Máriavölgy utcai építkezés – Válaszolt az érdi építésügyi hatóság és Budaörs főépítésze

(Budaörs, 2015. augusztus 11. – Budaörsi Infó) Korábbi cikkünkben már olvashattak arról, hogy ismét építkezés zajlik a Máriavölgy utcában a Kőhegy lábánál. Felkerestük az illetékes hatóságokat és az építkezésről kérdeztük őket. Cikkünkben a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya és Mártonffy István, Budaörs főépítészének válaszait olvashatják.

 

 

K. Horváth Mónika építésügyi hatósági ügyintéző Ékes Gábor járási hivatalvezető-helyettes megbízásából, a Budaörsi Infó kérdéseire adott válaszait sárgával emeltük ki, Mártonffy István, Budaörs főépítészének válaszait pedig kékkel.

 

A Máriavölgy utcai építkezés rendelkezik megfelelő, szükséges engedélyekkel ahhoz, hogy felépülhessen az adott területen egy kétlakásos családi ház, garázzsal és tetőtérrel/műteremmel mint ahogy azt az építtető állítja?

 

K. Horváth Mónika: „Erre a kérdésre megalapozott választ Budaörs Város Főépítésze, illetve Budakeszi Város jegyzői építéshatósága adhat, hiszen az eredeti építési engedélyt Budaörs Város Építéshatósága, a módosított építési engedélyt és annak meghosszabbítását pedig Budakeszi Város Jegyzői Építéshatósága adta ki. (Láttuk a terveket, és tudomásunk szerint az építtető rendelkezik jogerős építési engedéllyel, azonban nem hatáskörünk a jegyzői építéshatóság döntésének felülbírálása.)”

 

Mártonffy István: Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Irodája által kiadott VIII-1521-12/2012 számú határozata alapján kapott az építtető építési engedélyt az akkor érvényben lévő 42/2005. (IX.22.) ÖKT számú helyi építési szabályzata alapján. 2014-ben az építtető módosította a tervet és Budakeszi Város Önkormányzat Jegyzője az eredeti VIII-1521-12/2012 számú építési engedélyt módosítva a 7982-2/2013. számú határozatával építési engedélyt adott a módosított tervre. 2015-ben 218-3/2015 sz-ú határozatával az építési engedély hatályát meghosszabbította.”

 

marivolgyutcaiepitkezes2

 

 

Amennyiben a fent említett tulajdonos megkapta az építési engedélyt, abban az esetben miben különbözik az ő építkezése a mellette lévő telken leállíttatott építkezésétől?

K. Horváth Mónika: „Úgy véljük e kérdés megválaszolása is első sorban Budakeszi építéshatóságának kompetenciája, azonban jelen esetben az építtető rendelkezik jogerős engedéllyel, továbbá a helyszínrajz ismeretében mi is megállapíthatjuk, hogy ezen épület az utcafrontra kerül – és nem a hátsókertbe – pont úgy ahogy a korábban elbontott épület állt, és ahogy a szomszédos épületek is állnak. (google earth-on még látható a kb. 2 éve elbontott épület, melynek helyére a mostani épül) ” 

 

mariavolgy

 

Alapvető különbség, hogy ezen a telken már korábban állt egy családi ház, amelyet elbontottak. A tervezett épület a régi házhoz hasonlóan a telek utcafelőli részére kerül. Az épület hátsó fala a Kőhegy védett területétől mintegy 9,0 méterre fog elhelyezkedni. Ez a 9,0 méter a telek hátsókertje, a terv alapján ide épületrész nem kerül. A terv alapján a telek a Kőhegytől legtávolabb, az utcához közel épül be, a telek meredekebb a kőhegyi védett területtel határos része sértetlen, beépítetlen marad.”

 

A kivitelező elmondása szerint a tetőtér is beépítésre kerül, amit műteremként engedélyeztek számukra. Azt, tudja valamilyen módon ellenőrizni/megakadályozni a hivatal, hogy valóban az engedélyeknek megfelelően használják-e fel a teret a későbbiekben és nem minősítik-e át a műtermet lakássá?

