcsinálni, vállalva a büntetést”.

 

unnepitestulet20211218 (9)

 

Stift Nándor még köszönetet mondott azért, hogy elkészült az Ifjúság utca 40-nél a gyalogátkelő, zebrával, és a parkon keresztül átkelő út. Problémaként jelezte azonban, hogy ha a park felől érkezünk, az Ifjúság utcának van egy jobbra kanyarodó íve, ahol folyamatosan a járdán parkolnak az autók, babakocsival pedig az úttestre kényszerülnek az anyukák. Ennek a megoldását kérte.

Wittinghoff Tamás ígérte, hogy ez és más hasonló ügyekben is újra a rendőrséghez fognak fordulni.

Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy a Tátra utca és a Farkasréti út sarkán hat éve fel van törve a járda egy szakasza, amelynek rendbehozását kérte.

A polgármester a két ülés között végzett munkájáról beszámolva elmondta, hogy immár 3 éve hallgat a Budaörs Rádió, pedig két bírósági döntés is van arról, hogy törvénytelenül utasította el a Médiahatóság a Budaörs Rádió pályázatát. Hiába szabott határidőt a Kúria a Médiahatóságnak, az messze túllépve ezt az időt, még mindig nem tett semmit.

Megemlítette azt is, hogy továbbra sem kapnak állami segítséget a járványkezeléshez. Nem csak pénzt nem kapnak, de súlyos elvonásokkal is sújtják a kormány a várost. Elmondása szerint lehetetlen olyan adatokhoz jutni, amelyek segítenék a helyi védekezést, pedig például Romániában és Lengyelországban napi szinten tájékoztatják az önkormányzatokat a területükön lévő betegek számáról. Hiába mondta ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal, hogy a hatóságok kötelesek adatokat szolgáltatni a településeknek, az Érdi Járási Hivatal azt válaszolta az önkormányzat megkeresésére, hogy a járványvédekezés miatt csak 45 nap múlva tudnak válaszolni. Vagyis – foglalta össze a polgármester – majd másfél hónap múlva kapjuk meg a mai napra vonatkozó adatokat.

 

unnepitestulet20211218 (8)

 

A napirendi pontokra rátérve módosította a testület az önkormányzat költségvetését, amire az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetése miatt volt szükség.

Ezt követően megalkották az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletet, amely a 2022-es költségvetés elfogadásáig, legkésőbb 2022. március 15-éig lesz érvényben.

Az önkormányzat új rendelete szerint tilos lesz behajtani bizonyos utcákba azoknak a nagysúlyú tehergépkocsiknak, amelyek nem kérnek előtte elvi behajtási engedélyt. Ebben többek között vállalnia kell a terület tulajdonosának, hogy az útburkolatban, járdában, járdaszegélyben, felhajtóban, a közterületi növényzetben, vagy a zöldfelületben okozott kárt önként helyreállítja, vagy helyreállításának költségét megtéríti.

Új rendeletet alkotott a testület a város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról is. Ennek lényege, hogy januártól a Fővárosi Közterület-fenntartó jogutódja, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. fogja a szemétszállítást végezni Budaörsön. Felkérték a képviselők a polgármestert, hogy kösse meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.

Módosította a testület a távhőrendeletet, megalkotva annak jogi feltételét, hogy január elsejétől a közbeszerzésen nyertes Veolia Energia Magyarország Zrt. vegye át a budaörsi távhőszolgáltatás üzemeltetését a BTG NKft.-től. A koncesszióba adásra azért volt szükség, mert a távhőrendszer elavult, az önkormányzatnak pedig nincs elegendő forrása a felújításra.

Módosították a várakozási terület használatának szabályairól szóló rendeletet, bevonva a korlátozott idejű várakozási övezetbe a Károly király út – Baross utca – Csata utca között lévő közforgalmú parkolókat.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendeletet a rendkívüli élethelyzetre tekintettel bérbeadott lakások, és az iskolai gondnoki lakás bérleti díjának csökkentése érdekében változtatták meg.

 

unnepitestulet20211218 (2)

 

Módosították a lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendeletet is, megemelve a jogosultsági jövedelemhatárokat és a támogatási összegeket.

Szintén megemelték a jövedelemhatárokat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletben, így még többen férhetnek majd hozzá ezekhez a támogatásokhoz.

Rendeletet alkottak a képviselők az önkormányzat saját halottjává nyilvánításának szabályozásáról annak érdekében, hogy méltó módon kifejezhesse az önkormányzat a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett elhunyt iránti megbecsülését. Egyúttal az ülésen döntöttek arról is, hogy néhai Pappné Dr. Pálóczy Magdolnát az önkormányzat saját halottjának tekinti, és átvállalja temetésének költségeit.

A támogatottak adminisztratív terheinek csökkentését, és a gyorsabb, kevésbé költséges eljárást célozza az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló rendelet módosítása, amely révén többek között lehetővé válik, hogy bizonyos dokumentumokat elegendő legyen eredeti helyett hitelesített másolatként benyújtani.

