Képviselői levelezés a Levendula utcai “óvodával” kapcsolatban

(Budaörs, 2015. augusztus 19. – Budaörsi Infó) 2015. augusztus 12-én helyszíni bejárást tartott a budaörsi Fidesz-KDNP frakciója, a Levendula utcában az óvodának tervezett családi házban. A bejárást megelőzően Becz György, a körzet képviselője nyílt levelet küldött szerkesztőségünknek, amit Löfler Dávidnak (Fidesz-KDNP) címzett. A képviselő is nyílt levélben válaszolt a megszólításra. Mindkét levelet cikkünkben olvashatják.

 

 

Becz György Löfler Dávidnak írt levele:

 

“Löfler Dávid
Fidesz-KDNP képviselő

Tisztelt Képviselő Úr!

A napokban meghívót küldött számomra egy szerdai „esemény”-re, melyről (mint azt a hivatalból megtudtam) a médiát már múlt héten értesítették. Ez önmagában is meglehetősen kérdésessé teszi a tárgyilagosság szándékát, főleg ha a legutóbbi testületi ülésen, a  napirend előtt, az Ön által előadottakkal összevetjük.

Azt csupán tapasztalatlanságának és/vagy tájékozatlanságának tudom be, hogy folyamatban lévő hatósági/jogi ügyeket kíván egyeztetni, melynek az alanyait és kereteit jogszabályok precízen írják körül, s amely az adott meghívóban szereplő kérdések ilyen jellegű megvitatását kizárják. Javaslom, ez ügyben keresse meg a város Jegyzőjét, bár megítélésem szerint erre vonatkozóan minden képviselőnek illene ismernie, már csak az esküje kapcsán is, a korlátokat.

Amire azonban egy képviselőnek van joga, arra láthatóan kísérletet sem tesz. Jóllehet a választókerületem egyik utcáját súlyosan érintő kérdésről van szó, s arról ír a levelében, hogy jó lenne „közelíteni a felek álláspontját”, különös módon, csak az utca lakóit nem értesítették az eseményről.

Nos, miután ez egy képviselőnek valóban kötelessége, tájékozódtam. Ennek során a közvetlen szomszédtól megkaptam az összes olyan levelet, s az utca lakóinak aláírását, mely az itt élők álláspontját meglehetősen világossá teszik. Ezen leveleket a tisztán látása érdekében mellékelem.

Azt is megtudtam, hogy a Fideszhez igen közelálló lap (melyre ön úgy hivatkozott, hogy onnan informálódott meglepve…) megfogalmazásaival, és többek valótlan állításával ellentétben a szintén az utcában lakó polgármester a szomszédoktól tudta meg, hogy a már megépült családi házzal mi a szándék, de még ezt követően is elzárkózott a beadvány aláírásától és minden az üggyel kapcsolatos döntéstől. Azt már tőle tudom, hogy a neki tulajdonított mondatokat nem mondta, s a vele kapcsolatban leírtak is valótlanok.

Az utcában lakók azt is elmesélték, hogy milyen óriási méretű munkagödör tátongott a telken.

Az építkezés során akkora darut állítottak, mely vagy három telken is túlnyúlt a gémjével. Az ott lakók mindegyike mélységesen meg volt rökönyödve. Miként most is.

Fentiek alapján magam számára a tények világosak, a szándékok is.

Ennek megfelelően minden további kommentár helyett levelemet, annak mellékleteivel együtt továbbítom a hivatalon keresztül a helyi médiának is.

Üdvözlettel:
Becz György”

 

 

Löfler Dávid Becz Györgynek írt levele:

 

Tisztelt Becz György képviselőtársam!
A Fidesz-KDNP frakciója helyszíni tájékozódást szervezett a Levendula utcai óvoda körüli botrány tisztázására, hogy jobban megismerhessük a tényeket, és az építtető, valamint a Polgármesteri Hivatal álláspontját is.

Szerettünk volna tisztán látni a polgármester úr házával szemben lévő, speciális nevelési igényű gyermekek számára épült óvoda megnyitását mindmáig akadályozó településképi, építésrendészeti valamint közútkezelői eljárások vonatkozásában.

Bíztunk abban, hogy a bejárás során lehetőség adódik megvizsgálni, hogyan lehet közelíteni a felek álláspontját, és megnyugtató megoldást találni az ügyben.
Az eseményre meghívást küldtünk a polgármester úrnak, a hivatalnak, és minden képviselőtársunknak, a budaörsi önkormányzat által fenntartott hivatalos email címükre. Sajnos nem éltek ezzel a lehetőséggel. 

