Ülésezett a képviselő-testület – A 2017. évi támogatásokról is döntöttek

(Budaörs, 2017. április 27. – Budaörsi Infó) A helyi civilszervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok 2017. évi támogatásáról is döntöttek a képviselő-testület 2017. április 26-án megtartott ülésén.

 

 

A napirend egyhangú elfogadását követően Löfler Dávid (FIDESZ-KDNP) kapott szót. Köszönetet mondott azért, hogy kijavították a visszavezető sávot a Garibaldi útnál. Egyúttal támogatta azt a tervet, hogy itt és a Csata utcánál is alakítsanak ki egy gyalogos átjárót. Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője ennek kapcsán arról tájékoztatott, hogy a Garibaldi útnál körforgalom létrehozását tervezik, zebrával és gyalogos felüljáróval az autópálya felé.
Sokolowski Márk (FIDESZ-KDNP) jelezte, hogy a Csicsergő utcai Óvoda előtt hiányzik egy csatornafedél, amelynek pótlásáról gondoskodni kell. Egyúttal szóvá tette, hogy az Egészségcentrumban egyre hosszabbak a várólisták. Utóbbi kapcsán Wittinghoff Tamás polgármester megjegyezte, a gondot az okozza, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem finanszíroz elegendő ellátást.

 

17_04_26_kepviselotestulet (3)

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) három kérdésben szólalt fel. Felhívta a figyelmet, hogy a buszmegállókban tönkrementek a térképek, amelyeknek időszerű lenne a cseréje. Hasonlóképp a természetvédelmi területeken található tájékoztató táblák is igen rossz állapotban vannak. Emellett a hulladékszállítás kormány általi átgondolatlan átalakítása kapcsán számos problémát jeleztek a lakók, amellyel kapcsolatban szintén tájékoztatást vár. A táblák és térképek ügyében Lőrincz Mihály elmondta, hogy ezek cseréje folyamatban van.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt kérte, hogy a Herman Ottó Általános Iskolánál található futópályán javítsák ki a felfestéseket, amelyek lekoptak, illetve a lakótelepi hulladékgyűjtők pótlásáról érdeklődött. Elmondta továbbá, hogy mivel az Árok utcai sporttelepen, ahol a Városi Sportnapot szokták tartani, jelenleg munkálatok zajlanak, ezért ősszel tartják meg a rendezvényt.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Farkasréti úton a sebességhatár túllépése miatt újabb egyeztetést kezdeményezett a Budaörsi Rendőr-főkapitánysággal, valamint kérte, hogy a Szerelő utcában valamint a Bányász utcában hozzák helyre a felbontás, illetve egy építkezés miatt megrongálódott utakat.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) a helyi buszjáratok menetrendjének optimalizálásával kapcsolatban szólalt fel. Emellett kérte, hogy a Patkó utcai szelektív hulladékgyűjtőnél vegyes kommunális hulladékgyűjtőt is helyezzenek el. Utóbbit Lőrincz Mihály ügyosztályvezető nem tartotta jó megoldásnak, mert akkor mindenki ide hordaná a szemetet.

A kedden történt tűzeset kapcsán többen köszönetet mondtak a tűzoltóknak a gyors és hatékony intézkedésért.

Wittinghoff Tamás polgármester a két ülés közötti tevékenységéről beszámolva három fontos ügyet említett meg. Elmondta, hogy zajlik a jogi eljárás amiatt, hogy úgynevezett „szolidaritási hozzájárulás” címén 2,1 milliárd forintot von el az állam idén jogtalanul az önkormányzattól.
A polgármester elképzelhetőnek tartotta, hogy a BTG hulladékgazdálkodási tevékenységének ellehetetlenítése miatt is jogi lépéseket kell majd tenniük.

Végül megemlítette, hogy a Klebelsberg Központ jelezte: az iskolák idei nyári felújítási munkálataira, amely körülbelül 200 millió forint lenne, egyetlen fillérjük sincsen. Pedig korábban szerződésben vállalták, hogy megőrzik az ingatlanok állagát.

 

17_04_26_kepviselotestulet (5)

 

Első napirendi pontként a képviselő-testület módosította a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet, valamint az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet.