K. Horváth Mónika: „Az engedélyező hatóság – jelen esetben Budakeszi Város jegyzői építéshatósága – a használatba vételi engedélyt csak az engedélyezett funkciókra adtatja ki. Az épület használatba vétele után, pedig rendeltetésmód megváltozatásához településképi bejelentési eljárás lefolytatása szükséges, abban az esetben, ha a település rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel, ennek címzettje pedig a települési polgármester.”

 

marivolgyutcaiepitkezes

 

Mártonffy István: „Az építési engedély kétlakásos épületre + a tetőtérben lakáshoz tartozó, külön bejárattal rendelkező műteremre szól. Amennyiben a tulajdonos újabb lakást szeretne kialakítani a tetőtéri műteremből, azt a jelenleg érvényben lévő 24/2014. (IX.29.) ÖKT számú rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat alapján nem teheti meg, mivel a telken legfeljebb 2 db rendeltetési egység helyezhető el. Épületen belül rendeltetésmód-váltás, illetve új rendeltetés kialakítása a budaörsi 9/2013. (III.11.) ÖKT számú rendelet alapján településképi bejelentés-köteles tevékenység.”  

 

A közösségi oldalakon nagy felháborodást keltett az újabb építkezés híre a Kőhegyen. A Hivatalnak mi erről az álláspontja? A közvélemény nyomására esetleg leállítható-e egy építkezés az engedélyek megléte ellenére és milyen módon?

K. Horváth Mónika: „Jogerős építési engedély birtokában végzett építési tevékenységet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság csak abban az esetben állíthatja le, ha az építkezés során szabálytalanságot tapasztal (pl.: engedélytől való eltérést vagy állékonyságot veszélyeztető állapotot… stb.)”

 

Mártonffy István: „A Kőhegy Budaörs közösségének és a Városnak is meghatározó szimbóluma, sok szállal kötődünk hozzá mindannyian, így a hivatalban dolgozók is. Tekintettel erre a Kőhegy ügyét hivatalunk kiemelten kezeli. E konkrét ügyet is különös figyelemmel kísérjük, ennek megfelelően felkértük az érdi építésfelügyeleti hivatalt, hogy az ingatlanon végzett építési tevékenységet fokozottan ellenőrizze. Abban az esetben állítható le egy építkezés pl.: ha a kivitelezés eltér a jogerős építési engedélyezési tervdokumentációtól.”

 

marivolgyutcaiepitkezes3

 

 

Tudomásuk szerint vannak-e még hasonló, érvényes engedéllyel rendelkező tervek, építkezések Budaörsön, amelyeket még nem kezdtek el vagy folyamatban vannak?

K. Horváth Mónika: „A Budakeszi járás területén jellemzően Budakeszi Város jegyzői építéshatósága ad ki építési engedélyeket, így e kérdés megválaszolására Ők alkalmasabbak. Azonban az ÉTDR (az építési engedélyezési eljárásokat ezen elektronikus rendszeren keresztül kell lefolytatni) rendelkezik nyilvános, mindenki számára elérhető felülettel, ahol megtekinthetők az engedélyezési eljárások nyilvánossá tehető adatai.”

 

Mártonffy István: „A Kőhegy védett területének közvetlen szomszédságában 12/2015. (III.25.) önkormányzati rendelet alapján változtatási tilalom van érvényben a Kőhegy védelme érdekében, addig ameddig az új, Kőhegy védelmét az eddigieknél is jobban szolgáló helyi építési szabályzat elkészül. A változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad. E tilalom 2015. március 25-e óta van érvényben, ezen időpont előtt kapott építési engedélyekre nem vonatkozik ez a változtatási tilalom. Tudomásunk szerint ezen a területen nincs további hasonló érvényes engedéllyel rendelkező építési terv.”

 

(Budaörsi Infó)

 

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.