A budaörsi önkormányzat júliusi képviselő-testületi ülésén történt

A budaörsi önkormányzat képviselő-testülete 2015. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén többek között módosították a csatornaközművek felújítási és rekonstrukciós tervét, annak érdekében, hogy mielőbb megindulhasson a kamaraerdei gyűjtőcsatorna átépítése. 

 

Napirend előtti hozzászólásában dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt tette szóvá, hogy a Máriavölgy utcában egy önkormányzati telek nagyon elgazosodott, a Domb utcában pedig egy csatornafedelet kellene megjavítani. Arra is kíváncsi volt, hogy mikor kezdődik el a Kálvária utca felújítása.

A Műszaki Ügyosztály vezetője, Lőrincz Mihály arról tájékoztatta, hogy az említett hibákat hamarosan kijavítják, illetve, ha minden jól megy, 10 napon belül elkezdődhetnek a munkálatok a Kálvária utcában.

dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a járdák állapotát kifogásolta Kamaraerdőn. Wittinghoff Tamás polgármester emlékeztetett, hogy ezek karbantartása jórészt a lakók feladata, bár vannak olyan ingatlanok, amelyek régóta üresen állnak. De mindenképpen megoldást kell találni a problémára.

Gáspár Béla Fidesz -KDNP) kérte, hogy azoknak a lakóházaknak a közelében, ahol raktározási tevékenység folyik, csökkentsék a cégek a zaj- és porterhelést.

Érdeklődött, hogy mi a helyzet az Óvárosi piac ügyével, amelyet a termelői piac szervezői a régi posta udvarán szerettek volna létrehozni. Szerinte még választ sem kaptak erre vonatkozó levelükre.

Majd azt kifogásolta, hogy 1. számú Általános Iskola egyik telekrésze nincs rendbe téve.

A polgármester javasolta, hogy tájékozódjon a Fidesz frakciónál, mert a képviselő elődei tiltakoztak a piac terve ellen a leginkább. Majd közölte, hogy téves az információ, miszerint ne kaptak volna választ levelükre a kezdeményezők. Elmondta, hogy a Templom téren javasoltak egy hétvégén működő piacot létrehozni, de ezt a szervezők utasították el.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) a Levendula utcában tervezett óvoda sorsáról érdeklődött. Sajtóértesülésekre hivatkozva közölte, hogy mind az építéshatóság, mind a közlekedési hatóság elutasította a város kifogásait. Így szerinte az óvoda megnyitásának akadályai elhárultak. Megemlítette, hogy egy tévéműsor és egy hírportál szerint az ügyben a polgármester is érintett. Majd azt kérdezte, az elmúlt tíz évben hányszor fordult elő, hogy alpolgármester tett bejelentést építéshatósági ügyben.

Wittinghoff Tamás közölte, hogy ezeket az ügyeket éppen a Fidesz generálja, ők juttatnak el valótlan információkat a sajtóhoz, majd álságos módon, éppen ezekre a közleményekre hivatkoznak. Ebben az esetben is indokolatlanul keverték bele ebbe az ügybe, azon az alapon, hogy ő is a Levendula utcában lakik. A konfliktus forrása az volt, hogy – holott mindvégig tudta, hogy óvodát kíván építtetni – az építtető megtévesztette az ott lakókat és az engedélyt kiadó budakeszi építési hatóságot is. Családi házra kért engedélyt, és a szomszédjai is ehhez adtak hozzájárulást. Ő egyébként nem szomszédja az építtetőnek – mondta. Mikor elkészült a ház, az építtető akkor akarta átminősíttetni óvodává. Wittinghoff Tamás kijelentette, hogy érintettsége okán – mert tény, hogy ő is abban az utcában lakik -, az első pillanattól kezdve kizáratta magát az összes ezzel kapcsolatos döntésből. Ennek a ciklusnak az elején éppen azért ajánlott fel egy alpolgármesteri helyet a Fidesznek, hogy a város érdekében biztosítsa a szervezeti együttműködést a város vezetésében is. A konstruktív munka helyett azonban a Fidesz folyamatosan a személyének lejáratásán munkálkodik – mondta.

