Ön választ, mi segítünk! – Pályázati lehetőség közösségek számára

(Budaörs, 2021. március 31. – Budaörsi Infó) A TESCO kilencedik alkalommal hirdette meg az Ön választ, mi segítünk pályázatát. Maximum 180 pályázatot támogatnának 42 millió forintból.

 

 

A pályázati felhívás célja a TESCO áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

 

1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése.
Például:

– közterületek, parkok, játszóterek, bölcsődék, óvodák, iskolák, állatmenhelyek, közösségi épületek, terek stb. felújítása, fejlesztése, eszközök telepítése közösségi munkában, a közösség bevonásával;

– turistautak, tanösvények, mezítlábas ösvények létrehozása és felújítása közösségi munkában, a közösség bevonásával;

– növénytelepítés közösségi munkában, a közösség bevonásával;

– közösségi kertek, fűszerkertek kialakítása;

– a közösség részvételével a közösségi élet fejlesztésére irányuló események, projektek szervezése, megvalósítása;

– a helyben élőket, a közösségek tagjait összehozó, megmozdító, részvételüket serkentő rendezvény (sorozatok) stb.

 

 

2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára

 

Például:

-kompetenciák, készségek fejlesztését célzó közös tevékenységek, képzések,
tanfolyamok;

-szemléletformáló közösségi projektek;

-oktatási célú, tanórán kívüli csoportos foglalkozások és fejlesztő táborok;

-továbbképzések szervezése, pályaorientációval foglalkozó csoportos tréningek;

-személyi készségek fejlesztése annak érdekében, hogy a projekttel elért célcsoport jobb eséllyel induljon a munkaerőpiacon;

a fentiekhez esetlegesen szükséges digitális eszközök stb.

 

3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek

 

Például:
-az élelmiszer-pazarlás csökkentésére, az élelmiszer-felesleg rászorulókhoz történő eljuttatására irányuló kezdeményezések;

– az egészséges táplálkozást gyakorlati oldalról bemutató közösségi főzőtanfolyamok, képzések vagy rendezvények;

-az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó, oktató jellegű képzések, szűrések, helyi közösségi sportesemények;

– az egészségkárosító környezeti hatások, környezetszennyezés csökkentésére irányuló akciók és tevékenységek;

-egyéb, az egészség és az egészséges életmód népszerűsítését célzó közösségi tevékenységek stb.

 

 

4. COVID egészségügyi kezdeményezések – a járvány következtében különösen rászorulóvá váló csoportok támogatása; kiemelten a higiéniai és egészségügyi eszközök biztosítását célzó kezdeményezések

 

Például:

-higiéniai és egészségügyi eszközök beszerzése (fertőtlenítő tisztítószerek, kézfertőtlenítők, maszkok, takarítóeszközök stb.)

– gyógyszerek beszerzése rászoruló csoportok részére

– rászoruló csoportok mentális egészségéről való gondoskodást célzó kezdeményezések, pl. krízisvonal üzemeltetése

– projektek, melyek az egészségügyi ellátórendszert és/vagy az egészségügyi dolgozókat segítik

 

A pályázat során olyan programokat keresnek, ahol a megvalósítani kívánt ötlet kapcsán a helyi közösség tagjaival együtt végzett igényfelmérés történt, a projekt a helyi közösség tagjaival együtt kerül megtervezésre és megvalósításra, valamint együtt gondoskodnak a projekt fenntarthatóságáról.

 

A szakmai elbírálás során előnyben részesülnek azon projektek, melyek

– a közösség fejlesztésére irányuló, hosszabb távú folyamatok részeként végzett, fennmaradó hatású tevékenységek az egyszeri, alkalmi rendezvényekhez képest,

– megvalósításában a Tesco áruházak dolgozói bevonásra kerülnek.

 

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE:

A pályázatra a lentiekben felsorolt jogi forma szerinti szervezetek és csoportok jelentkezhetnek. Egyházi intézmények és politikai pártok nem vehetnek részt a pályázatban.

A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van.

