Közoktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázata Budaörsön

(Budaörs, 2018. augusztus 22. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 2018/2019. tanévre vonatkozóan kiírta a Közoktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázatát.

 

 

A pályázatra az az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű tanuló jelentkezhet, aki az általános iskola 7-8 évfolyama, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, és az előző tanév folyamán tanulmányi átlaga általános iskolai tanulók, a gimnáziumban tanulók, valamint az érettségit adó képzésben részt vevő tanulók esetében 4,60-5,00 között, szakképzésben résztvevő tanulók esetében 4,20-5,00 között volt; országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el.

További információ fellelhető és a szükséges dokumentumok letölthetők a www.budaors.hu honlapról vagy átvehetők személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

 

A pályázat benyújtható 2018. szeptember 01. és 2018. szeptember 30. napja között

 

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) Szociális és Egészségügyi Irodáján, I. em. 103. szobában, a pályázati adatlapon szereplő kötelező mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani.

További információ kérhető a (23) 447 928 telefonszámon

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj havi összege megegyezik a mindenkori minimálbér legkisebb összegének 10%-ával (2018-ban 13800 Ft), megállapítása a tanév szorgalmi időszakára 10 hónapra, utalása folyószámlaszámra történik.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

– tanulmányi jogviszony igazolása,
a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata (2018. júniusi dátumú bizonyítvány),

– a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító iratokmásolata,

– az osztályfőnök támogató javaslata

– a szülő(k) munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző havi (2018. 08. havi) nettó jövedelemigazolása (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, nyugdíj, stb.), jövedelemmel nem rendelkezők esetében a -Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi Kirendeltség) igazolása (álláskeresési járadék), alkalmi munkából élők esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: a lezárt adóévről NAV igazolás és nyilatkozat a 2018. év 01-08. havi nettó jövedelemről havi bontásban;

– különélő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági vagy gyámhatósági döntés;

– 16. életévet betöltött testvér esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2018. október 31-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat:

– a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;

– az ösztöndíj elbírálása tanulmányi eredmény, valamint szociális rászorultság alapján történik,

– pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 210%-át (jelenleg: 59850Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 230%-át (jelenleg: 65550Ft).

 

A döntésről a Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 munkanapon belül, írásban értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.

A közoktatási intézményben tanulók ösztöndíjpályázatának jogszabályi hátteréül a Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelete szolgál.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Tájékoztató

Pályázati adatlap

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.