Szerdán ülésezik a budaörsi képviselő-testület – Napirendi pontok

Budaörs, 2020. január 28.  – Budaörsi Infó) 2020. január 29-én, szerdán, 09:00 órai kezdettel ülésezik Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). 

Napirendi pontok:

2020. január 29. (rendkívüli)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (II.04.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: A Képviselő-testület bizottságainak választásáról szóló 167/2019. (X.24.) ÖKT sz. határozat módosítása

5. napirendi pont: Tájékoztatás dr. Prohászka Zoltán Ferenc Frankhegyi Részönkormányzati tagsági jogviszonyának megszűnéséről

6. napirendi pont: Delegált tag megbízása az Esély Szociális Társulás társulási tanácsába

7. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi Munkaterve

8. napirendi pont: Pályázat kiírása védőnői álláshely betöltésére

9. napirendi pont: Budaörsi vízellátó – víziközművek 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítása

10. napirendi pont: Döntés a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található 4073 hrsz-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázatról

11. napirendi pont: Városháza étterem, büfé bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása

12. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kassai u. 75. szám alatti, 4001/6 hrsz-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázatról

13. napirendi pont: A Budaörsi Tenisztcentrum (BTC) Zrt.-nek az Emberi Erőforrások Minisztréiuma által nyújtott fejlesztési célú támogatása a 2020. évre

14. napirendi pont: A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

15. napirendi pont: Írisz Alapítvány kérelme a támogatási összeg felhasználásáról

16. napirendi pont: Döntés csatlakozásról

17. napirendi pont: Megállapodás a Halbiszer Bt. tartozásának megfizetése ügyében (zárt ülés)

18. napirendi pont: Bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbítása (zárt ülés)

19. napirendi pont: Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)

20. napirendi pont: Meghívó

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.