Elfogadta a testület az önkormányzat első háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Az óvatos tervezésnek és a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően az önkormányzat tervezett bevételei 105,48 %-ban teljesültek az I.-III. negyedévben, míg a kiadások 57,06 %-ban.

 

unnepitestulet20211218 (6)

 

A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatára egy pályázat érkezett, Ruppel Irén jelenlegi intézményvezető-helyettestől, amelyet el is fogadott a képviselő-testület, és 2026. december 31-éig megbízta az intézmény vezetésével.

A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói álláshelyére a jelenlegi igazgató, Simon Erika nyújtott be pályázatot, őt egy évre, 2022. december 31-ig bízta meg az intézmény vezetésével a testület.

Dr.Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy miért csak egy évre hosszabbították meg az intézményvezető mandátumát. Biró Gyula alpolgármester elmondta, hogy szakértők javaslatára döntöttek így.

A közbeszerzési szakjogi és szakértői feladatokkal a következő évben is dr. Herbák Henrietta ügyvédet bízza meg az önkormányzat, a jelenlegihez képest változatlan feltételekkel.

Módosították a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft-vel fennálló közszolgáltatási keretszerződést. Ez alapján a BTG NKft. jövőre 1,425 milliárd forintból gazdálkodhat.

Elfogadták a BTG NKft. elszámolását is, három ingatlan eladásából befolyt összeg felhasználásáról. A pénzből 44,5 millió forintot a távhőrekonstrukció önrészére költhet a BTG, 30,3 millió forintot pedig a Városi Uszoda és Sportcsarnok üzemeltetésére.

Szintén a BTG-t érinti, hogy az általa üzemeltetett Városháza épületére 2022-ben vonatkozó bérleti- és üzemeltetési díjak mértékét is elfogadta a testület.

Döntés született az önkormányzati fenntartású intézményekben fizethető év végi jutalomkeretről is, amelyre összesen mintegy 126 millió forintot biztosított a testület pótelőirányzatként.

Tudomásul vette a budaörsi önkormányzat, hogy Pécel Város kiválik a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból, és hozzájárult a társulási megállapodás ennek megfelelő módosításához.

Döntöttek a képviselők a helyi buszjárat üzemeltetésére biztosított tömegközlekedési hozzájárulás összegéről, amely 2022-ben bruttó 271 millió forint lesz. Az üzemeltető HOMM Szolgáltató Kft. ugyanis a fogyasztói árindexváltozás mértékének megfelelő áremelést kezdeményezett a 288 és 289 jelzésű buszjáratok üzemeltetésére. A helyi járatok használata a lakosság számára természetesen továbbra is ingyenes marad.

Jóváhagyta az önkormányzat a Budaörsi Református Egyházközség által benyújtott beszámolót arról, hogy a számukra nyújtott támogatást rendeltetésszerűen használták fel.

Jövőre is támogatja az önkormányzat a Budaörsi Rendőrkapitányságot, és 3 munkavállaló bérköltségét vállalja át 2022. január 1 és 2022. december 31. között, összesen 11 millió forint értékben.

 

unnepitestulet20211218 (3)

 

A képviselők megszavazták, hogy elinduljon az önkormányzat a TOP Plusz néven kiírt pályázatokon. Ennek keretében a gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztésére, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére, belterületi utak korszerűsítésére valamint az Élhető települések című kiírásra is nyújtanak be pályázatot. Azt is vállalták, hogy a pályázatok nyertessége és megvalósítása esetén, biztosítja az önkormányzat a szükséges saját forrás összegét, bruttó 800 millió forintot.

Úgy döntött a képviselő-testület, hogy bérbe adja a Budapesti út – Semmelweis utca – Szabadság úton kiépített távközlés-technikai kábelek befogadására szolgáló 3,949 km hosszúságú alépítményrendszert a Vodafone Magyarország Zrt. részére, 10 éves határozott időtartamra. A bérleti díj 33 ezer forint +ÁFA havonta, kilométerenként.

Visszavonta a testület a Patkó utca 1. szám alatt található, 240 négyzetméteres ingatlan ötödének hasznosítására vonatkozó korábbi döntését, és újra meghirdeti a pályázatot. Az ingatlan egy másik, 116 m2 területű részében jelenleg élelmiszerbolt működik; az erre vonatkozó szerződést meghosszabbították 2022. december 31-éig.

Jóváhagyták a Csalit utcában található három önkormányzati ingatlanra a földmérő által készített vázrajz alapján javasolt telekalakítást és kezdeményezik annak földhivatali bejegyzését.

Bízva abban, hogy a Budaörs Rádió a jogerős, pozitív bírósági döntések eredményeként ismét megkezdheti működését meghosszabbították a Kamaraerdei Közösségi Házban bérelt helyiségük bérleti jogviszonyát.

A Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlant a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete és a Budaörsi Tanoda Alapítvány részére adja bérbe az önkormányzat, ahol egészséges életmód segítését célzó és kulturális szolgáltatásokat, valamint helyi közművelődési tevékenységet tudnak megvalósítani.

