Hivatalos közlemény a Levendula utcai óvodával kapcsolatban

(Budaörs, 2015. augusztus 12. – Budaörsi Infó) Dr. Bocsi István, Budaörs jegyzője a Levendula utcai épület óvodává minősítésével kapcsolatban hivatalos közleményt adott ki, amit megküldött szerkesztőségünknek is. A Közleményt szó szerint közöljük. 

 

KÖZLEMÉNY

a Budaörs, Levendula utca 21. sz. alatti, 7437 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

Budakeszi Város Önkormányzat Építéshatósági Osztály 2014. június 2-án Budaörs, Levendula utca 21. sz. alatti ingatlanon lakóépületre vonatkozó építési engedélyt adott ki. A lakóépület a jogerős építési engedély alapján megépült, majd az építésügyi hatóság 2015. január 13-án kiadott végzésével a lakóépület használatba vételét tudomásul vette.

Az építési engedélyezési eljárást az építtető az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) kezdeményezi az illetékes elsőfokú építésügyi hatóságnál, mely Budaörs tekintetében a járásszékhely Budakeszi Város Jegyzője.

Az eljárásban az ügyfelek körét a hatályos jogszabályok alapján az építésügyi hatóság állapítja meg. Az ügyfelek – az ügyféli jogok gyakorlása keretében – az eljárás során keletkezett iratokba az eljáró építésügyi hatóságnál betekinthetnek, ha az az első fokú eljárásban nyilatkozatot tettek vagy kérelmet nyújtottak be. A jogszabályok az építésügyi hatóság részére általános tájékoztatás adását írják elő a megindult és lezárult engedélyezési eljárások főbb ismérveiről, így az építési tevékenységgel érintett telek címe, ennek hiányában helyrajzi száma, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi száma, az építési tevékenység tárgya, a kérelmezett eljárás típusa és az eljárás megindulásának időpontja, a jogszabályban meghatározott tartalmú helyszínrajz, utcai homlokzati terv vagy látványterv, a döntés rövid tartalma és meghozatalának időpontja, illetve a döntés jogerőre emelkedésének napja az ÉTDR felületén mindenki számára hozzáférhető.

Lakóépületből óvodává történő átminősítés esetén a településképi bejelentési eljárásról szóló 9/2013. (111.11.) önkormányzati rendelet alapján településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, ennek érdekében 2015. február 6-án településképi bejelentési kérelmet nyújtottak be a Budaörsi Főépítészi Irodára.

A településképi bejelentési eljárás során 2015. február 12-én az ingatlanra vonatkozóan a meglévő lakóépület óvodává történő rendeltetés módosítását megtiltó határozat született. Az üggyel kapcsolatban a másodfokú településképi bejelentési eljárás folyamatban van.

A településképi bejelentési eljárás dokumentációjába kizárólag a hatályos jogszabályok alapján meghatározott ügyfélkör tekinthet be.

Budaörs, 2015. augusztus 11.

 

Dr. Bocsi István
jegyző

 

levendula_utca_kozlemeny_budaors_jegyzo_2015aug11

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.