Képviselő-testületi ülésen történt – Jól haladnak a buszpályaudvar munkálatai

(Budaörs, 2019. augusztus 29. – Budaörsi Infó) 2019. augusztus 28-án tartott rendkívüli ülésén jelentősen megemelte a képviselő-testület azt az összeghatárt, amelyig szociális támogatásban részesülhetnek az arra rászorulók. Biró Gyula alpolgármester elmondta, hogy jól haladnak a buszpályaudvar munkálatai, a terveknek megfelelően iskolakezdésre, a buszok visszakerülnek korábbi, megújított helyükre, illetve a Szivárvány utca forgalmi rendje is visszaáll.

 

 

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Kisfaludy utca felújítása kapcsán érdeklődött a munkák ütemezéséről. Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője arról tájékoztatta, hogy a csatorna-felújítás megkezdődött, jelenleg a zárt csapadékcsatorna kiépítése zajlik, utána a pályaszerkezet újul meg. A beruházás várhatóan szeptember végére készül el. A lakókat értesíteni fogják a konkrét ütemezésről.

Löfler Dávid (Fidesz–KDNP) három észrevételt tett a Műszaki Ügyosztály felé. Egyrészt jelezte, hogy a Budafoki utcában az autópálya felöli részen az árok tisztításra szorul. Másrészt a Szellő utcánál a híd utáni rész több helyen megsüllyedt, amit javítani szükséges. Emellett a Fodros utca felújítása kapcsán a járda és a kerítések között apróbb hibák találhatók. Több ott lakó szerint az elkészült fekvőrendőrök túl élesek, veszélyeztetik az autókat.

 

2019_08_testulet (2)

 

Lőrincz Mihály a Budafoki utcával kapcsolatban elmondta, hogy a tisztítást a BTG-től már megrendelték, de kérni fogják, hogy ezt soron kívül vegyék előre. A Fodros utca hibajavításai még folyamatban vannak, a fekvőrendőrökkel kapcsolatban viszont azt közölte, hogy azok szabvány szerint készültek, ha valaki lelassít 30 km/h-ra, akkor nem lehet problémája. A Szellő utcai útsüllyedéssel kapcsolatban kijelentette, hogy azt azonnal megvizsgálják.

Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) több jelzést kapott a körzetében élőktől, hogy a Nefelejcs utca és a Nefelejcs köz környékén a parkolási szabályok ellenére, hosszabb ideig ott állnak az autók, előfordul, hogy napokra is. Kérte, hogy a közterület-felügyelet határozottabban figyeljen oda a parkolási rend betartatására, amit Wittinghoff Tamás polgármester is megerősített. A műszaki ügyosztályvezető erre ígéretet tett.

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) két kamaraerdei zajforrás ügyében kért szót. Az egyik – az ifjúsági parkból jövő hangos zene kérdése – megoldódni látszik – közölte, bár az ezzel kapcsolatos megállapodást némileg árnyalja, hogy a napokban is volt egy hatalmas és zajos buli. A park egyébként a XI. kerület területén van. A másik a hűtőház felöl érzékelhető állandósult zúgó, sípoló zajok problémája, amely nagyon sokakat zavar.

Lőrincz Mihály utóbbi kapcsán arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy zajmérést végeztek a területen, amely alapján szakértői anyag készül a jövő hétre. A problémát elavult klímájú kamionok éjszakai működése okozhatja, amelyek használatát be fogják tiltani. A tulajdonos ígéretet tett, hogy szeptember 8-áig határozottan lépni fognak az ügyben.

Gáspár Béla (Fidesz–KDNP) azzal kapcsolatban szólalt fel, hogy a Károly Király út elején patkányokat észleltek.

 

 

2019_08_testulet (3)

 

Wittinghoff Tamás elmondta, hogy a patkányokat teljesen nem lehet sehol kiirtani, de visszaszorítani igen. Megjegyezte: a főváros ezzel kapcsolatban komoly problémákkal küzdött az utóbbi időben, nem tudni, hogy a budaörsi ennek a következménye-e, de haladéktalanul intézkedni fognak az illetékesek.

