A közjegyző segít – A közjegyzői díjszabás változása

(Budaörs, 2019. július 24. – Budaörsi Infó) A közjegyző segít elnevezésű szakértői cikksorozatunk tovább folytatódik. Ezúttal az közjegyzői díjszabás változásáról kértük dr. Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyző szakmai véleményét.

 

 

Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf a Budaörsi Infónak elmondta, az elektronikus formában kért okirat kedvezőbb lesz a papíralapúnál. A lakásvásárlókat, a nagycsaládosokat, a fiatalokat és az időseket is kedvezően érinti a közjegyzői díjrendelet május végi módosítása.

 

 

naptar

 

„Júliustól egyes eljárásokért a korábbinál kevesebbet, például a szokásos közjegyzői munkadíj felét vagy csupán a 30 százalékát kell megfizetniük a jövőben.

A módosítás alapján lényegesen kedvezőbb lesz a lakáscélú hitelekhez kapcsolódó közjegyzői okirat díja abban az esetben, ha a hitelintézet az okiratot elektronikus formában is elfogadja.

A rendelet szintén kedvezőbb díjat biztosít a hitelfelvevőknek, ha az okirat aláírására a közjegyző irodájában és nem azon kívüli helyszínen kerül sor.”

 

kozjegyzo_szechenyi_nagy_kristof

 

Az új közjegyzői díjrendeletet (22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet) még 2018. augusztusában alkotta meg az igazságügyi miniszter, amely a 2019. május 31-én megjelent módosítással lép hatályba július 1-jén. A május végi módosítás több ponton kedvezőbb feltételeket biztosít még a jelenlegi, 1991-től érvényes díjrendelethez képest is. Melyek a legfontosabb változások?

„Az új módosítás alapján a legfontosabb változás, hogy a közjegyzői okirat szokásos munkadíjának mindössze 30 százalékát kell fizetnie azoknak, akik július 1-jét követően lakáscélú jelzáloghitelhez a bank által megkövetelt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek (jelenleg a kedvezmény mértéke 50 százalék).

A kedvezmény érvényesítéséhez a közjegyző rendelkezésére kell bocsátani az okirat írásbeli tervezetét szerkeszthető (word) formában – ezt tipikusan a hitelintézet készíti –, és fontos, hogy a közjegyzőnek ne kelljen benne érdemi tartalmi változtatást végeznie.

A lakáshitelekhez kapcsolódó közjegyzői díjak további csökkentéséért a bankok is sokat tehetnek: minél rövidebbre fogja a hitelintézet a kötelezettségvállaló nyilatkozat tervezetének szövegét, annál kedvezőbb lesz az eljárás díja. Mindezek mellett alacsonyabb lesz a közjegyzői díj abban az esetben is, ha a hitelintézet elektronikusan is elfogadja a közjegyzői okirat hiteles kiadványát, valamint ha az okiratot a közjegyző irodájában írják alá.

Utóbbi fontos jogalkotói szándék, hiszen a közjegyző eljárása fogyasztóvédelmi szempontból is jelentős esemény, a hitelfelvevő utolsó esélye arra, hogy megértse, mit vállal, esetleg belássa, ha az előnytelen számára. Az ehhez szükséges nyugodt feltételek a korábbi tapasztalatok alapján egy bankfiókban nehezen biztosíthatók, márpedig ennek híján sérülhet többek közt az ügyfelek személyes adatainak biztonsága.”

 

 

számitogep_internet_billentyu_titkarno

 

A jogalkotó ezt a szándékát a díjszabásban is érvényre juttatta: ha a lakáshitelszerződéshez kapcsolódó okirat a közjegyző irodájában készül el, annak díja 20 ezer forinttal kedvezőbb lesz.

A júliustól hatályos díjrendelet szerint továbbra is az új lakások építéséhez és vásárlásához igénybe vehető, államilag támogatott lakáscélú hiteleknél – például a CSOK-hoz kapcsolódó lakáshitel esetén – lesz a legkedvezőbb a közjegyző díja. Az ilyen hitelszerződésekhez kapcsolódó közjegyzői okirat díja a szokásos 30 százalékát sem éri el.

 

Az idősek, betegek és látássérültek részesülnek kedvezőbb feltételekben?

„Az új módosítás szerint igen, mert számukra több közjegyzői eljárást is a korábbinál kedvezőbb feltételekkel vehetnek igénybe júliustól.

A nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a közjegyzői munkadíj háromnegyedét kell fizetniük a tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéseik közjegyzői okiratba foglalásáért.

Továbbá az új díjszabás szerint a közjegyzői munkadíjat a felére kell csökkenteni, ha a jognyilatkozat írásra vagy olvasásra képtelen személy számára készül. Szintén így járhat el a közjegyző, ha kórházban fekvő beteg számára készít végintézkedést, vagy meghatalmazást.”

 

Az ingatlan-adásvételi szerződésekhez kapcsolódóan is több új kedvezményt sorol fel a május végi rendeletmódosítás.

Ha a nagycsaládosok közjegyzővel készíttetik az adásvételi szerződést, akkor a szokásos munkadíj háromnegyedét kell csak fizetniük, az első lakásukat vásárló 35 év alatti fiataloknak pedig csupán a szerződés elkészítéséért járó munkadíj felét kell megtéríteniük a jövőben – feltéve, hogy a lakás értéke nem haladja meg az illetéktörvény szerinti értéket.

 

 

kozjegyzo2

 

 

Milyen előnyei vannak a közjegyző előtt kötött adásvételi szerződésnek?

„A közjegyző előtt kötött adásvételi szerződés egyik legfontosabb előnye, hogy védelmet nyújt arra az esetre, ha az egyik fél nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét – például az eladó nem költözik ki határidőre, vagy a vevő nem fizet időben.

A másik félnek ilyenkor nem kell bírósághoz fordulnia és hosszú éveken keresztül pereskednie az igazáért, mert a közjegyzői okirat alapján közvetlenül indíthat végrehajtást a vételár kifizetésére, vagy az ingatlan kiürítésére. Július elsejétől hatályos új jogszabály a korábbi, még 1991-ben született rendeletet váltja fel.

Az új rendelet egységes keretbe foglalja a közjegyzői díjak kiszabásának módját és mértékét, így biztosítja, hogy azonos közjegyzői szolgáltatás igénybevételéért az ügyfeleknek minden irodában ugyanannyit kelljen fizetni. A közjegyzői munkadíj mértéke abban az esetben, ha az eljárás ügyértéke megállapítható, 200 millió Ft ügyértékig valamennyi ügyérték-sávban szerződések esetén 4500 Ft-tal, nemperes eljárások – így hagyatéki eljárás – esetén pedig 2250 Ft-tal emelkedik.

Ha az ügyérték nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői tevékenységre fordított idő alapul vételével kell számítani; az egy óráért felszámítandó munkadíj 5500 Ft-ra emelkedik. Minden esetben érdemes lesz ugyanakkor a közjegyzői okiratról hiteles elektronikus kiadmányt kérni a papír alapú helyett, mert ezzel csökkenthető az eljárás díja.”

 

(Budaörsi Infó)

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.