Kötelező a szakmai konzultáció az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházaknál

(Budaörs, 2017. október 6. – Budaörsi Infó) Változtak a budaörsi helyi építésügyi szabályok, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy ezután az egyszerű bejelentéssel épülő lakóházak esetében kötelező lefolytatni egy szakmai konzultációt a Főépítészi Irodával.

 

Budaörs Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Budaörs Településképi Rendeletét (továbbiakban: TKR) és jóváhagyta Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK). (A dokumentumok megtalálhatóak a rendelettárban.)

Ezen két dokumentum kötelező készítését a településképi törvény írja elő. A törvényt tavaly hagyta jóvá a parlament, annak érdekében, hogy a sokszor említett, már ismert lakóépületekre vonatkozó egyszerű bejelentési eljárás során a településképi követelményeket is alkalmaznia kelljen minden építtetőnek.

A településképi törvény alapján az önkormányzatoknak olyan településképi rendeletet kell alkotnia, mely kiterjed az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására.

A TKR-nek magába kell foglalnia a jelenleg külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet, helyi örökségvédelemről szóló rendelet, reklámrendelet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait. A főbb tartalmi elemekről, az eddigi szabályokhoz képest változó előírásokról részletes leírás található az előterjesztésben.

A legfontosabb változás: az egyszerű eljárással épülő épületek esetében kötelező lefolytatni szakmai konzultációt a Hivatal Főépítészi Irodáján. Azért tartották szükségesnek egy új „eljárás” bevezetését, mert a nagyszámú új építkezésről az Önkormányzatnak semmilyen információja nincs, az érdekelt szomszédokat semmiről nem tudnak tájékoztatni, mely már-már tarthatatlan állapotot eredményez.

Mindezek mellett el kellett készíteni a TAK-ot, mely sok ábrával, jó példával felszerelve szeretné eljuttatni az olvasóhoz az építendő épületekkel szemben támasztott településképi követelményeket olvasmányos, a laikus számára is érthető módon.

A kézikönyv a jelen pillanatot, jelenlegi tudást, a jövőre vonatkozó aktuális gondolatokat kívánja rögzíteni az eddigi tendenciák tapasztalatai tükrében.

Nem volt még olyan kiadvány, mely Budaörs történelmére, értékeire alapozva mutatja be jelenkori építési tevékenységeinket, tárja fel összefüggéseit a régi és új épületek arculata, formavilága között.

Ez azért is fontos, mert jellemzően megtalálhatók azok a hangulati elemek, melyek az új épületek elhelyezésével sem vesznek el, melyekhez érdemes igazodni.

Bemutatják benne,  hogy mennyire differenciált területekből áll Budaörs: az autópályától a hegyi gyalogos ösvényig, a hatalmas logisztikai központoktól a pici présházakig, zártkerti kis tárolókig városunkban minden megtalálható és mindegyik településképileg meghatározó, hiszen ezek együttese jelenti izgalmasan sokarcú városunkat.

Várják a lakosság véleményét az új dokumentumokról a foepitesz@budaors.hu e-mail címen!

 

(Forrás: budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.