Ülésezett a képviselő testület – Elfogadták a 2016-os költségvetést

(Budaörs, 2016. február 24. – Budörsi Infó) Megtartották az év első képviselő-testületi ülését 2016. február 24-én. A képviselők megszavazták az éves költségvetést, azon belül pedig egy nagyobb összegű hitel felvételét is.

A szerda reggel 8:30-kor kezdődő testületi-ülés nyilvános része 12:45-kor ért végett. A képviselők hosszasan vitáztak a költségvetésről és a betelepítési kvótáról szóló fideszes indítványról is.

A napirend előtti hozzászólásokat Löfler Dávid (Fidesz-KNDP) kezdte, tájékoztatva arról, hogy 2016. március 1-jén 19 órakor Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő lakossági fórumot tart a budaörsi PostART-on.

Bakó Krisztina (BFE) felhívta a figyelmet arra, hogy bár kockás ingben érkezett, borostával azért nem rendelkezik. Megköszönte mindenkinek, aki szolidaritást vállalt és vállal a pedagógusokkal.

Sokolowsky Márk (Fidesz-KDNP) megköszönte a Temesvári utca lakóinak nevében, hogy egy forgalmat könnyítő tükröt helyeztek ki az útkereszteződésbe.

A műszaki ügyosztály vezetőjének jelezte, hogy a Herman Szabadidő Parkkal kapcsolatban a helyi lakosok jelezték neki, hogy örülnének, ha egy magas húzódszkodásra alkalmas rúddal bővítenék a felnőtt játszóteret.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) tolmácsolta a helyi nyugdíjas klubok köszönetét az önkormányzat felé, amiért elérhetővé tették az internetet számukra. Kérte, hogy jelezzék, hogy mikor tud elkezdődni a Fodros utcában az útfelújítás.

A műszaki ügyosztály vezetője, Lőrincz Mihály közölte, hogy ezt pontosan még nem lehet tudni, de úgy gondolja, hogy 2017 első felére fog elkészülni.

Tóth Ferenc (BFE) több problémát is felvetett: a Csillag utcában a fejlesztő ház előtt szükség lenne néhány parkolóra, a Szellő utcai hídnál szeretnének a lakók egy közlekedést könnyítő tükröt, az Alsóhatár utcánál nehézkes a visszafordulás a városba az ott parkoló autók miatt.

Bakó Krisztina (BFE) jelezte, hogy a Máriavölgy utcában a kis híd megrongálódott. Mint kiderült szerencsére hétfőn ezt már meg is javították,és ismét használható.

Simándi Szelim (BFE) elmondta, hogy a Bor utca 1. számnál megsüllyedt az útburkolat, amit a BTG körbe is kerített, viszont a jelzőszalag eltűnt. Kérte, hogy találjanak megoldást erre a problémára.

16_02_24_kepviselo_testulet1

Stift Nándor (BFE) jelezte, hogy az Iskola tértől a Patkó utcáig nem világítanak a ledes lámpák, valamint kéri, hogy a Kesjár Csaba Általános Iskolánál hívják fel a lakosok figyelmét arra, hogy a járdára belógó növényzetet vágják le.

Becz György (BFE) kijelentette, hogy a magyar közoktatásban komoly problémák vannak. Kérte a fideszes kollégáit, hogy ez ügyben járjanak közben a kormánynál.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy a kormány észreveszi a hibákat és leül tárgyalni, valamint igyekszik megoldást is találni. Véleménye szerint felesleges a kockás ing.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta, hogy vannak helyi ügyek is Budaörsön, az oktatáson belül amivel érdemes lenne foglalkozni, mint például a Szent Benedek Gimnázium problémája. Elmondása szerint a tavalyi évben hat tanár írt levelet a polgármesternek, amelyben azt kérték, hogy ők is részesülhessenek Clementis-ösztöndíjban, de a polgármester nem válaszolt.