A levelező rendszer visszajelzése szerint két BFE-s képviselőnek, Ritter Gergelynek és Önnek betelt az email fiókja, amiből feltételezhető, hogy nem olvassák az oda érkező leveleket.

Mivel Ön az érintett körzet képviselője, a budaörsi Fidesz elnöke, Nagy Sándor András személyesen hívta fel Önt, hogy egyeztessen Önnel a bejárás időpontjáról. Ön meg is nevezett egy időpontot, ami Önnek elfogadható lett volna.
Ezek után meglepetéssel értesültünk arról, hogy nem vesz részt a helyszíni szemlén, és egy nekem címzett, de számomra el sem küldött nyílt levelet osztott meg a sajtóban. 

Meg is lepődtem, hogy tájékozatlansága miatt azzal vádol, hogy előbb küldtünk meghívót a sajtónak, mint Önnek. Itt szeretném megkérni képviselő urat, hogy a hivatalos címére küldött leveleit olvassa el, hiszen valószínűleg a körzetében élők is az önkormányzat honlapján az Ön neve mellett szereplő hivatalos email címre küldenék leveleiket, ha lenne aki elolvassa.
Azt veti szemünkre, hogy „folyamatban lévő hatósági/jogi ügyeket” kívántunk a helyszínen egyeztetni. Ez pontosan így van. Képviselői kötelességünkből adódik, hogy megismerjünk minden ügyet, amiről szavaznunk kell a testületben, és ami a budaörsiek számára fontos.

A szellemi, testi fogyatékkal élő óvodáskorú gyermekek ellátási problémái kiemelten is ezek közé tartoznak. Meglepő számunkra, hogy pedagógusként nem kívánt részletesebben tájékozódni az ügyben.

Bocsi István jegyző múlt heti nyilatkozata szerint az ügy másodfokon a testület elé kerül. A Levendula utcai botrány kapcsán eddig már kétszer, a közvélemény kizárásával, szavaznunk kellett. Csak találgatni tudunk arról, hogy a BFE képviselői hogyan szavaznak egy olyan ügyben, aminek a részleteit, indokait csak a polgármesteri hivatal ismeri, viszont azokat nem hajlandó megosztani sem a képviselőkkel, sem a közvéleménnyel. A budaörsiekben joggal merül fel a kérdés, hogy van-e titkolni valója a hivatalnak.
Bizonyára Önt sem hívták meg, mint ahogy a másik felet és a lakosokat sem arra az egyeztetésre, amit Kálóczi Imre alpolgármester úr kezdeményezett a Fidesz tagság számára augusztus 5-én 15:00-kor a városháza 307-es tárgyalójába.

Érdekes módon ezen az egyeztetésen jelen volt a hivatal minden érintettje (jegyző, főépítész, kabinetvezető, műszaki ügyosztály vezető, urak) és még nem volt probléma, hogy „folyamatban lévő hatósági/jogi ügy”-ről van szó.
Mi azért szerveztünk bejárást, hogy a lakosokat is meghallgassuk, és a kérdéseiket a helyszínen feltegyük mindkét félnek. Miért ide épült az óvoda, miért óvodát építettek, és igaz-e, hogy az önkormányzat tudta nélkül építettek?

A helyszínen elénk tárt bizonyítékok és válaszok minket is megleptek, miszerint az önkormányzat tudtával, sőt a javaslatára építettek SNI gyermekek ellátására alkalmas óvodát.

Sajnálatunkra a hivatal részéről senki nem válaszolt a feltett kérdésekre, mondván folyamatban lévő ügyről van szó. Semmiféle jogsértést nem tudott bizonyítani ez idáig az önkormányzat, minden eljárásban az építtető javára döntöttek a hatóságok.
Mint ahogy írja „az építkezés során akkora darut állítottak, mely vagy három telken is túlnyúlt a gémjével.”

A helyszínen az is kiderült, hogy hasznosnak is bizonyult ez a nagy daru, hiszen így eleget tudtak tenni a szemben lévő szomszéd, Wittinghoff Tamás kérésének, hogy az ő kéményére is egy új födémet tegyenek fel, amit az építtetők készségesen meg is tettek.
Az az állítása sem felel meg a valóságnak, hogy Fidesz közeli lapokból informálódtam az ügyről. Ezzel szemben a budaörsi lakosok tájékoztattak a Levendula utcai botrányról, akik az RTL klub Házon kívül című műsorából tájékozódtak. Az RTL Klub legjobb jóindulattal sem nevezhető Fidesz közelinek.

