Ülésezik a képviselő-testület – Napirendi pontok

(Budaörs, 2019. február 26.  – Budaörsi Infó) 2019. február 27-én, szerdán, 8:30 órai kezdettel ülést tart Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). 

 

 

2019. február 27. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

3. napirendi pont: A Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) ön-kormányzati rendelet módosítása

5. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) számú önk. rend. módosítása

6. napirendi pont: A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

7. napirendi pont: Porsche Ingatlankezelő Kft. terület és környéke tömbökre vonatkozó településrendezési eszközök módosítása – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

8. napirendi pont: Budaörs Office Park, 1016/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatos Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

9. napirendi pont: Kamera átadása Budaörs Városi TV részére

10. napirendi pont: Energiairányítási Rendszer bevezetése

11. napirendi pont: BTG Közszolgáltatási keretszerződés X. számú módostása

12. napirendi pont: Döntés a 2019. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

13. napirendi pont: Felhatalmazás a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzés 2019” tárgyú közbeszerzések megindításához

14. napirendi pont: Javaslat ellátási szerződés megkötésére szenvedélybetegek közösségi alapellátása és alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatásra

15. napirendi pont: Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Budakeszi Járásban létrehozott Egészségfejlesztési Irodával

16. napirendi pont: A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

17. napirendi pont: Görög Nemzetiségi Önkormányzat kérelme a 2018/2019-es nemzetiségi pályázatának módosítására

18. napirendi pont: A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

19. napirendi pont: Alapítvány támogatási szerződés módosító kérelme

20. napirendi pont: TÖRSVÍZ Kft. végelszámolása

21. napirendi pont: Kérelem adómentesség biztosításával kapcsolatban

22. napirendi pont: A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 3., 1. emelet 4. és 2. emelet 1. szám alatti lakások piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására – ZÁRT ülés (zárt ülés)

23. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 2054 helyrajzi számú, Szabadság út 30/3 sz. alatt található ingatlan megvételéről – ZÁRT ülés (zárt ülés)

24. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4302/4 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről – ZÁRT ülés (zárt ülés)

25. napirendi pont: Meghívó

26. napirendi pont: Módosító javaslat a „Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése” c. előterjesztéshez

27. napirendi pont: Módosító előterjesztés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról és a 23/2012. (VI.22.) és a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) sz. önk-i rend.-ek mód. előterj-hez

28. napirendi pont: Sürgősségi: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak átadása az intézményi alapítványok számára

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.