Kisebb pontosítást tettek a tanulmányi ösztöndíjakról szóló önkormányzati rendeletben, valamint módosították az étkeztetés térítési díjak számítási módját.

Elfogadta a testület a korlátozott idejű várakozási övezet kiterjesztésére vonatkozó előterjesztést, amely alapján a Patkó utca és a Szivárvány utca által közrezárt parkolóhelyek egy részén is korlátozott ideig (3 órán át) lehet majd várakozni.

Elfogadta a képviselő-testület a Budaörsi Rendőrkapitányság munkájáról szóló beszámolót, amelyből kiderült, hogy jelentősen csökkent a bűncselekmények száma, miközben a felderítési mutatók is javultak. A kapitányságvezető megköszönte a képviselő-testület folyamatos támogatását.

 

17_04_26_kepviselotestulet (6)

 

Megszavazták az önkormányzat 2017. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

Ezt követően elfogadták az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját is.

Budaörs Egyes Területeire vonatkozó Helyi Építési Szabályzat (BHÉSZ) módosítása kapcsán lezárult a véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz, amelynek eredményeit szintén megszavazták a képviselők.

Miután az érintett telektulajdonosok 68 százaléka támogatja a Frankhegy I. ütem közterület fejlesztéseinek megvalósítását, az önkormányzat cselekvési programot fogadott el a Fátyol utca és környéke, valamint a Tűzkőhegyi utca fejlesztésére vonatkozóan.

Idén is meghirdeti az önkormányzat a helyi értékvédelmi támogatást, amelynek pályázati felhívására is igent mondott a testület.

Hozzájárultak a képviselők a Budapesti út – Budaörsi út – Felsőhatár utca – Alsóhatár utca kereszteződésébe tervezett körforgalomhoz kapcsolódóan egy háromoldalú pénzeszköz átadási szerződés megkötéséhez.

Két magántulajdonú ingatlant kivett a testület a helyi védettség alól, az erről szóló rendelet módosításával.

Döntöttek az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi tagdíjának biztosításáról is.

Határoztak arról, hogy Budaörs is részt vesz az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton.

Elfogadták a városi intézmények 2017. évi felújítási tervét, amelyhez kapcsolódóan átcsoportosították a szükséges 33 millió forintot.

Megtéríti az önkormányzat a Buda-környéki Látássérültek KH Egyesülete számára a telephelyük beázásával kapcsolatos kiadásokat.

Egy festőművész számára – bérleti díj fejében – műtermet biztosít az önkormányzat a Clementis u. 18/a. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjén.

Elfogadta a testület a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező szennyvíz víziközművek vagyonértékelésére, valamint az erre épülő Pótlási Terv felülvizsgálatára vonatkozó szakvéleményt.

Hozzájárultak a képviselők, hogy a Domb u. 14. szám alatti ingatlan tulajdonosával korábban kötött támogatási szerződés alapján meghosszabbított határidőn belül, 2017. december 31. napjáig történhessen meg a kazáncsere.

Eredménytelennek nyilvánította a testület a Szabadság úti benzinkút üzemeltetésére kiírt pályázatot, és úgy döntött: új, immár zártkörű pályázatot ír ki az önkormányzat, ahová már csak a két jelenlegi pályázót hívják meg. Kálóczi Imre alpolgármester elmondta, hogy pontegyenlőség alakult ki a két induló között. A jelenlegi üzemeltető több bérleti díjat ajánlott, míg a másik pályázó attraktívabb épületfelújítási tervet tett le.

Császárné Kollár Timea (Jobbik) és Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) amellett érveltek, hogy valamilyen módon előnyben kellene részesíteni a helyi vállalkozót, aki már másfél évtizede üzemelteti a kutat. A polgármester szerint ezt jogszerűen nem lehet megtenni, de ő maga is azért szurkol, hogy a megismételt pályázaton ő tegyen jobb ajánlatot.

A képviselők úgy döntöttek, hogy a Lévai u. 29. V/44. szám alatti, 1+2 félszobás, 51 m2 alapterületű, az önkormányzat tulajdonában lévő lakást piaci alapon, bérbeadás útján hasznosítják.

Megszavazták, hogy Lévai u. 33. IV/36. szám alatti önkormányzati tulajdonú 1+2 félszobás, 51 m2-es lakást egy, a Budaörsi Rendőrkapitányságon dolgozó törzszászlós részére 2017. június 1. napjától fennálló munkaviszonyának időtartamára, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig bérbe adják.