Az „Óvodát nyitott volna, de erős ellenfélre akadt” című műsor objektíven, részlehajlás nélkül számolt be az óvoda kálváriájáról. Itt Ön is megtekintheti: http://rtl.hu/rtlklub/hazonkivul/ovodat-nyitott-volna-de-eros-ellenfelre-akadt
A bejárás során megjelent lakosokkal történt személyes beszélgetéseim során derült ki számomra, hogy a lakosok többsége a hivatalt hibáztatja, és volt, aki csodálkozott azon, hogy Ön nem vette a fáradságot, hogy személyesen tájékozódjon az ügyben.
Kérem, ne vegye udvariatlanságnak egy Önnél fiatalabb képviselőtársától, de szeretném megkérni, hogy legközelebb a médián keresztüli üzengetés helyett, jöjjön el tájékozódni és olvassa el hivatalos leveleit!
Üdvözlettel:
Löfler Dávid
Fidesz-KDNP képviselő
2015. augusztus 18.

 

 

FRISS:

Becz György válasza:

 

Löfler Dávid

képviselő úr

Tisztelt Képviselőtársam!

A hozzám intézett levelét érdeklődve olvastam. Az elolvasása után nagy hiányérzet maradt bennem. Az Ön által leírtak alapján végképp világossá vált számomra, hogy folyamatban lévő hatósági ügyekkel kapcsolatos szabályok vonatkozásában sem ezt nem érti, amit Önnek korábban írtam, sem azt, amit a város jegyzője ebben a tárgyban a közleményében megfogalmazott. Vagyis folyamatban lévő ügyben (hatósági, bírósági) csupán korlátozott körben lehet információt biztosítani és csupán az ügyfelek számára.

Mindezeken felül azt sem érti, mi a különbség  egy esküvel megerősített képviselői jogállás és egy semmiféle önkormányzati háttérrel nem bíró helyi pártelnök jogállása között. Ez ugyan sajnálatos, de segítséget ne tőlem várjon. Láthatóan saját frakciótársáét sem fogadta el, miért rám hallgatna. Ismét csak azt javasolhatom,  problémáival forduljon a város törvényes működéséért felelős Jegyzőhöz. Igaz, a politikai manipulációikban nem, jogi kérdésekben bizonnyal számíthat a segítségére.

Nem volt értelmezhető számomra a pártjuk által szervezett politikai bejárás műfaja sem. Az Ön esetében ez a képviselői szerepvállalás teljes félreértése.

Az Ön által egyebekben megfogalmazottakkal kapcsolatosan néhány ponton javítanám az egyértelműség kedvéért az állításait. Az Ön által meg nem kapottnak nevezett korábbi levelemet elsőként Önnek, mégpedig a képviselői elektronikus címére küldtem el.

Azt az állítást, mely szerint az önkormányzat javaslatára kívánt az építtető óvodát létesíteni, a város főépítésze által az elmúlt héten kiadott közlemény cáfolja.

A FIDESZ-KDNP korábbi frakcióvezetője és a város jelenlegi alpolgármestere, Kálóczi Imre által az Önök párttagsága számára szervezett tájékoztatón Önhöz hasonlóan én sem vettem részt. Engem – érthető okból – nem hívtak meg. A hivatal képviselői – a nekem adott tájékoztatásuk szerint -, ennek a fórumnak a legelején vettek részt és csupán azért, hogy a folyamatban lévő ügyeket általánosan érintő szabályokra felhívják a figyelmet. Ezt követően távoztak.

Az ott élők az építtető eljárásával kapcsolatban megfogalmazott álláspontja ismert előttem. Hogy ez Ön előtt se maradjon titokban, küldtem át korábban Önnek a levelem mellékleteként azt az utca lakóinak aláírásával ellátott helytelenítő levelet, melyet a kormánymegbízott úrnak az óvodaépítéssel kapcsolatosan megfogalmaztak. Ez egyben válasz arra az állítására is, hogy személyesen nem tájékozódtam az ügyben.

Remélem sikerült e levéllel a tisztábban látását elősegítenem.

Tisztelettel: Becz György

 

Szerkesztőségünk azzel lezártnak tekinti a polémia közlését!

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.