Dr. Bocsi István jegyző arról számolt be, hogy sem az építéshatósági, sem a közlekedés hatósági ügyek nem zárultak még le, az önkormányzat fellebbezett illetve bírósághoz fordult, hiszen például az ténykérdés, hogy az épület nem a tervekben engedélyezett módon valósult meg. Ha ezek az eljárások lezárulnak, akkor kerül a kérdés újra a testület elé. Szerinte 10  évvel ezelőtt nem is tehettek hasonló bejelentést más hatósághoz az alpolgármesterek és a polgármester, hiszen akkor még magánál az önkormányzatnál voltak az építéshatósági ügyek. Viszont mióta elkerült ez a várostól, más lehetőségük nem lévén, már többször is éltek bejelentéssel az önkormányzat vezetői, legutóbb a Máriavölgy utcai építkezés kapcsán.

Kálóczi Imre alpolgármester is szót kért. Elmondta, hogy képviselőként is hosszú éveken át küzdött azok ellen, akik kiskapukat keresve igyekeztek kijátszani a törvényeket. Ha hozzá bemegy valaki, hogy óvodát szeretne létesíteni, minden segítséget megadna neki, de azt végtelenül tisztességtelen eljárásnak tartja, hogy a szomszédokat megtévesztve próbáltak egy intézményt létrehozni. Csalódott, hogy képviselőtársai közül többen a kiskapukat keresőket támogatják. A maga részéről továbbra is harcolni fog az ilyen jelenségek ellen – zárta hozzászólását.

Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) egyrészről köszönetet mondott a BTG-nek, hogy egy jelzés nyomán gyorsan rendbe tették az Egészségközpont környékét, de még maradtak apró hiányosságok, kérte, hogy ezeket is oldják meg.

Dr. Tóth Ferenchez (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) olyan jelzések érkeztek, hogy a Kesjár iskola környékén focizó amatőrök egyre hangosabbak, és zavarják az ott élőket. Javasolta, hogy induljon egyeztetés a játékosok és a lakók között.

Császárné Kollár Tímea Jobbik) szerint sokasodnak a panaszok az okmányiroda ellen, és bár tudja, hogy ez az intézmény már nem az önkormányzathoz, hanem a Budakeszi Járási Hivatalhoz tartozik, tenni kellene valamit.

Szóvá tette azt is, hogy a Csiki Pihenőkertben vakációzó gyerekek folyamatos puskazajban töltik a nyarukat, mert a közeli lőtéren állandóan gyakorolnak.

A polgármester megerősítette, hogy a hivatalhoz is rengeteg panasz érkezik az okmányirodával kapcsolatban, amelyet továbbítanak, de ennél többet nem tehetnek. Emlékeztetett rá, hogy amíg az önkormányzathoz tartozott, ez volt az ország legkorszerűbb és legjobb okmányirodája.

A lőtérrel kapcsolatban csak annyit jegyzett meg, hogy a Fidesz korábban ezt az ügyet is úgy próbálta meg beállítani, mintha ez csak őt zavarná, és nem a fél várost.

Biró Gyula alpolgármester ismételten szóvá tette, hogy a lakótelep egyes részein nem működik az új LED világítás.

A polgármester szerint ez is egy felháborító és nehezen kezelhető ügy, amelynek a hátterében az tűnik a valódi oknak, hogy nem az ELMŰ alvállalkozóját bízták meg a lámpacserével, hanem egy a város számára rendkívül előnyös pénzügyi konstrukciót ajánló (a megtakarításból, részletekben fizetik ki a beruházás árát), másik céget találtak. A hibák feltehetően az ELMŰ kezelésében lévő hálózatban illetve a trafóházakban keletkeznek, hiszen nagyobb területek maradnak sötétben. Kicsinyes bosszúnak látszana, ha a trafóállomásokat kezelő alvállalkozó hátráltatná a javításokat.

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) is egy elhanyagolt gazos területre hívta fel a figyelmet.

A Műszaki Ügyosztály vezetője örömmel közölte, hogy éppen ma reggel történt meg az említett rész rendbetétele.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetet mondott azoknak a városi szakembereknek, akik előadásokat tartottak az idei környezetvédelmi táborban.

Első napirendi pontként jóváhagyták a BKK Zrt-vel kötött, 2022-ig tartó támogatási szerződést. A polgármester elmondta, hogy a lehetőségek maximumát kihasználva jó megállapodást kötöttek. Az igazi megoldás persze az lenne, ha végre egységes tarifarendszert vezetnének be a fővárosban és annak agglomerációjában – fogalmazott.
Császárné Kollár Tímea Jobbik) ugyan respektálta, hogy sikerült lejjebb szorítani a támogatás összegét, de mégsem elégedett, mert szerinte a BKK túl drágán adja a városnak a szolgáltatását.

Löfler Dávidhoz (Fidesz-KDNP) olyan jelzések érkeztek, hogy egyes járatokat túlságosan ritkítottak nyáron a reggeli órákban.

