Budaörs jegyzőjének közleménye a Máriavölgy utcai építkezéssel kapcsolatban

(Budaörs, 2015. augusztus 12. – Budaörsi Infó) Amikor egy újabb építkezés kezdődött a Máriavölgy utcában a Kőhegy lábánál, a nemrégiben leállíttatott építkezés mellett, akkor hírportálunkon olvashattak először pontos részleteket a munkálatokról. Majd felkerestük az illetékes hivatalokat, hogy megismerhessük az ő álláspontjukat is. Kérdéseinkre a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya és Mártonffy István, Budaörs főépítésze válaszolt. Ebben a cikkünkben dr. Bocsi István, Budaörs jegyzőjének hivatalos közleményét olvashatják az építkezésről.

 

 

KÖZLEMÉNY

a Budaörs, Máriavölgy utca 1., 1475/2 hrsz-ú telken folyamatban lévő építkezéssel kapcsolatban

Az érintett telek magántulajdonban van, a mindenkori tulajdonos joga, hogy a vonatkozó általános, mindenkire kiterjedő és helyi jogszabályok betartásával építkezzen a telken. Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Irodája határozata alapján kapott építtető építési engedélyt 2012-ben, az akkor hatályos 42/2005. (IX.22.) ÖKT számú helyi építési szabályzat alapján. 2014-ben építtető módosította a tervet és Budakeszi Város Önkormányzat Építéshatósági Osztály az eredeti építési engedélyt módosítva építési engedélyt adott a módosított tervre, 2015-ben pedig határozatával az építési engedély érvényességét meghosszabbította. Építtetőnek az érvényes építési engedélye alapján, a vonatkozó jogszabályok betartásával kell az építkezést megvalósítania.

A telket a Kőhegy Budai Tájvédelmi Körzetének területe nem érinti, a védett terület annak közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A tervezett épület hátsó fala a Kőhegy védett területétől 9,0 méterre fog elhelyezkedni. Ez a 9,0 méter a telek hátsó kertje, a terv alapján ide épületrész nem kerül. A terv alapján a telek a Kőhegytől legtávolabb, az utcához közeli részén épül be, a telek meredekebb, a kőhegyi védett területtel határos része sértetlen, beépítetlen marad.

Az építési engedélyezési eljárást az építtető az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (ÉTDR) kezdeményezi az illetékes elsőfokú építésügyi hatóságnál, mely Budaörs tekintetében a járásszékhely Budakeszi Város Jegyzője.

Az eljárásban az ügyfelek körét a hatályos jogszabályok alapján az építésügyi hatóság állapítja meg. Az ügyfelek – az ügyféli jogok gyakorlása keretében – az eljárás során keletkezett iratokba az eljáró építésügyi hatóságnál betekinthetnek, ha az első fokú eljárásban nyilatkozatot tettek vagy kérelmet nyújtottak be. A jogszabályok az építésügyi hatóság részére általános tájékoztatás adását írják elő a megindult és lezárult engedélyezési eljárások főbb ismérveiről, így az építési tevékenységgel érintett telek címe, ennek hiányában helyrajzi száma, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi száma, az építési tevékenység tárgya, a kérelmezett eljárás típusa és az eljárás megindulásának időpontja, a jogszabályban meghatározott tartalmú helyszínrajz, utcai homlokzati terv vagy látványterv, a döntés rövid tartalma és meghozatalának időpontja, illetve a döntés jogerőre emelkedésének napja az ÉTDR felületén mindenki számára hozzáférhető.

Az építési engedélyezési eljárást településképi véleményezési eljárás előzi meg, a véleményt a főépítész adja ki. A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (111.11.) ÖKT számú önkormányzati rendelet alapján – jelen esetben – a főépítész a településképi véleményét Budaörs Város Építészeti Tervtanácsának állásfoglalására alapozva hozta meg.

A megkezdett építkezés kivizsgálása érdekében lakossági bejelentés alapján Hivatalunk bejelentést tett az illetékes Érdi Építésfelügyeleti Hivatalnál.

Budaörs, 2015. augusztus 11.

Dr. Bocsi István
jegyző

 

 

mariavolgy_kozlemeny_budaorsi_jegyzo_2015AUG11

(Budaörsi Infó)

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.