Az olvasás és az írás együtt fejleszti a tanulási képességet

(Budaörs, 2020. november 3. – Budaörsi Infó) A pandémiás helyzet sok alapvető, egyéni problémára világított rá a gyermekek tanulásával kapcsolatban. Sokféle tapasztalat gyűlt össze, amit jelen cikksorozatunkban megpróbálunk megvilágítani, különösen abból a célból, hogy a szülők, a tanárok figyelmét ráirányítsuk azokra a mozzanatokra, amiből érzékelhető például a tanulási folyamatban való elakadás. Mindemellett a cél az is, hogy körbejárjuk a tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztésének mikéntjét az otthoni környezetben. A pandémia hatása az oktatásban cikk-sorozatunk szerzője Kontra Márta rendszertervező mérnök, fejlesztő tanár. 

 

 

A szeptemberi iskolakezdés után egyre szembetűnőbbé válik, gyermekünk húzódozása a tanulás során. Otthon nem akar tanulni, ül a könyv fölött és nem érti a szöveget. Nem jegyzeteli az órai munkát, nem tudja a tábláról lemásolni a szöveget. Nem készül fel a következő napra. Akar tanulni, de semmit nem ért a szövegből. Nem képes megszervezni a tanuláshoz fűződő feladatait. Nem osztja be az idejét, és még sorolhatnánk, mennyi problémával szembesültek a szülők az iskola beindulása után.

Megérkeztek már az első érdemjegyek is, amelyek kicsit elnézőbbek, de hűen mutatják azt, hol is tart gyermekünk a hatékonyságban, a szervezettségben és a megértés terén. Sokszor pontatlanságról, időhiányról, és a „nem tanulásról” árulkodik. Ha azonban mélyebbre nézünk, akkor halmozódó elakadásokat, az észlelés és a feldolgozás közötti zavarokat, a tanulási folyamat értetlenségét tapasztalhatjuk. Talán sok kicsi elakadás a szülőnek hatalmasnak tűnik, és ilyenkor azt mondjuk, ennyire képes a gyerek.

Pedig az időben észlelt elakadás még könnyen – némi gyakorlással – a szokások megváltoztatásával kiigazítható lenne. A szülőket most arra biztatnám, hogy legyenek következetesek a tanulás beindításában.

A napirend beosztása után (amit mindig ellenőrizni kell!), a következő lépés, hogy derítsük ki hol és miben nyilvánulnak meg a gyermek nehézségei. Segítsük őket, mert tapasztalatom szerint szétszórtakká váltak, úgy gondolkodásukban mint viselkedésükben.

Túl hosszú volt a hat hónap, segítsünk nekik a visszarázódásban! Korrigáljunk minden akadályt a gyermeknél!

 

 

naploiras

 

Mire érdemes nagyon figyelni az első hónap végén?

Gyermekünk azt mondja: nem vettünk új anyagot, csak összefoglalás volt. A tanár vetített, vagy kísérletet mutatott be, csak ennyi volt. Nos, ezek azok az elterelések, amik arról szólnak, hogy nem akarok tanulni, az összefoglaló anyag unalmas és már különben is megtanultam; vagy nem is rögzül a gyermekben, hogy azért mert vetítenek egy adott témát, azt otthon tanulni illenék. Ezzel arra hívnám fel a figyelmet, hogy minden órára készüljön a gyermek, mert jönnek az első dolgozatok, és gyűlik a meg nem tanult anyagrészek száma.

Mint arról már korábban írtam, a tanulási képességek fejlődése a folyamatos és rendszeres tanulásban (olvasás – értelmezés – írás) rejlik. A rendszeres szövegfeldolgozás az egyik alapja a mentális képességek fejlődésének. Mindegy melyik tantárgyról van szó, a tankönyvet mindig el kellene olvasni és értelmezni, különösen azért, mert szépirodalmat a mai gyerekek alig olvasnak, és a szókincsük – a digitális nyelvhez igazodik – nem elegendő a gyermekek fejlődéséhez. Amikor ki kellene fejezni a gondolataikat, vagy kifejteni egy-egy témát a dolgozatban, szegényes a kifejezésük, nem fogalmaznak egész mondatokban, sokszor csak szavakkal válaszolnak.

