Az állam egész területeket vehetne el az önkormányzatoktól megkötések nélkül – A TÖOSZ állásfoglalása

(Budaörs, 2020. május 14. – Budaörsi Infó) Május 12-én éjszaka a kormány javaslatot terjesztett be az országgyűlés elé „A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról” címmel, ami gyakorlatilag szabad kezet ad számára, hogy egész területeket vegyen el mindenestül a települési önkormányzatoktól, és átadhassa azokat a megyei önkormányzatoknak. A települések jelentős része nem kormánypárti vezetésű – a megyei közgyűlések mindegyikében viszont kormánypárti többség van. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) közleménye szerint a törvénytervezet benyújtása előtti észrevételeit nem vették figyelembe.

 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az ország helyi önkormányzatainak több mint 50%-át képviseli, a legnagyobb országos önkormányzati érdekszövetség. Tanulmányozták a Kormány által az Országgyűlésnek 2020. május 12-én benyújtott T/10527. számú törvényjavaslatot a különleges gazdasági övezetekről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról.

A Szövetség közleményt adott ki, amiben azt írja, hogy sajnálattal vette tudomásul, hogy a törvénytervezet benyújtása előtti, a Miniszterelnökségen 2020. május 11-én megtartott egyeztető tárgyaláson megfogalmazott észrevételei nem találtak visszhangra, azok nem jelentek meg a T/10527. számú törvényjavaslatban.

A törvényjavaslat 2. § (1) bekezdése a Kormány rendeletében különleges gazdasági övezetté nyilvánított területen fekvő, a települési önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó közterület, közpark, közút tulajdonjogát a különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló kormányrendelet hatálybalépésével a települési önkormányzat tulajdonából a megyei, fővárosi önkormányzat tulajdonába adja.

A TÖOSZ szerint a törvényjavaslat oly módon vezet be szabályokat, hogy más törvény érintett rendelkezéseit nem módosítja, így nem biztosítja a hatályos magyar joganyag koherenciáját, és ez az inkoherencia a törvények között kollíziót (összeütközést, ellentétet) eredményez.

A törvényjavaslat 2. § (1) bekezdése Kormány-rendeletben különleges gazdasági övezetté nyilvánított területen fekvő, a települési önkormányzat tulajdonában álló forgalomképtelen, törzsvagyonba tartozó közterület, közpark, közút tulajdonjogát az önkormányzat tulajdonából térítésmentesen, kártalanítás nélkül a megyei, fővárosi önkormányzat tulajdonába adja, csökkentve ezzel a települési önkormányzat törzsvagyonát.

A tulajdonba adás gyakorlatilag megváltoztatja az érintett település közigazgatási határait is – figyelemmel arra is, hogy a törvényjavaslat 3.-6. §-ai a helyi rendeletalkotási, valamint az államigazgatási és önkormányzati feladat- és hatásköröket a települési önkormányzattól a megyei, főváros önkormányzathoz telepíti. A települési önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának meghatározott rendeltetése a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint a helyi önkormányzatok a törvényekben meghatározott kötelező feladatainak ellátásának biztosítása.

Az 5/2007. (II. 27) Alkotmánybírósági határozat szerint diszfunkcionális a jogalkotás, ha a jogalkotó jogszabállyal egyedi döntést hoz. A törvénytervezet szerint a Kormány rendeletben fogja az egyedi döntéseket meghozni, mivel nem minden, a törvényjavaslat hatálya alá tartozó esetben kell alkalmazni a szabályokat, csak azokban az egyedi esetekben, melyekről a Kormány rendeletében úgy dönt.

A törvényjavaslatban a véleményezési eljárás részletes szabályairól nincsenek rendelkezések.

A TÖOSZ álláspontja szerint az elérni kívánt célhoz (munkahelyek megőrzése, új munkahelyek létrehozása) aránytalan a települési önkormányzat vagyonába tartozó meghatározott ingatlanok tulajdonjogának – törvényjavaslat szerinti – törvénnyel, térítés- vagy kártalanítás nélküli elvétele és megyei, fővárosi önkormányzat tulajdonába adása, mivel a támogatni kívánt beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok más módon is átkerülhetnének a hatályos jogi szabályozás szerint is (megállapodás, kisajátítás, ingyenes átadás).

 

A törvényjavaslat elfogadásával a megyei önkormányzat olyan települési önkormányzati feladatokat is el fog látni, amelyet Önkormányzati törvény nem tartalmaz.

Problémának látják azt is, hogy a települési önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatoknak a megyei önkormányzathoz telepítése a különleges övezetbe tartozó ingatlanok tekintetében nincs semmilyen egyeztetési kötelezettségük, nem kötik őket a településfejlesztésre vonatkozó települési önkormányzati tervek, szabályok és így megtörik a településüzemeltetés egységes rendjét.

Egy településen belüli eltérő szabályozás érvényesülésére adhat módot a tervezet, ami jogalkalmazási gondokat is eredményezhet a lakosság, valamint a településen működő vállalkozások, gazdálkodó és egyéb szervezetek számára: a településen belül eltérő szabályok érvényesülhetnek például az adózásra, a helyiségek bérletére, az építési előírásokra, a közterület használatára, a parkolásra, a közösségi együttélési szabályokra, azok megsértésének szankciójára.

A törvényjavaslat szerinti, objektív szempontokat nem meghatározó szabályozása helyi adóbevétel megyei önkormányzatok részére való biztosítása a bevételek szakmai szempontokon túli, szubjektív, önkényes települések közötti elosztásának lehetőségét is eredményezheti, amely az adott települési önkormányzat működésének ellehetetlenüléséhez, a közszolgáltatások színvonalának csökkentéséhez, az önkéntes feladatvállalás lehetőségének megszűnéséhez vezethet – áll a TÖOSZ tanulmányában.

A Szövetség álláspontja szerint a törvényjavaslat elfogadása esetén az adott településen érvényesülő kettős szabályozás mellett a polgármesteri és jegyzői államigazgatási hatásköröknek a megyei közgyűlés elnökéhez, főpolgármesterhez, illetve a megyei jegyzőhöz, fővárosi főjegyzőhöz telepítésével a hazánkban 1990-ben létrejött önkormányzati rendszer jelenlegi struktúrája is megbillen, gyengül az egyes helyi – területi és települési – önkormányzatok közötti mellérendeltségi viszony.

 

 


A TÖOSZ álláspontja a honlapján (http://xn--tosz-5qa.hu/news/582/73/A-ToOSZ-velemenye-a-kulonleges-gazdasagi-ovezetekrol-szolo-T-10527-szamu-torvenyjavaslatrol/) teljes terjedelmében olvasható.


 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.