Október elejétől már lehet használni a lakótelepi kutyafuttatókat (házirend a cikkben)

(Budaörs, 2015. szeptember 11. – Budaörsi Infó) Először a Budaörsi Infó Online-on olvashattak arról, hogy a Budaörsi Kutyabarátok Egyesülete összefogott azért, hogy lehessen a lakótelepen is kutyafuttató. 2015. május 20-án ülésezett a képviselő-testület és több évnyi sikertelen próbálkozás után megszavazták, hogy két kutyafuttató is létesüljön a városban, a lakótelepen. A témával kapcsolatban a Polgármesteri Hivataltól Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető a Városépítési Irodától válaszolt a Budaörsi Infó kérdéseire. A válaszokat a Műszaki Ügyosztály megküldte a Budaörsi Kutyabarátok Egyesületének is.

 

2015. május 20-án Budaörs Város Képviselő-testülete kutyafuttató létesítése céljára kijelölte 1. számú helyszínként az Ifjúság utcai park északi részén található burkolt felületet, az egykori labdapályát és szűk környezetét, azzal, hogy az Ifjúság utca 4149/1/2/3/4 hrsz. ingatlanok irányába a zajvédelemről gondoskodik, valamint 2. helyszínként, a Nádasdűlő sétány 1-3, a Napsugár sétány 4-2. és övárok közötti terület egy részét azzal, hogy a környező épületektől, játszótértől 22 méter távolságot tart és a lakóterület irányába sövény kerül telepítésre.

 

napsugar_setany_kutyafuttato20150831

Napsugár sétány

 

kutyafuttato

Ifjúság utca

 

A Napsugár sétányon épülő kutyafuttató mikor vehető használatba a kutyások számára?

“A Képviselő-testületi döntés alapján két helyen épül kutyafuttató: 1.) az Ifjúság utcai park (4149/37 hrsz-ú ingatlan) északi részén található, egykori labdapálya területe és szűk környezetében és 2.) a Nádasdűlő sétány 1-3., a Napsugár sétány 4-2 és övárok közötti területen.

A szerződés szerinti kivitelezési határidő 2015. október 6. napja. Az építési munkák 2015. szeptember közepére befejeződnek, azonban a Fővárosi Vízművek általi vízrákötés időpontja még nem látható.”

 

Milyen visszhangja volt a környékbeli lakosok körében az építkezésnek?

“Többen, több alkalommal hívták fel a Környezetvédelmi Osztály munkatársait, hogy érdeklődjenek a kutyafuttatók kialakításával kapcsolatos előkészítő munkák előrehaladásáról, és jelezték, hogy várják a kutyafuttatók megnyitását. Ehhez hasonló észrevételeket a Kivitelezők is tapasztaltak munkavégzésük során.

A Nádasdülői helyszínen a kerítés vonalának kitűző karóit ismeretlenek a kitűzést követő reggelre eltávolították, azonban a pontok rekonstruálhatóak voltak.

A Napsugár sétány 2-4 számú társasház közös képviselője felhívta figyelmünket, hogy a Képviselő-testületi döntésben szereplő 22 méter távolság, véleménye szerint, a lábazat síkjától és nem a falsíktól került kimérésre. A Kivitelező által végzett ellenőrző mérés eredménye a falsíktól 22 m és 10 cm, amely megfelel a Képviselő-testület által hozott határozatnak, vagyis, hogy a környező épületektől 22 m távolságra kerüljön a kutyafuttató.”

 

Mikorra várható a második kutyafuttató átadása?

“Mindkét helyen egy időben történik a kivitelezés, az átadásra is előreláthatóan egy időben kerülhet sor, a szerződés szerint 2015. október elején.

 

Lesz esetleg hivatalos átadó ünnepség vagy csak megnyitják kapuikat a futtatók?

“Nem tervezünk ünnepséget.”

 

Milyen következménnyel jár, ha valaki megrongálja a kutyafuttatót?

“Az észlelést követően feljelentést teszünk a rendőrségen. A rendőrség az okozott kár nagyságától függően, szabálysértési vagy büntetőeljárást indít. Természetesen, amennyiben valaki kárt okoz, kártérítési felelőssége is felmerül.”

 

Mi az amit már tudhatunk a házirendről? Ki és mikor használhatja a kutyafuttatót?