Wittinghoff Tamás elmondta, hogy ő szóban reagált erre a kérésre, és mivel az előbb említett iskola az  épületét ingyenesen használja, anno olyan megállapodás született a fenntartóval, hogy más jellegű támogatást nem igényel az önkormányzattól.

Mint később kiderült, ez az információ írásban eljutott Czuczor Gergely iskola igazgatóhoz is. A polgármester felszólította Löfler Dávidot, hogy kérjen bocsánatot azért, mert valótlant állított. Amit a képviselő nem tett meg.

16_02_24_kepviselo_testulet9

A napirend előtti hozzászólásokat követően a napirendek megtárgyalása következett. Wittinghoff Tamás  polgármestere elmondta, hogy a költségvetést Szita László könyvvizsgáló is megvizsgálta és mindent megfelelőnek talált.

Elmondása szerint biztonságos és óvatos tervezés volt jellemző az idei költségvetésre.

A Fidesz frakció kérte, hogy Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető felújítása céljából a Wendler Alapítványt támogassa 3 000 ezer Ft-al. A javaslatot megszavazták.

A nemzetiségi önkormányzatok, a társadalmi önszerveződések plusz támogatását, és a Törökugrató Polgárőrség támogatását viszont elvetették.

A képviselő testület megszavazta 11 igen és 4 nem szavazattal, hogy a város fejlesztési hitelt vegyen fel a Magyar Fejlesztési Bank zRt.-től Infrastrukturális Program 2020 című hitelprogram keretén belül.

Az igényelt összeg 2 830 000 ezer Ft. Korábbi cikkünkben már olvashattak erről a hitel felvételről, és arról is, hogy mire kívánja ezt elkölteni az önkormányzat. A Mákszem óvoda emeletráépítésére, Budaörs Városi Uszoda és Sportcsarnok és Strand küzdőtér világítás korszerűsítésére, a Budaörsi 1. Számú Általános Iskola sportpályájának építésére, autóbusz végállomás építésére, a Jókai Mór Művelődési Központ lakótelepi Közösségi Ház átépítésére, bővítésére, valamint út és mélyépítési beruházásokra.

16_02_24_kepviselo_testulet5

A Fidesz –KDNP frakció kijelentette, hogy ők nem támogatják a hitel felvételét, mert szerintük ez egy meggondolatlan lépés. Azzal, amire a hitelt szeretnék költeni, azzal egyet értenek, belátják, hogy ezek megfelelő célok, viszont nem tartják szükségesnek azt, hogy a város eladósodjon.

Wittinghoff Tamás elmondta, hogy a helyi Fidesz közzétett egy sajtónyilatkozatot, amiben azt állították, hogy deviza alapú hitelt szeretne a város felvenni. Kijelentette, hogy ez az állítás nem igaz.

Császárné Kollár Tímeától megtudtuk, hogy sok ponton nem ért egyet a költségvetéssel, viszont azt kéri, hogy az elköltendő összeget megfelelő szakembereknek adják oda, hogy nehogy úgy járjanak mint a Városi Sportcsarnok és Uszoda esetében, hogy folyamatosan csak költeni kell rá. Szeretné, ha a munkák megfelelően lennének elvégezve.

Wittinghoff Tamás elmondta, hogy teljesen igaza van. Az uszodával kapcsolatban három per is fut jelenleg.

Gáspár Béla elmondta, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatban a lakosság véleményét is ki kellene kérni, megfontoltabbnak kellene lenni.

Löfler Dávid hozzátette, hogy tavaly részt vett egy civileknek szóló egyeztetésen, ahol arra kérte az önkormányzat őket, hogy 10%-al csökkentség az anyagi igényeiket az önkormányzat felé.

Mivel tavaly egy milliárddal több lett az adóbevétele a városnak, ezért kéri, hogy a fennmaradt összeget adják oda azoknak az egyesületeknek, akiktől csökkentést kértek, gondoljanak a Törökugrató Polgárőr Egyesületre és a Német Nemzetiségi Önkormányzatra, valamint a társadalmi önszerveződésekre.

