Szakszerűen a könyvtár igazgatótól a törvényi változásokról

(Budaörs, 2018. január 12. – Budaörsi Infó) Január elsejétől változik az előadóművészeti, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatályba lépésével emellett egyszerűsödik több, a kulturális ágazat hatáskörébe tartozó hatósági eljárás is. A témával kapcsolatban a budaörsi Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár igazgatóját kérdeztük. 

 

 

Csabay Károly, a Városi Könyvtár igazgatója a Budaörsi Infónak elmondta, hogy a könyvtárosoknak illetve könyvtáraknak életünket alapvetően az „1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” elnevezésű jogszabály határozza meg, amelynek egyes pontjait módosította, illetve néhány új ponttal kibővítette a 2017. évi LXVII. törvény, amelynek teljes neve: „2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról”.

Ez utóbbinak bizonyos elemei 2018. január 1-jén léptek hatályba.

 csabay_karoly_konyvtar

“A módosítások a „sima” települési közkönyvtárakat lényegében nem érintik, minden úgy folyik tovább ezeknél az intézményeknél, ahogy eddig. A 2018-cal hatályba lépett törvényi rendelkezések érintettjei a muzeológus, levéltáros és művelődésszervező kollégák.

Könyvtárosok is, de nem a települési közkönyvtári könyvtárosok, hanem a megyei könyvtáraknál, illetve olyan könyvtáraknál dolgozó kollégák munkáját szabályozzák az új rendelkezések, amelyek nagy értéket képviselő könyvritkaságokat, régi könyveket, esetleg ősnyomtatványokat őriznek.

Ilyen például az Országos Széchényi Könyvtár vagy az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltára.

Megyei könyvtárak vonatkozásában azt mondhatjuk, hogy a törvény gyakorlatilag kodifikálja azt, amit ezek a könyvtárak eddig is csináltak.

Pest megye — a mi megyénk — esetében a megyei könyvtári feladatokat a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár látja el (egyébként kimagasló színvonalon).

varosi_konyvtar (9)

 

A szóban forgó törvény egyes rendelkezései már korábban hatályba léptek, illetve 2017 nyári megjelenése óta a szakma tanulmányozza. Ennek megfelelően mi, a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részéről is vizsgáljuk a bennünket érintő változásokat.

Már korábban is létezett a „Minősített Könyvtár” cím és a „Könyvtári Minőségi Díj” — ezeket pályázat útján lehet elnyerni, a pályázatokat a Könyvtári Intézet írja ki évről évre, és a címet, illetve a díjat az EMMI mindenkori minisztere (ez idő szerint Balog Zoltán) adja át.

A kiírás és az elnyerés módja valamelyest változott — és nekem, akinek titkos (avagy nem is annyira titkos J) tervem a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárral a Minősített Könyvtár címet elnyerni, e változásokra figyelemmel kell lennem.

 varosi_konyvtar (4)

Teljesen újdonság viszont a „nemzetiségi bázisintézmény” cím elnyerésének lehetősége; annak tanulmányozása még hátra van, hogy mit takar a fogalom, és hogy bennünket, budaörsi könyvtárat és könyvtárosokat ez milyen formában érint.

Az tény, hogy a budaörsi svábság kulturális hagyományait tiszteletreméltó hűséggel őrzi, és hogy a könyvtárnak ebben a hagyományőrzésben elvitathatatlan szerepe és felelőssége van.

Az is tény, hogy a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kimagasló kulturális munkát fejt ki; és évről évre megújított együttműködési megállapodás keretei között a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár is részt vesz ebben a munkában.

Minden komponens adott tehát ahhoz, hogy könyvtárunk nemzetiségi vonatkozású munkáját a szaktárca egy erről szóló címmel elismerje, de megismétlem: a jogszabályt még tanulmányoznunk kell.

 varosi_konyvtar (1)

Összefoglalva: A jogszabályi változások a kulturális intézményi struktúra más szereplőit érintik: múzeumokat, levéltárakat és művelődési központokat. Könyvtárak közül pedig csak a nagyobbakat.

A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár bizonyos címek elnyerésének lehetősége tárgyában válhat érintetté, ezeket a lehetőségeket egyelőre tanulmányozzuk.

 varosi_konyvtar (2)

Kedves könyvtárhasználó közönségünket ugyanolyan szeretettel és felkészültséggel várjuk, mint eddig. Jöjjenek be hozzánk, vigyenek haza egy jó könyvet, vágódjanak hanyatt a kanapén, és olvassanak!”

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.