“A kutyafuttatók közcélra megnyitottak a nyitvatartási időben, a házirend elfogadásával és betartásával bárki használhatja azokat.
A Budaörsi Kutyabarátok Egyesülete a kutyafuttatók napi üzemeltetési feladatai elvégzését térítésmentesen vállalta.”

 

 

HÁZIREND

 

Nyitva tartás 6-21 óráig

1.    A futtató kizárólag a meghirdetett nyitvatartási időben látogatható.

2.    A területre kizárólag veszettség ellen beoltott, féregtelenített, egészséges kutyával lehet belépni.

3.    A területre kutyán kívül, más állatot bevinni tilos!

4.    Tüzelő nőstény kutyával a futtatóba belépni csak egyedül, vagy más kutyák gazdáinak beleegyezésével lehet.

5.    Az állat-egészségügyi hivatal által veszélyesnek nyilvánított ebbel a futtató területére belépni tilos!

6.    A gazda, az általa és kutyája által okozott minden kárért felelősséggel tartozik.

7.    A futtatóban mindenki saját felelősségére tartózkodhat. A futtatóba belépő gyerekekért a velük lévő szülő vállal felelősséget. 14 éves kor alatt gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat a futtató területén.

8.    A területen ittas személy nem tartózkodhat.

9.    A kutyaürüléket a gazda köteles mindig feltakarítani.

10.    Szemetelni tilos!

11.    A futtató területére belépéssel mindenki elfogadja annak szabályait.

kutya_macskaElőzmények:

Legelőször, 2014. december 15-én, a Budaörsi Infón olvashattak arról, hogy a Budaörsi Kutyabarátok Egyesülete azt a célt tűzte ki maga elé, hogy közben jár azért, hogy létrejöhessen a lakótelepen egy kutyafuttató.

Ezt követően ellátogattunk Bíró Gyulával, Budaörs alpolgármesterével egy helyszíni szemlére, és bemutattuk a tervezett helyszínt. Ekkor még arról beszéltünk, hogy az új kutyafuttatónak a Nádasdűlő sétánynál találták meg a megfelelő helyet. A Napsugár sétány 2-től  a Nádasdűlő sétány 17–21 mögötti játszótérig.

Majd a környéken lakók aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében, hogy ne az ő közvetlen közelükben legyen a kutyafuttató. A Budaörsi Kutyabarátok Egyesülete pedig pont ennek ellenkezőjéért gyűjtöttek aláírásokat.

Az aláírásgyűjtés után egy testületi-ülés következett, amin 5 millió forintot különítettek a kutyafuttató létrehozásához, viszont azt céltartalékba helyezték abban bízva, hogy az aláírásgyűjtők két csoportja meg tud egymással egyezni.

Majd megpróbáltak egymással egyeztetni a felek, viszont ez nem zárult sikerrel. Az megállapítást nyert, hogy mindkét fél egyetért abban, hogy legyen kutyafuttató, csak a tervezett helyszínével nem.

Majd ismét egy testületi-ülés következett, ahol levették a napirendi pontok közül a kutyafuttató ügyét.

2015. május 6-án lakossági fórumot hívtak össze, ahol a lakosok elmondhatták pro és kontra érveiket a tervekkel kapcsolatban. Megegyezés itt sem született.

2015. május 20-án a 11-dik napirendi pontban újra tárgyalták a lakótelepi kutyafuttatók kialakításának ügyét, és döntöttek a céltartalék felszabadításáról.

14 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület, hogy a céltartalékból 5 millió forint összeget felszabadítsanak a kutyafuttatásra kijelölt helyek bekerítésére.

Budaörs Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kutyafuttató létesítése céljára kijelöli 1. számú helyszínként az Ifjúság utcai park északi részén található burkolt felületet, az egykori labdapályát és szűk környezetét, azzal, hogy az Ifjúság utca 4149/1/2/3/4 hrsz. ingatlanok irányába a zajvédelemről gondoskodik, valamint 2. helyszínként, a Nádasdűlő sétány 1-3,, a Napsugár sétány 4-2. és övárok közötti terület egy részét azzal, hogy a környező épületektől, játszótértől 22 méter távolságot tart és a lakóterület irányába sövény kerül telepítésre.

A munkálatok elkezdődtek.

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.