A polgármester elmondta, hogy van egy működő polgárőrség és mint korábban is elmondták, a rendőrség is azt kérte, hogy egy szervezetbe tömörüljenek a polgárőrök. A probléma, hogy Halász Endre, a Törökugrató Polgárőrség vezetője nem tud megegyezni Bilisics Péterrel, a Budaörsi Polgárőr Egyesület vezetőjével. A pénz rendelkezésre áll, csak kompromisszumot kellene kötnie Halász Endrének.

16_02_24_kepviselo_testulet4

Bakó Krisztina elmondta, hogy tökéletes költségvetés nincs, és a frakción belül is sok vita volt, amíg elfogadták a jelenlegi változatot.

Becz György elmondta, hogy Halász Endre a televízióban nyilatkozott is a polgárőrök ügyében, és mint kiderült, személyes problémákról van szó.

A továbbiakban a képviselő testület elfogadta, hogy a háziorvosok, védőnő vállalkozók mentességet kapjanak, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapjuk az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Megszavazták, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatok Budaörs honlapján nyilvánosan is megtekinthetővé váljanak.

A Pénzügyi Bizottságba egy új külsős tagot választottak. Kaló Máté helyére Kovács Gábor került.

16_02_24_kepviselo_testulet8

Kovács Gábor

16_02_24_kepviselo_testule7

Kovács Gábor

A nemzetiségi önkormányzatok között 20 000 000 Ft-os pályázati keretet osztottak fel

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 9 350 000 Ft-ot, a Szerb Önkormányzat 950 000 Ft-ot, a Román Nemzetiségi Önkormányzat 740 000 Ft-ot, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 080 000 Ft-ot, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat 1 730 000 Ft-ot, az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat pedig 520 000 Ft-ot kapott. A támogatásuk teljes összege 15 370 000 Ft volt, a fent maradt összeget pedig pályázat útján tudják majd elnyerni. Vagyis 4 630 000 Ft-ra új pályázatot ír ki legkésőbb 2016. május 30-ig az Önkormányzat.

Továbbá támogatást kapott az Aramis SE Sportcsarnok, amelynek berendezéséhez szükséges TAO támogatás 3 973 765 Ft önrész összegét Budaörs Város Önkormányzat biztosítja.

A képviselők megszavazták, hogy az 1. Számú Általános Iskola udvara bővítésre kerülhet, így egy új kézilabda pálya kerül majd kialakításra.

16_02_24_kepviselo_testulet3

A helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására vonatkozólag elfogadták a pályázati kiírást, miszerint csak olyan média pályázhat, amelynek van online és nyomtatott felülete is.

Löfler Dávid ezt elutasította, és azt kérte, hogy terjesszék ki azokra a médiákra is, amelyeknek csak online felületük van, mert így a minalunk.hu egyértelmű kizárásra kerül.

A polgármester elmondta, hogy nem kívánják kiterjeszteni az előterjesztést, mert így bárki, akár a politikai pártok is indíthatnának online újságot és kérhetnének rá támogatást is.

Elfogadták a „Budaörs –a digitális jövő városa” című programot, amelyet Gáspár Mátyás közigazgatási szakértő készített.

Vita alakult ki a 39-es napirendi pont tárgyalásakor is. Az “elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról” napirendi pontra egy módosító javaslat készült. A testület úgy döntött, hogy a módosító javaslatot fogadják el miszerint Budaörs Város Önkormányzat Képviselő –testülete elutasítja a Fidesz-KDNP képviselő-csoportjának politikai hangulatkeltő, az emberek érzelmeire, indulataira hatni kívánó, egyértelműen belpolitikai haszonszerzésre irányuló javaslatát.

A képviselő-testületen történtek hivatalos jegyzőkönyvét, részletes leírását hamarosan megosztjuk mi is hírportálunkon, ahogy az nyilvánosságra kerül.

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.