Ismét meghirdeti az önkormányzat azt a pályázatot, amely egy Arany János utcában található ingatlanon gázcseretelepet létrehozását célozza, miután az előző kiírás eredménytelenül zárult.

Sikeres volt viszont két külterületi ingatlanra vonatkozó pályázat, amelyet autómosó üzemeltetésére hirdetett meg az önkormányzat.

Nem élt az önkormányzat a Domb utcában lévő, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával, így annak a HAMIKUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lehet a tulajdonosa.

2022. június 30. napjáig meghosszabbították a Peregrino Panzió Kft-nek nyújtott részletfizetésikötelezettség-felfüggesztést, a céggel 2019-ben kötött ingatlanadásvételi szerződéssel összefüggésben.

 

unnepitestulet20211218 (4)

 

 

Változatlan feltételekkel meghosszabbították a Templom tér 12. szám alatti egyes ingatlanrészekre vonatkozó bérleti szerződést is a Manifeszt Egyesülettel és a Primanima Kft-vel.

Módosította a képviselő-testület az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesülettel 2017-ben kötött Településfejlesztési Együttműködési Szerződést oly módon, hogy a kártalanítási megállapodások megkötésére 2023. december 31-ig biztosítanak lehetőséget.

A testület döntése szerint nyilvános pályázatot írnak ki a Budaörs, Puskás Tivadar utca 55., földszint 3. szám alatti 3 szobás, 64 m2 alapterületű lakás piaci alapú bérbeadására.

Az illetékes bizottságok javaslata alapján, 9,9 millió forintot biztosított az önkormányzat a városi sportcsarnok használatára különböző városi szervezetek számára, így az Illyés Gyula Gimnázium és a Szent Benedek Iskola szalagavatót tud tartani a sportcsarnokban, a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. a X. Decathlon Kupát, a VIVART Zeneművész Egyesület a Budaörs Fesztivál záró koncertjét rendezheti meg és a Budaörsi Sport Club is tarthat egy nagyszabású sportrendezvényt.

Az igényeknek megfelelően átcsoportosították a budaörsi óvodák álláshelyeit, illetve egy helyen egy félállással meg is emelték a foglalkoztatotti létszámot a jövő évi költségvetésből biztosítva ennek fedezetét.

 

unnepitestulet20211218 (18)

 

 

Döntöttek a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékáról is.

Ötmillió forint támogatási előleget biztosítottak a képviselők a PRIMANIMA 2022 Fesztivál előszervezésére az általános tartalék terhére.

Jóváhagyták a Budaörsi Latinovits Színház létszámbővítését is: 2022. január 1-től az egy világítási tárvezetővel nő a színházban foglalkoztatottak köre.

Tudomásul vették a képviselők a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek 2022. évi munkaterveit, ám ez nem jelenti az azokban szereplő költségvetési igények automatikus jóváhagyását.

Meghosszabbította 2023 végéig az önkormányzat a Baptista Menedék Szolgálattal és az Oltalom Karitatív Egyesülettel a családok átmeneti otthonára vonatkozó ellátási szerződést.

Eldőlt az is, hogy az Egyesített Bölcsődei Intézményekben hol, mikor tartanak nyári szünetet: a Pitypang Bölcsőde 2022. június 20-ától július 22-éig, a Százszorszép Bölcsőde július 25-étől augusztus 26-áig lesz zárva a nyáron.

Elfogadta a testület a Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló 2021. évi munkájáról szóló beszámolót.

 

unnepitestulet20211218 (7)

 

Hozzájárult a testület, hogy az eddigi átmeneti helyett tartós bentlakást biztosítson a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 42 fő helyett 48 hajlék nélküli személy számára.

Elfogadták a képviselők Budaörs Város Önkormányzat 2022. évre szóló évi éves ellenőrzési tervét.

A polgármester 2021. második félévi munkáját értékelve, háromhavi illetményének megfelelő jutalomban részesítette a képviselő-testület.

Elfogadták a kamaraerdei és a frankhegyi településrészi önkormányzat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Sürgősséggel szavaztak arról, hogy a rendkívüli mértékű energiaáremelkedés miatt a közvilágítást ezentúl egyetemes szolgáltatón keresztül fogja Budaörs beszerezni.

Sürgősséggel döntöttek arról is, hogy az önkormányzat, mint a BTG Nkft. tulajdonosa, elengedi a BTG Nkft. könyveiben a törzstőke, és ezzel az eredménytartalék, illetve a tőketartalék leszállításból fakadó 72 millió forintos fizetési kötelezettségét az önkormányzat felé.

Hozzájárult az önkormányzat, hogy asztalitenisz csarnok épüljön Budaörsön a Budafoki utca 28-30. szám alatt a Magyar Asztalitenisz Szövetség beruházásában.

Végezetül zárt ülésen döntöttek egy külön gondoskodást igénylő gyermek óvodai nevelésének támogatásáról.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.