A közjegyző segít – Az ajándékozási szerződés

(Budaörs, 2016. január 19. – Budaörsi Infó) Az ajándékozás egy nagyon szép szokás hazánkban is. Karácsonykor, névnapkor, születésnapkor arra törekszünk, hogy olyan ajándékkal lepjük meg szeretteinket, barátainkat, amivel örömet szerzünk. De mi van akkor, ha ez az ajándék meghaladja a megszokott értéket?

 

 

Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyző a Budaörsi Infónak elmondta, hogy a jog szempontjából az ajándékozás is egy szerződés, erre is ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint bármely más szerződésre.

Ehhez is kell két ember, egy ajándékozó és egy megajándékozott, és közöttük kell, hogy legyen vagy írásban, vagy szóban egy megállapodás, hogy ajándékozni szeretnének, ennek hiányában pedig ráutaló magatartással – az ajándék átadásával és elfogadásával – valósulhat meg az ügylet.

„Az ajándékozási szerződéssel kapcsolatban számos olyan járulékos probléma merülhet fel, amire nem gondol az ember, mint például az illetékfizetés.

Ha nem egy szokásos mértékű ajándékot adunk egy másik személynek, hanem pl: egy ingatlant, vagy nagyobb összegű készpénzt, gépjárművet, abban az esetben speciális előírások lépnek életbe.

Hogyha az ajándékozás során 150 000 Ft-ot meg nem haladó értékű ingóságot (pénzt, értéktárgyat, könyvet, bútort stb.) meg nem haladó ajándékot adunk valakinek, akkor nem merül fel illetékfizetési kötelezettség, e fölött az értékhatár fölött azonban igen

Az egyenes ági rokonnak – így a szülőknek, a nagyszülőknek, a gyereknek, unokának stb. – és a házastársnak adott ajándék illetékmentes.

Amennyiben másnak adunk ingatlant vagy 150 000 Ft-ot meghaladó értékű ingóságot ajándékba, akkor illetéket kell fizetni. Fontos kiemelni, hogy a testvér sem illetékmentes.”

 

Hány százalék lehet az illeték ?

„Lakóingatlan és termőföld esetében 9% az ajándékozási illeték mértéke.

A gépjárműveknél az adott autó típusától, korától függ az illetékfizetés mértéke, amit a gépjármű átírásánál kell kifizetni. A készpénznél és más ingóságnál 18%-os ajándékozási illeték van.”

 

Milyen szerződésekre van szükség?

A gépjármű átírásához írásbeli szerződésre van szükség, az ingatlan átírásához közjegyzői okirat vagy ügyvédi magánokirat kell. A nagyobb összegű készpénzeknél, más ingónál nem kötelező írásbeli szerződést kötni, de sok esetben szükség lehet rá.

Ha valaki egy nagy összegű készpénzt kap és ezt meg kell magyaráznia az adóhivatal felé, akkor célszerű közokiratba foglalt szerződést kötni, hogy a bizonyítani tudja, honnan származik az összeg.”

 

Öröklés esetén az ajándékozásnál mire kell odafigyelnünk?

„Ha az ajándékozó elhalálozik, akkor életének utolsó 10 évében adott ajándék a törvényes örökös kötelesrészének alapjához hozzá tartozik. Ha tehát az örökhagyó – akinek két gyermeke van – élete utolsó tíz évében mindenét az egyik gyermekének ajándékozza, a halála után a másik gyermek ennek az ajándéknak az 1/6-ára (az 1/2-nyi törvényes örökrész 1/3-ára, mint kötelesrészre) igényt tarthat.

Megfordítva is igaz: ha az örökhagyó az élete utolsó 10 évében jelentős vagyont juttatott az egyik gyermekének, a végrendeletében pedig minden megmaradt vagyonát a másiknak adja, az előbbi már nem tarthat igényt kötelesrészre, ha egyébként annak megfelelő ajándékot kapott. Ez a betudás.

Mindkét esetben célszerű írásba foglalni az ügyletet. A második esetben pedig az örökhagyó a betudási kötelezettséget elengedheti – ehhez viszont egyértelmű jognyilatkozat szükséges, amelyet mindenképpen tanácsos írásba foglalni.

Ingó, így különösen pénz ajándékozása esetén az illetékfizetési kötelezettség vagy az átadáskor keletkezik, vagy ha okiratot készítenek róla, akkor az okirat elkészítésekor merül fel. Az ajándékozást 30 napon belül kell bejelenteni az adóhatóságnak.”

 

Mi történik akkor, ha valakinek tartozása van, és úgy ajándékoz?

„Ez egy másik kérdéskör a fedezet elvonó jogügyletek kérdésköre: ha például az illető ellen végrehajtás várható, vagy nagyobb összegekkel tartozik másoknak és úgy akarja kimenteni a vagyonát, hogy elajándékozza. Mire odaér a végrehajtó addigra már nincs miből behajtani.

Ebben az esetben a jog a hitelezőt védi.

A hitelező beperelheti az ajándékozót és az ajándékozottat, hogy az a szerződés ővele, mint hitelezővel szemben hatálytalan, vagyis hatálytalansági pert indíthat. Így a megajándékozottól is behajtható a tartozás összege.„

 

Föld ajándékozható illeték fizetés nélkül?

„A termőföld ajándékozása speciális, mert csak és kizárólag egyenes ági rokonok, testvérek és házasfelek ajándékozhatnak egymásnak termőföldet. Testvérek esetén az illeték mértéke 9 %, a többi esetben illetékmentes az ügylet.”

 

Ezért nagyon fontos, hogy jól gondoljuk át, hogy kinek és mit ajándékozunk. Ha nem tudják mi a teendő, forduljanak bizalommal közjegyzőhöz.

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.