Biró Gyula alpolgármester napirend előtti hozzászólásában arról számolt be, hogy jól haladnak a buszpályaudvar munkálatai, augusztus 29-én reggel megkezdődik az útburkolat aszfaltozása, a hétvégén pedig megtörténik a felfestés. Ezt követően, a terveknek megfelelően, iskolakezdésre, a buszok visszakerülnek korábbi, megújított helyükre, illetve a Szivárvány utca forgalmi rendje is visszaáll. Utóbbi miatt odafigyelést kért a lakosságtól, mivel ismét kétirányú lesz az utca. A buszváró átépítése, a beruházás teljes befejezése november végére várható.

Wittinghoff Tamás polgármester arról számolt be, hogy tárgyalásokat folytatott az augusztus 31-én kezdődő, kétnaposra tervezett repülőnap ügyében. Ennek eredményeként ígéretet kapott arra, hogy a gépek nem fogják érinteni Budaörs légterét, így ez némileg enyhítheti a zajhatást.

Felháborodásának adott hangot abban az ügyben, hogy az oktatást felügyelő minisztérium két sikeres budaörsi iskolaigazgató pályázatát is elutasította. Majd észlelve az indulatokat, amelyeket ez a döntés kiváltott a városban, öt év helyett egy évre hosszabbították meg a kinevezésüket. Ez megalázó olyan intézmények esetében, amelyek országosan is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak – fogalmazott. Sajnálatosnak nevezte, hogy a parlament olyan törvénymódosítást fogadott el, amely elveszi minden érintett – tanárok, szülők, diákok és önkormányzatok – véleményezési jogát az iskolaigazgatók kinevezésének ügyében.

Első napirendi pontként módosította a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét a korábban hozott testületi döntések pénzügyi vonzatait beépítve a költségvetésbe.

 

 

2019_08_testulet (1)

 

Jelentősen megemelték a képviselők a szociális támogatások igénybevételénél alkalmazott jövedelemhatárokat, ennek érdekében módosították a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet.

Magasabb szintű jogszabály tette szükségessé a településrészi önkormányzati választás ajánlóív nyomtatványának módosítását. Egyúttal megválasztották a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait is.

Döntöttek arról, hogy idén is biztosít az önkormányzat szociális tűzifát a rászorulóknak. Erre a célra két és félmillió forintot különítettek el.

A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelmére 2 millió forinttal támogatja az önkormányzat három rendőrségi dolgozó bérköltségének kiegészítését.

Hozzájárultak a képviselők a Törökbálint, 091/23 és 091/10 helyrajzi számú ingatlanokon található szennyvíziszap-lerakó rekultivációjával összefüggő feladatok végrehajtásához, és hogy erről megállapodást írjanak alá Törökbálint önkormányzatával.

A képviselő-testület 23,3 millió forintot biztosított a Jókai Mór Művelődési Ház elektromos hálózatának bővítési munkáira.

Elfogadták a Budaörsi Teniszcentrum (BTC) Zrt. számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott fejlesztési célú támogatásuk felhasználási feltételeit a 2018-2019. évre,.

Az autóbusz végállomás átépítése kapcsán 21,7 millió forintot biztosít az önkormányzat a pótmunkák elvégzéséhez. Wittinghoff Tamás elmondta, hogy először rosszallását fejezte ki a költségnövekedés miatt, de meggyőzték őt a szakmai érvek. A pénzből jobb közvilágítás készül és tartósabb minőségű lesz az aszfaltozás is.

Ideiglenesen – 2019. szeptember 1. napjától október 15. napjáig – a Templom tér 12. sz. alatti régi postaépület egy részébe költözhet a Mindszenty József római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola néhány csoportja, amíg elkészül az intézmény végleges épülete.

Formai pontosítást hajtottak végre a képviselők a BSC 1924 Kft. felügyelőbizottsági tagjának jelöléséről szóló határozatban.

Több ingatlan esetében döntöttek a képviselők, hogy nem él az önkormányzat az elővásárlási jogával.

Zárt ülésen tárgyalták a Budakeszi utca 1/2. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos településképi bejelentési eljárást.

Ugyancsak a zárt ülésen bírálták el a megüresedett védőnői álláshelyre beérkezett pályázatokat.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.