Ugyancsak az önkormányzat tulajdonát képező, a Kolozsvári utcában lévő, 2088 m² alapterületű ingatlant 2017. június 20. napjától 10 éves határozott időtartamra a jelenlegi bérlő, a Kamaraerdei Sörkert Vendéglátóipari Kft. részére adják továbbra is bérbe.

 

17_04_26_kepviselotestulet (3)

 

Meghosszabbították a Szabadság út 142/1. fsz.2. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződést 2018.04.30. napjáig, amelyet jelenleg is az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ egyik közalkalmazottja bérel.

A Szabadság út 147. szám alatti Pyrgos Taverna görög étterem tulajdonosa – a KASZ Gasztro Kft. – kerthelyiséget szeretne itt kialakítani. A testület csak abban az esetben járul hozzá ehhez, ha a cég megszerzi a környéken lakók kétharmadának hozzájárulását.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérésére megerősítették, hogy még ebben az esetben is fel lehet majd bontani a szerződést, ha jogszabályba ütköző módon, a lakók nyugalmát zavarva működnének.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Primanima Kft. székhelyeként a 2040 Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, önkormányzati tulajdonban álló épületet (régi posta épület, Babtér) jegyezze be.

Véleményezési jogával élve, támogatta a testület az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium valamint a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezési javaslatainak átvezetését.

2017. szeptember 1-jei hatállyal módosították a Fitskool Oktatási Egyesülettel és az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodást.

Elfogadták a 2016. évben támogatott helyi kiadványok elszámolásait, egyúttal arról is döntöttek, hogy idén is kiírják ezt a pályázatot 1,8 millió forintos keretösszeggel.

Elbírálták az „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” című pályázatot, amelyen a Budaörsi Infó és a Budaörsi Napló online és nyomtatott verzióját támogatják 3–3 millió forinttal. Ugyanezek a kiadványok nyertek szintén 3–3 millió forintot a ”Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázaton.

Elfogadták a civil szervezetek 2016. évben, pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolását.  Tavaly e pályázat keretében 52 budaörsi civil szervezet részesült önkormányzati támogatásban helyi öntevékenységre épülő programjainak megvalósítására és működésük támogatására 25 millió forintos keretösszeggel.

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a helyi civil szervezetek támogatására ugyancsak 25 millió forintot különített el. A kiírásra 62 budaörsi civil szervezettől (37 egyesület, 25 alapítvány) érkezett be pályázat. A civil szervezetek által igényelt támogatási összeg több mint 48 millió forint volt.

Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) elmondta, hogy nagyon nehéz volt igazságosan elosztani a pénzt. Prioritást élveztek az egészségügyi, oktatási és hátrányos helyzetben élőkkel foglalkozó szervezetek.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) szerint bővíteni kellett volna a keretösszeget.

Wittinghoff Tamás szerint figyelembe véve, hogy idén 2,1 milliárd forintot von el törvénytelenül a várostól a kormány, jelentős eredmény, hogy a tavalyi évihez hasonló nagyságrendű pénzt kaptak a civilek.

A vitában elhangzott még, hogy Budaörsön a sport, kulturális és egyházi szervezetek minden támogatást egybevetve félmilliárd forintnál is többet kapnak, ami országos szinten is kiemelkedő.

A nemzetiségek támogatására idén 20 millió forint állt rendelkezésre. A felhívásra 5 pályázati anyag (43 pályázati cél) érkezett be. Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat nem nyújtott be pályázatot, így a német, a román, a szerb, a roma, és a görög nemzetiségi önkormányzatok között osztották fel a 20 millió forintot.

Módosították az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodást.

A Csata utcában lévő 20 kilovoltos légvezeték föld alá helyezése kapcsán az egyik érintett partner a saját hozzájárulását két részletben kívánja fizetni. Ezzel kapcsolatban volt szükség a testület jóváhagyására.

A Budaörsi Városi Uszodában lévő folyadékhűtő meghibásodásának kijavítására 14 millió forintot biztosít az önkormányzat.

Zárt ülésen döntöttek egy külterületi ingatlan megvásárlásáról, illetve egy kártalanítási ügyről.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.