LépcsőházŐr program a társasházak biztonságáért! – Építészeti bűnmegelőzés

A társasházakban élők nagy száma és a lépcsőházakban elkövetett bűncselekmények gyakorisága miatt, a lépcsőházak védelme kiemelt fontossággal bír a bűnmegelőzés szempontjából.

 

A lépcsőház egyrészt közösségi tér is, ahol az otthonok bejárata található, ezért potenciális lehetőséget teremthet a bűnözőknek a lakásokba történő bejutáshoz. Másrészt a rosszul megvilágított, elhagyatott lépcsőház erőszakos bűncselekmények elkövetésének színhelye is lehet. A lakások a nap nagy részében üresek, és biztonságtechnikai szempontból is gyakran sebezhetőek (gyengébb minőségű zárszerkezet, ajtószerkezet elavultsága, riasztó berendezés hiánya).

A lépcsőházak felől nem védett otthonok könnyű célpontot jelentenek a bűnözőknek!

 

lakotelep_budaors_levai_2019marc_tombhaz_panel

 

A lépcsőházba telepített kamerarendszer elengedhetetlen eleme a megfelelő szoftver, mely több funkciót lát el:

– megkönnyíti az elkövetők felderítését,

– a bűncselekmény bizonyítását,

– növeli a lakók, lépcsőházba látogatók szubjektív biztonságérzetét,

– a bűnelkövetők jó részét eltántorítja a bűnelkövetéstől.

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában meghatározott célok elérése érdekében a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és az Albacomp RI Kft. közös projekt keretében fejlesztette ki a „LépcsőházŐr” elnevezésű szoftvert, melyhez a meghatározott feltételek szerint lehet csatlakozni, – figyelemmel a társasházak elektronikus megfigyelő rendszerének létesítését és üzemeltetését szabályozó társasházi törvényre.

 

lakotelep_budaors_2018_apr8_levai_u_0

 

Hasznos tanácsok!

 

Kamerarendszer kiépítése társasházban

Fontos tudni, ha a lakók kamerarendszert a közös tulajdonban, közös használatban lévő épületrészen, vagy helyiségben szeretnének elhelyezni, abban az esetben a személyiségi jogok korlátozását a társasházakról szóló törvény rendelkezései szabják meg. A kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a közös tulajdonban álló vagyon védelmét szolgálhatja.

 

Kétharmados többség

Jogszabály mondja ki, hogy a zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített kamerarendszer létesítéséről és üzemeltetéséről a társasházi közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet.

 

Tizenöt napig kell tárolni a felvételeket

A felvételeket a rögzítést követő tizenötödik napig kell tárolni abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban bizonyítékul felhasználható. A határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

 

A felvételek továbbítása

A felvételek továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben, és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.

 

A tájékoztatás

A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe belépő személyek figyelmét
– jól látható helyen,
– jól olvashatóan,
– a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon, fel kell hívni az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására.

 

 

parkolas_budaors_lakotelep_2017marc10

 

Társasházak

 

A környezet, a kínálkozó alakalom, a tulajdonosok óvatlansága és gondatlansága motiválja az elkövetőt, hogy a lehetőséget kihasználva elkövesse a bűncselekményt.

 

Környezetünk alakítása:

– a szűkebb környezetünkhöz tartozó utca, közterület rendezettsége, rendje és tisztasága
– a megfelelő beláthatóság, a jó közvilágítás
– a behatolást akadályozó kerítés és kertkapu
– udvari világítás
– az épületek nyílászáróinak megfelelő minősége és állapota önmagában is csökkenti az elkövetők kedvét, rontja sikerességük esélyét.

 

Az építészeti bűnmegelőzés alapgondolata, hogy az épített környezet tervezése során tapasztalati tudással és kreativitással csökkenteni lehet a bűnalkalmakat.

Egy bűncselekmény elkövetéséhez, több körülmény együttes megvalósulása szükséges. Szükség van alkalomra (helyszínre), elkövetőre, áldozatra és értékre, melyre a bűncselekmény irányul.

Az építészeti bűnmegelőzés feladata a bűnözők számára kedvező alkalmak hatásos csökkentése! A bűnelkövetők nem szeretik, ha megfigyelik őket a rálátás biztosításával, a lebukás kockázatának növelésével csökkenthető a bűnelkövetés lehetősége.

A biztonság egyik fontos eleme a természetes felügyelet = közösségi kontroll. Minél többen látnak rá egy adott területre, illetéktelen személyekre annál jobban csökkenthető bűnalkalmak száma.

 

lakotelep57

 

A terület áttekinthetősége az épületek belsejéből és a közterületről egyaránt növelhető:

– a terület felé nyíló ablakokkal,
– jó megvilágítással
– a rálátást akadályozó tárgyak eltávolításával,
– a növények metszésével.

 

Ennek fordított hatása is van, mivel az emberek biztonságban fogják érezni magukat, ha láthatnak másokat, illetve ha ők is láthatóak.

A többlakásos társasházak esetében a természetes felügyelet kialakítása hatékonyabban megoldható. A biztonságos szempontból a legjobb kialakítást olyan társasházak tudják megvalósítani, ahol ismerik egymást a szomszédok és magukénak érzik a ház közös területét, és az idegeneket is könnyebben kiszűrik. Ez gyakorlatban lépcsőházanként 6-12 családot jelent

A megfelelően gondozott előkerttel rendelkező társasházaknál a lakók a tágabb környezetüket is szemmel tarthatják.

A zárható átlátható kukatároló elhelyezése az előkertben biztonsági szempontból jó megoldás.

 

 

(Budaörsi Infó)

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.