Lakossági fórum lesz – Milyen legyen Budaörs arculata?

(Budaörs, 2017. augusztus 9. – Budaörsi Infó) 2017. augusztus 16-án, szerdán 16 órakor lakossági fórum lesz a Városháza nagytermében. Három témakörben várják a budaörsiek véleményét. Nézzék meg a cikkben található arculati kézikönyvet és mondják el önök is, hogy mit gondolnak.

 

 

A lakossági fórum 1. témája:

Budaörs Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

A tervek megtekinthetők 2017. augusztus 7-től a város honlapján, a Főépítészi Iroda és Építési Szolgáltató Pont link alatt a “Településrendezési eszközök, és településfejlesztési tervezések véleményeztetési dokumentumai” helyen.

“Arculati kézikönyvünk a jelen pillanatot, jelenlegi tudásunkat, a jövőre vonatkozó aktuális gondolatainkat kívánja rögzíteni az eddigi tendenciák tapasztalatai tükrében. Nem volt még olyan kiadványunk, mely Budaörs történelmére, értékeire alapozva mutatja be jelenkori építési tevékenységeinket, tárja fel összefüggéseit a régi és új épületek arculata, formavilága között.

Ez azért is fontos, mert jellemzően megtalálhatók azok a hangulati elemek, melyek az új épületek elhelyezésével sem vesznek el, melyekhez érdemes igazodni. Bemutatjuk mennyire differenciált területekből áll Budaörs: az autópályától a hegyi gyalogos ösvényig, a hatalmas logisztikai központoktól a pici présházakig, zártkerti kis tárolókig városunkban minden megtalálható és mindegyik településképileg meghatározó, hiszen ezek együttese jelenti izgalmasan sokarcú városunkat.

Áttekintjük védett területeinket, a Kőhegy különleges atmoszféráját, a főutca nyüzsgő világát, a hegyoldalak intenzív építkezéseit, önkormányzatunk intézményi beruházásait, az autópálya menti gazdasági területek nyugat-európai színvonalát.

Építészeti útmutatót adunk a különböző szituációjú telkek beépítésére, hiszen máshogy kell közelíteni egy meredek hegyoldal keskeny ingatlanához, mint pld. egy belvárosi zártsorú sűrűn beépített területen lévőhöz. Körültekintően kell kezelni a védett pincesorok épületeinek felújítását ugyanúgy, mint az új épületek földmunkáit, feltöltéseit.

A településképet szintén jelentősen meghatározó reklámhordozókra nincs már az önkormányzatoknak ráhatása, de foglalkozhatunk az utcaképek minőségének javítása érdekében az épületek telkére, homlokzatára kerülő cégérekkel, címtáblákkal, üzletfeliratokkal.

Budaörs Településképi Arculati Kézikönyvét Főépítészi Irodánk munkatársai készítették hatalmas lelkesedéssel, rengeteg munkaórában. A hihetetlen mennyiségű, minőségű, különböző nézetekből (óratorony) készített képanyag hűen tükrözi, tárja elénk Budaörs településképét.

Reméljük kiadványunkat nagy kedvvel és haszonnal forgatja minden leendő és mostani budaörsi lakos, telektulajdonos, építtető.” (Csík Edina-főépítész)

 

arculatikezikonyv2

 

 

“Jelen arculat kézikönyv a jó példák bemutatásával kívánja inspirálni a településen élőket, vagy éppen az ideköltözni szándékozókat az esztétikus településkép kialakítására, hiszen településképünket mi alakítjuk és az egyes egyéni pozitív törekvések halmaza alkotja a településünk arculatát.

Budaörs Város Vezetése és Önkormányzata régóta elkötelezett a helyi építészeti értékek megőrzésében, fenntartásában és a közfeladatok ellátásából adódó önkormányzati tulajdonú ingatlanállomány fejlesztéseinek magas építészeti értéket képviselő esztétikus épületállomány létrehozásában és fenntartásában.

Ennek szellemében alkotta meg a Budaörs Város építészeti örökségének helyi védelmének helyi jogszabályi környezetét, mely az elmúlt évek folyamán többször módosult és jelenleg is folyamatban van annak felülvizsgálata és a jogszabályok által a Településképi Rendeletbe való integrálása. A rendelkezések alapján a helyi védelem alatt álló épületek felújítására, átalakítására, bővítésére szigorúbb előírások vonatkoznak, melyek a védett épületek kubusának, karakterének megőrzésére irányulnak.

Az Önkormányzat a szigorúbb előírások és a város arculatának megőrzésének érdekében a védett értékeket fenntartó tulajdonosok, fenntartási kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében a Képviselő-testület által évente meghatározott keretösszeg erejéig pályázat útján vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek és kaphatnak az önkormányzattól. Ezen pályázat keretein belül az elmúlt évek folyamán számos helyi védett épület újult már meg és váltak a Város esztétikus „díszeivé”. ” (Részlet a kézikönyvből)

 

arculatikezikonyv3

arculatikezikonyv4

 

A TELJES ARCULATI KÉZIKÖNYV MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTSON IDE!

 

 

A lakossági fórum 2. témája:

Budaörs Településképi és Arculati Kézikönyve és Településképi Rendelete

A tervek megtekinthetők 2017. augusztus 7-től a város honlapján, a Főépítészi Iroda és Építési Szolgáltató Pont link alatt a “Településrendezési eszközök, és településfejlesztési tervezések véleményeztetési dokumentumai” helyen.

 

1. A RENDELET CÉLJA

1.§ E rendelet célja Budaörs Város sajátos településképének védelme és alakítása, az építészeti örökségének védelme, a településkép-védelem elemeinek, településképi követelmények, az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök meghatározásával.

 

2. A RENDELET ALKALMAZÁSA

2.§ E rendelet a Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelettel és mellékleteivel, függelékeivel együtt alkalmazandó

 

A lakossági fórum 3. témája:

Budaörs egyes területeire vonatkozó helyi építési szabályzatról szóló 24/2014- (IX. 29.) ÖKT sz rendeletet (BHÉSZ) eseti módosítása.

Előzetes tájékoztatás: A tervek megtekinthetők 2017. augusztus 7-től a város honlapján, a Főépítészi Iroda és Építési Szolgáltató Pont link alatt a “Településrendezési eszközök, és településfejlesztési tervezések véleményeztetési dokumentumai” helyen. A közterületi hirdetőtáblákon, valamint a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdető felületén.

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.