Elfogadta a költségvetést a képviselő-testület

(Budaörs, 2019. február 28. – Budaörsi Infó) Elfogadta Budaörs Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetést a 2019. február 27-én tartott ülésén. A várost az idén a 2,2 milliárdos állami elvonás ellenére is stabil gazdálkodás jellemzi, az iskolákat és a pedagógusokat pedig továbbra is több százmillió forinttal támogatja az önkormányzat.

 

 

Napirend előtti hozzászólásában Löfler Dávid (Fidesz–KDNP) jelezte, hogy összefirkálták a Kőhegyi kereszt talapzatát. Kérte továbbá, hogy miután a Budaörsi Egészségügyi Központban a nyílászárók cseréi után nem helyezték vissza a reluxákat és függönyöket, ezt sürgősen pótolják. Ugyancsak kifogásolta, hogy a Thököly utcai játszótér előtti útjavítás akadályozza a játszótérre való bejutást.

Wittinghoff Tamás polgármester mindhárom ügyben intézkedést ígért.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Szervizútról, a Temesvári és a Fodros utcákról, illetve a kutyafuttatóról kérdezett. A Szervizút kapcsán Lőrincz Mihály a Műszaki Ügyosztály vezetője arról tájékoztatta, hogy annak bekötése folyamatban van, és májusra elkészül.

 

testulet1902 (3)

 

A Temesvári utcában kezdetét vette a csatornarekonstrukció. Lőrincz Mihály elmondta, hogy a beruházás április elején ér véget, majd ezt követően még az idén sor kerül a teljes útfelújítása és a csapadékvíz-elvezetés megoldására.

A kutyafutattóval kapcsolatos kérdésére az ügyosztály vezetője elmondta, hogy a munkálatok befejezés előtt állnak. Jelenleg a kutyatulajdonosok külön kéréseinek a teljesítése van folyamatban, de jövő hétre már ezek is elkészülnek.

A Fodros utca rekonstrukciója a következő héten kezdődik, és 75 napig fog tartani – tájékoztatta a képviselőt a Műszaki Ügyosztály vezetője.

Premetz Enikő bejelentette, hogy 2018. decemberében kilépett a Jobbikból és független képviselőként folytatja tovább a munkáját a testületben.

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Kisfaludy utca teljes rekonstrukciójának kezdetéről érdeklődött. Mint kiderült, március közepén kezdődik a munka és 60 napig tart.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) az idősek otthona bővítéséről és a lakótelepi buszvégállomás felújításáról kérdezett. Lőrincz Mihály az előbbiről elmondta, hogy a munkálatok a tervek szerint haladnak, az alapozás már megtörtént.

A buszvégállomással kapcsolatban február végéig érkeznek be a közbeszerzési ajánlatok, és ha minden jól megy, akkor áprilisban kezdődik a munka.

Wittinghoff Tamás a két ülés közötti munkájáról beszámolva elmondta, hogy az önkormányzati választás évében kérhetik a települések a járási beosztás és székhely megváltoztatását. Emlékeztetett rá, hogy a jól működő kistérségi rendszert a Fidesz-kormány felszámolta, és teljesen életszerűtlen módon Budakeszit tették meg a járás központjának, ezzel sok nehézséget okozva a Budaörsön és térségében élőknek. Az önkormányzat megkereste a környező településeket, hogy közösen kezdeményezzék a változtatást, de vagy kitérő vagy nemleges válaszokat kaptak, nem szakmai érvek alapján. Így tehát nincs értelme beadni a kérelmet – összegezte a polgármester.

Első napirendi pontként Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről tárgyaltak a képviselők. A polgármester elmondta, hogy stabil keretek között gazdálkodhat idén is a város. A folyó bevételek összege13,7 milliárd forint; ez a pénzmaradványokkal és a hitellel együtt 19,5 milliárdra megy fel. 13,3 milliárd a működési kiadások összege, ebből 2,2 milliárd az állami elvonás. Mivel Budaörs központi forrásokból egy fillér támogatást sem kap, így ezt az összeget teljesen törvénytelen módon a saját bevételeiből vonják el. De még így is jut 6,2 milliárd felhalmozásra – tette hozzá.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) azt kifogásolta, hogy a költségvetés koncepciója csak decemberben, késve készült el, valamint hogy a költségvetésben elírások és szöveges hibák is voltak. Szerinte a költségvetési sorok nincsenek alátámasztva. A maga részéről sajnálatosnak tartotta, hogy „ide jutott a városvezetés.”

Wittinghoff Tamás emlékeztette őt, hogy a Fidesz-frakció egyetlen egy módosító javaslatot sem tett, amivel azt kommunikálják, hogy rendben lévőnek találták a költségvetést.

Dr. Bocsi István jegyző mindehhez azt tette hozzá, hogy nem kötelező költségvetési koncepciót készíteni, így azzal el sem lehetett késni, hiszen nincsen törvényi határideje. Mivel december 20. az adóbevallások ideje, így csak annak ismeretében lehet felelősen költségvetést készíteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a bizottságok éppen azért tárgyalják meg alaposan a beterjesztett költségvetést, hogy kiszűrjék az esetleges hibákat. Jelentéktelennek nevezte azokat a hibákat, amiket javítani kellett.

