Iskolaérettség – Már benyújthatók az iskolai felmentési kérelmek az Oktatási Hivatalhoz

(Budaörs, 2020. január 3. – Budaörsi Infó) – Már be lehet nyújtani az iskolai felmentési kérelmeket az Oktatási Hivatalhoz – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel.

 

Azt írták: a kormány a gyermekek érdekeit szem előtt tartva az Oktatási Hivatalt jelölte ki az iskolaérettségi felmentések elbírálására, illetve a kormányhivatalokat a 3 éves korban esedékes óvodába járás ellenőrzésére. A legfőbb cél mindkét eljárás során az, hogy kiszűrjék a gyermekek szempontjából hátrányos és indokolatlan felmentéseket.

 

 


A tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét legkésőbb 2020. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal dönt.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt. Az eljárást megindító kérelemben bármilyen releváns ok, körülmény, állapot, tény megfogalmazható, amely indokolttá teszi az iskolakezdés halasztását.

Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül majd sor.

A szülő a kérelméhez bármilyen általa lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, elkérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja. Így az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményére is figyelemmel lesznek.

Az óvoda által kiállított és a gyermek óvodai fejlődését nyomon követő nyomtatványnak a kérelemhez csatolása nem kötelező, hiszen nem csak olyan körülmény, állapot, tény merülhet fel, amelyet ez a dokumentum támaszt alá.

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. Ha az Oktatási Hivatal úgy ítéli meg, hogy a megalapozott döntéshez különleges szakértelemre van szükség, akkor a területileg illetékes szakértői bizottsághoz fordul, amelynek munkatársai megfelelő szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy megítéljék a gyermek fejlettségét.

A szakértői bizottság komplex pedagógiai – gyógypedagógiai – pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálat alapján alakítja ki szakvéleményét, és az Oktatási Hivatal ez alapján dönt.


 

 

Azok a szülők, akik gyermeke tanköteles korú, de szeretnének egy év halasztást kérni a beiskolázás alól, már beadhatják kérelmüket az Oktatási Hivatal internetes felületén – közölték, hozzátéve: erre január 31-ig van lehetőség.

Az Emmi tájékoztatása szerint a kérelmek elbírálását pedagógiai szakértők végzik, akik mérlegelik a szülő kérelmében leírtakat és a gyermekkel foglalkozó szakemberek véleményét is.

Az Oktatási Hivatal minden szükséges információt közzétett a honlapján, és a tudnivalókról tájékoztatta az óvodákat is – áll a közleményben.

 

 

16_12_16_mezes_reggeli_zippelzappelovoda-12

 

 

A kérelem benyújtásával kapcsolatos fontosabb szabályok a következők:

 

A szülő vagy gyám a kérelmet kizárólag az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be, legkorábban 2020. január 1-jétől. Az Oktatási Hivatalnak a 2020. január 1-je előtt érkezett kérelmeket nem áll módjában elbírálni.

A kérelem benyújtására legkésőbb 2020. január 31-jéig van lehetősége a szülőnek vagy gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a feladás dátumaként 2020. január 31. szerepel, az Oktatási Hivatal még elbírálja, ám az azt követően postára adott kérelmeket nem fogadja be.

A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási Hivatal által a honlapján elérhetővé tett informatikai támogató rendszer segítségével kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt vonalkódos adatlapon, papíralapon nyújthatja be.

A kérelmeket postai úton várjuk, kizárólag az alábbi címre:

Oktatási Hivatal
Budapest
1982

 

 

Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz kérelmet annak érdekében, hogy a hatéves gyermek tankötelezettsége egy évvel később kezdődhessen meg?

A tankötelezettség megkezdésének halasztása (vagyis egy évvel tovább óvodai nevelésben maradás) ügyében kezdeményezett eljárás kérelemre indul. A kérelmet kizárólag a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

 

A kérelem benyújtásához javasolt kéreleműrlap az alábbi linken érhető el:

https://tankotelezettseg.oktatas.hu/

 

A kérelem kötelező tartalmi elemei

Az eljárás során az Oktatási Hivatal a jogszabályi feltételek teljesülését fogja vizsgálni.

A kérelemben nevesített gyermek pontos beazonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhető kéreleműrlapot alkalmazza.

 

A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges:

– a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név, születési adatok, kapcsolattartási adatok (postai cím, e-mail-cím, telefonszám)

– a gyermek személyes adatai: név, születési hely és idő, oktatási azonosító szám (amelyet az óvodától tud a szülő vagy gyám megkérdezni), lakcím

– az óvoda adatai, amellyel a gyermek jogviszonyban áll: az óvoda OM azonosító száma, neve, címe – ezeket az adatok szintén az óvodától tudja a szülő vagy gyám megkérdezni

– a gyermeknek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és fejlődése, iskolai életre felkészülése szempontjából miért lenne előnyös további egy évig az óvodai nevelésben maradása

– a kérelmező szülő nyilatkozata arra nézve, hogy ő jogosult a kérelem benyújtására, mivel a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös szülői felügyelet esetén – a másik szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.

 

A kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentum(ok) másolatát (szakorvosi vélemény, pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának szakvéleménye, fejlődést nyomon követő nyomtatvány stb.) – ha rendelkezik ilyennel – csatolja a kérelméhez.

 

 

A gyermek tankötelezettségének hat éves kornál korábban történő megkezdése

 

A hatályos jogszabályok alapján – fenntartva ezzel a korábbi szabályozást – arra is van lehetősége a szülőnek, hogy kérelmére a gyermek már hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését, feltéve ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri. Ebben az esetben is az Oktatási Hivatalhoz kell a szülőnek benyújtani a kérelmet, amelyet az Oktatási Hivatal honlapján december 31-én elérhető formanyomtatvány kitöltésével és ezt követő aláírásával lehet majd kezdeményezni.

(Mindkét esetben meghatározott kérelmeket az Oktatási Hivatal az Ákr. vonatkozó szabályai alapján bírálja el.)

A gyermek tankötelezettségének hat éves kornál korábban történő megkezdése esetében a kérelem benyújtására javasolt űrlap az alábbi linken érhető el:

„HATÉVES KOR ELŐTT ISKOLÁBA_KÉRELEM_pdf-hez.docx_VÉGLEGES”

Ha a szülő által benyújtott kérelemben és a csatolt dokumentumokban minden szükséges információ rendelkezésre áll a szakszerű döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt az adott ügyben. Ha nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem alapján – vagy azért, mert hiányos a kérelem, vagy mert további adatok és információk beszerzése szükséges a döntés megalapozásához, vagy mert szakértői bizottság kirendelése lesz indokolt – az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, vagyis hatvan napon belül dönt a kérelemről.

Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.

A fentiekkel kapcsolatos tájékoztatást az alábbi e-mail-címen kaphatnak: ovoda@oh.gov.hu

 

 

(Budaörsi Infó / Forrás: mti, Oktatási Hivatal)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.