Ezt a mindennapi életben is meg lehet figyelni. A vázlatpontokat általában nem értik, így az agy nehezen tudja tárolni az értelmetlen kifejezést. De az is lehet, hogy „bemagolja” meg is írja a 4-es dolgozatot.

A szülők figyeljenek erre, mert ezzel nem a tanulási képesség fejlődik, hanem a memóriája, amire kevesebb szüksége lesz a mai gyerekeknek, hiszen az interneten, a másodpercek tört része alatt hozzájutnak minden információhoz. Nem a memóriát, hanem a megértési folyamatot, és a keresési képességet kell fejleszteni. A szókincs bővítésére megfelelő a tankönyv, amit akkor is javasolnék elolvasni, ha a tanár nem ragaszkodik a könyvhöz, csak a füzet vázlat pontjaihoz.

 

 

iskola_lecke_leckeiras_tanulas_tanulo

 

Mit mond még a gyermekünk? – nem értem az anyagot, egy szót sem értek az egészből. Ilyenkor mit tesz a szülő? – hát, lássuk, mi az, amit nem értesz? A legtöbb szülő, este, amikor hazaér, leül a gyermek mellé, elolvassa a könyvet és elkezdi magyarázni a gyermeknek az anyagot. Gondoljuk végig ezt a folyamatot! A gyermek – valamilyen korábbi (v. több egyidejű) elakadás/ lemaradás folytán – nem érti azt, ami az életkorának megfelelő színvonalon íródott.

A szülő minden tudását, ismeretét előszedi, csakhogy megértesse a gyermekkel az adott témát. A gyermeknek felolvassa, értelmezi, együtt tanul vele, nehogy rossz jegyet kapjon.

Dolgozatírás előtt, az egész hétvége arról szól, hogy 8 anyagrész meg legyen tanulva, és akkor anyuka, apuka dolgozik a gyermek sikeréért. Nem lenne ezzel semmi baj, ha közben a gyermek is fejlődne, csakhogy pont fordítva történik. A gyermek hozzászokik a magyarázatokhoz és rögzül benne, hogy nem is kell igazán törnie magát, hiszen a szülei mindent elmondanak, neki csak kérdeznie kell. Olvassa a szöveget és minden szót, kifejezést megkérdez (pl. 7. oszt.) Sokszor meg sem próbálja a szövegkörnyezetből, saját maga az értelmezést.

 

 

tanulo_konyvtar_konyv_olvasas_tanulas

 

De vajon lehet ezt a végtelenségig csinálni?

Biztos, hogy nem! A gyermek képtelen lesz az önálló tanulásra, a szülő pedig az életét is megunja a közös tanulásban. Mi lehet a megoldás? Persze, ahány gyerek, annyiféle megoldás létezik, de mégis van valami, amire érdemes figyelni, és korrigálni, annak érdekében, hogy képessé váljon gyermekünk az önálló tanulásra. Meg lehet figyelni az olvasását. Akadozva olvas, nem helyes a szótagolása. Nem az írásjeleknek megfelelően hangsúlyoz, ezáltal más értelmet nyer a szöveg. Jól olvas, csak nem figyel arra, amit olvas (vagy nem érti a szöveget, v. a figyelmét nem tudja adott időpontban koncentrálni). stb… A lényeg,
hogy ha nem tud olvasni, és a szöveget sem érti, azonnal segítségre szorul, mert a tanulás alapját még nem sajátította el.

Derítsük ki az olvasási/megértési nehézség okát, és gyakoroljuk vele, a pontos és hibátlan olvasást, természetesen a tankönyvből.

Kapcsoljuk össze az írással. Diktáljunk rendszeresen szöveget, amit adott idő alatt le kell írnia helyesen. Először ne csak a helyesírásra figyeljünk, hanem, amit tollba mondunk, azt értse meg, és azonnal írja le, folyamatos és egyenletes írással.

 

Írjanak nekünk, hogy segíthessünk a szülőknek és a gyermekeknek tanácsokkal és további cikkekkel (budaorsiinfo@starkiss.hu)!

 

 

A sorozat cikkei:

A pandémia hatása a gyermekek fejlődésére – A szülők felelőssége és egyéni lehetőségei

A pandémia hatása az oktatásban – A szülők lehetőségei a tanulási képesség kifejlesztésében

 

 

(Budaörsi Infó / Kontra Márta)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.