A polgármester beszámolt arról is, hogy egyeztették a költségvetést a szakszervezetekkel, érdekképviseletekkel, sőt az iskolák képviselőivel is, bár utóbbiak már nem tartoznak az önkormányzathoz. Ennek ellenére, összességében még mindig több százmillióval támogatja a város az oktatási intézményeket, hogy megőrizzék a korábbi színvonalat. Itt említette meg, hogy az iskolák képviselői arról panaszkodtak, mióta az államosították a közoktatást, az épületek állaga rohamosan romlik. Gyakran a szülőknek és a tanároknak kell elvégezniük a legszükségesebb javításokat. Korábban ilyen nem fordulhatott volna elő – közölte a polgármester.

Ezt követően a 2018. évi költségvetési rendeletet módosították, amire az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt volt szükség.

Néhány kisebb technikai kérdés rendezése érdekében módosították a képviselők a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló rendeletet is.

 

testulet1902 (1)

 

2019-ben jelentősen, 25 ezer Ft-ról 40 ezer Ft-ra növeli az önkormányzat a város óvodáiban, bölcsődéiben dolgozó pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak és a pedagógus fokozatba besorolt nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára eddig fizetett fenntartói alappótlék összegét. Annak érdekében, hogy a 15 ezer forintos emelést a vezetők is megkaphassák, módosította a képviselő-testület a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) ön-kormányzati rendeletet.

A piaci alapon bérbeadott lakásokat nem kell ezentúl ötévente megpályáztatni, hanem a bérlő kérelmezheti a bérlet meghosszabbítását újabb öt évre. Ezt a változást szabályozta a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet és az önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával.

Mivel a Közszolgálati Tisztviselők Napja – július elseje – már egy ideje nem minősül a törvény erejénél fogva munkaszüneti napnak, Budaörs helyi rendeletben döntött arról, hogy munkaszüneti nappá nyilvánítja a városi köztisztviselők számára ezt a napot, erkölcsi megbecsülésük kifejezéseként.

Elfogadta a testület, hogy lezáruljon a Porsche Ingatlankezelő Kft. területére és környékére vonatkozó településrendezési eszközök módosításának véleményezése. A módosítás elfogadását követően lehetővé válik a szomszédos volt BTG-telephely és a Méhecske utca szennyvízelvezetése a Porsche ingatlanon át.

A Budaörs Office Park átalakítja az egyik épületét szállodává. Az egyeztetések során megállapodás született, hogy az ingatlanuk egy részét a Szabadság út – Bretzfeld u. térségében átadják közterület céljára. Így lehetőség nyílik itt egy városi közpark kialakítására. A testület elfogadta az ezzel kapcsolatos együttműködési szerződést a Budaörs Office Parkkal.

Döntöttek a képviselők arról is, hogy az önkormányzat térítésmentesen használatba ad a Budaörsi Városi Televízió számára egy kamerát.

Döntött a testület az Energiairányítási Rendszer bevezetéséről, amelynek keretében a Budaörsi Városháza, a BTG Irodaház, a Kamaraerdei Közösségi Ház, a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, a Budaörsi Vackor Óvoda és Holdfény Utcai Óvoda épületüzemeltetése során igyekszik a város az ISO 50001 szabvány szerint energiamegtakarítást elérni.

Módosították a BTG közszolgáltatási keretszerződését, mivel az elmúlt időszak piaci árainak jelentős mértékű emelkedése miatt elengedhetetlenné vált a szerződésben korábban rögzített egységárak felülvizsgálata.

Döntöttek a 2019. évi intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról is, amelynek értelmében százmillió forintot fordít a város óvodák, bölcsődék és a Városi Ifjúsági Klub felújítási munkáira.

 

testulet1902 (2)

 

Megindította a testület a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzés 2019” tárgyú közbeszerzését. Ebben az ügyben megkeresték az iskolákat üzemeltető érdi KLIK-et is, amely nem kívánt élni a lehetőséggel. Inkább fizetnek többet az energiáért, ahelyett, hogy együttműködnének a várossal.

Ismét szerződést köt az önkormányzat a testület döntése alapján a Katolikus Karitasszal a szenvedélybetegek közösségi alapellátása és alacsonyküszöbű ellátása érdekében. Az erre vonatkozó korábbi szerződés 2018. december 31-ével lejárt.

Igent mondtak a képviselők, hogy együttműködési megállapodást kössön Budaörs a Budakeszi Járásban létrehozott Egészségfejlesztési Irodával egy közös projekt megvalósítására.

Megújította a testület a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat, így a görög, a német, az örmény, a roma, a román és a szerb nemzetiségi önkormányzattal kötendő megállapodásra is igent mondtak a képviselők.

Egyúttal elfogadták a Görög Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét a 2018/2019-es nemzetiségi pályázatuk módosítására.

Tudomásul vette a testület a polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését.

Az RSD E-DOKK Alapítvány a pályázati úton elnyert támogatásának elszámolási határidejét kérte meghosszabbítani, amit a képviselő-testület elfogadott.

Döntöttek a TÖRSVÍZ Kft. végelszámolásához szükséges teendőkről.

Egy adózó kérelmére határozatot hozott a testület arról is, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben nem tud 50%-os kedvezményt biztosítani számára az iparűzési adóból.

Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásaihoz Budaörs továbbra is hozzájárul az intézményi alapítványokon keresztül. Ezen támogatásokról is döntött a testület.

Zárt ülésen határoztak néhány ingatlan bérbeadásáról, illetve megvásárlásáról.

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.