 

Jogi forma szerint pályázhatnak:

-az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);

-a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványokat);

-a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), melyek profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel;

-a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) alapján létrehozott magántulajdonban lévő nonprofit KKV-k (a cég dolgozói létszáma 250 fő alatt,
forgalma 50 millió EUR alatt és mérlegfőösszege 43 millió EUR alatt van);

– közoktatási intézmények: iskolák, óvodák, bölcsődék;

-legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek; valamint:

-informális csoportok is nyújthatnak be pályázatot, amennyiben győztes pályázat esetén egy befogadó szervezet vállalja a szerződés megkötését és a projekt adminisztrálását a csoport nevében, és erről a pályázat benyújtásakor nyilatkozatot tesz.

 

A befogadó szervezetnek meg kell felelnie a fentiekben írtaknak.

 

A pályázó szervezet működése és célja meg kell, hogy feleljen az egyesülési jog alapvető feltételeinek (a 2011. évi CLXXV. I fejezet 3. § szerint).

 

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be!

 

III. A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:

-pályázati projektek benyújtása: 2021. március 29. és április 30. között;

-pályázati projektek kiválasztása: 2021. május 13. és május 28. között;

-vásárlói szavazás a körzetenként kiválasztott 3 projektre: 2021. június 14. és július 11. között;

-vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2021. július vége.

 

Amennyiben a koronavírus-helyzet akadályozza a pályázati szakaszok rend szerinti alakulását, a dátumokat az előző fordulóhoz hasonlóan felülvizsgálják, és tájékoztatást küldenek a változásokkal kapcsolatosan.

 

 

IV. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:

Pályázatot 2021. április 30-án 17:00-ig a http://tesco.hu/kozosseg oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve lehet benyújtani.

A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kérik csatolni:

-a szervezet irányadó pénzügyi jogszabályoknak megfelelő utolsó elfogadott éves beszámolója;

-iskola, óvoda, bölcsőde esetén a fenntartónak a projekthez való hozzájáruló nyilatkozata;

-társasházak/lakásszövetkezetek esetén: jegyzőkönyv a lakógyűlésről, amelyből kiderül, hogy a ház lakói tudnak a tervezett fejlesztésről, s ehhez hozzájárulnak.

 

Ha a pályázat ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti kérik, csatolják az alábbi dokumentumokat is:

– az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,

-egyéb jogviszony esetén – a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a pályázati program végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolata,

– az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulása,

-3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fénykép.

 

V. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:

 

A rendelkezésre álló keret: 42 000 000 forint

 

A pályázat 2021 márciusában kiírásra kerülő fordulójában a Tesco az összes áruházi szavazásra bejutó kezdeményezést támogatja egy meghatározott összeggel a szavazatszámok függvényében. Körzetenként egy-egy pályázó által elnyerhető támogatás összege a szavazás kimenetelétől függően:

– legtöbb szavazatot kapott pályázó: 400.000 Ft

– második legtöbb szavazatot kapott pályázó: 200.000 Ft

– a körzetben legkevesebb szavazatot kapott pályázó: 100.000 Ft.

 

Amennyiben egy adott körzetben a maximális három helyett csak kettő szervezet jut be az áruházi szavazásra, úgy közöttük az 1. és 2. helyezettnek járó összegek kerülnek szétosztásra.

Amennyiben a pályázó az áruházi szavazás eredménye alapján kisebb összeget nyer el, mint amennyire eredetileg pályázott, úgy a támogatási szerződéskötéssel egyidejűleg módosított költségvetést, és esetlegesen módosított projekttervet kell benyújtania. Kérik a pályázó szervezeteket, hogy lehetőség szerint már a pályázat benyújtásakor tervezzék meg, hogyan módosítanák a pályázatot abban az esetben, ha 400 000 Ft-nál kevesebb támogatási összeget  nyernek el.

 

A nyertes pályázatok maximális száma: 180 darab.

 

A magyarországi Tesco áruházak összesen 60 körzetbe lettek besorolva. A körzetek listája http://tesco.hu/kozosseg oldalon elérhető, letölthető.

 

További részletekért kattintson ide. 

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.