Ötmillió forintot szavaztak meg a Kamaraerdei Közösségi Ház fűtési rendszerének korszerűsítésére, amiben napkollektorok felszerelése is szerepel.

Jóváhagyták a Budaörsi 1924 Labdarúgó Kft. kérelmét a pályafenntartásra szóló támogatásuk átütemezésére. Erre azért volt szükség, mert magasabb osztályba kerültek, ami sürgős kifizetésekkel jár.

Támogatták a BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházását a Budaörsi Sportoló Fiatalokért Alapítvány részére. Így lehet optimálisan és a jelenlegi törvényeknek megfelelően befogadni az MLSZ által folyósított támogatásokat.

Módosították a Buda Környéki Televíziót működtető cégben történt változások miatt a velük kötött haszonkölcsön szerződést.

Előkészítő bizottságot hoztak létre a volt Mechanikai Művek egy területének Törökbálint részére történő átadására. Ennek a megállapodásnak a végrehajtásával elhárulnak azok az akadályok, amelyek miatt eddig nem lehetett bővíteni a köztemetőt.

Szeptember 30-áig meghosszabbították a régi posta épületének használatba adására vonatkozó szerződést, és rendezték a használó által tévesen túlfizetett villanyszámlák kérdését.

Módosították a budaörsi csatornaközmű 2015. évi felújítási és rekonstrukciós tervét, annak érdekében, hogy mielőbb megvalósulhasson a kamaraerdei gyűjtőcsatorna átépítése. Ennek a vízelvezetőnek a szűk keresztmetszete különösen sok gondot okoz az ott élőknek esős időkben.

Pályázatot írtak ki az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői álláshelyének betöltésére, erre a korábbi intézményvezető nyugállományba vonulása miatt volt szükség.

Engedélyezték a Kamaraerdei Óvoda 2015.június 30. napjáig fel nem használt, 2014.évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványának 2015. augusztus 31. határidejű felhasználását.

Előirányzat átcsoportosítást hajtottak végre a Budaörsi Kincskereső Óvoda költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe, feladatátadás miatt.

Megszavazták, hogy az önkormányzat 2015. szeptember 1-jével csatlakozzon a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez.

A jövőben az állami fenntartású, helyi iskolák számára az oktatás színvonalának megőrzése érdekében nyújtott önkormányzati támogatásokat az intézmények mellett működő alapítványoknak folyósítják, annak érdekében, hogy az iskolák mielőbb hozzájussanak azokhoz.

A technikai háttér biztosításával támogatja a budaörsi félmaratoni futóversenyt az önkormányzat.

A Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét megvizsgálva, 754 ezer Ft-tal támogatja az önkormányzat az alapítvány 2015. évi működését és a Kőhegyi kápolna búcsú megvalósítását. Szeptemberig áttekintik az alapítvány eddigi támogatását és működését. A további finanszírozásukról ezt követően döntenek.

A Zichy-major ez évi működtetésére kétmillió forintot szavazott meg a testület. Egyúttal arról is döntöttek, hogy kerámia szakképzés is működik majd itt, illetve az épületet a Budaörsi Művészek Egyesülete és a Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület együtt használhatja 2017. december 31-éig.

A testület felkérte a polgármestert, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségénél, a Magyar Önkormányzatok Szövetségénél, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségénél, valamint az Emberi Erőforrások Miniszterénél kezdeményezze, hogy a Kormány felé tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy azokon a településeken, ahol a lakosságszám a 10 000 főt eléri, de nem járásközpontok, ott is legyenek család- és gyermekjóléti központok vagy a jelenleg is működő intézmények ugyanazon hatáskörrel és jogkörrel rendelkezzenek, mint a család- és gyermekjóléti központok.

Erre azért volt szükség, mert a Gyermekvédelmi törvény, valamint a Szociális törvény elfogadott módosítása Budaörsöt is hátrányosan érinti.,

Módosították a BTG-vel kötött közszolgáltatási keretszerződést.

Tudomásul vették a polgármester tájékoztatását és bejelentését a 2015. évi szabadsága igénybevételéről.

Ötmillió forintot biztosítottak az Illyés Gyula Gimnázium konyhájával kapcsolatos szakhatósági követelmények teljesítéséhez.

Megadta a testület a tulajdonosi hozzájárulást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület számára, hogy a részükre használatba adott – Budaörs, Farkasréti út 55. szám alatti, 2441 helyrajzi számú, és Budaörs, Clementis L. u. 20. szám alatti, 153 helyrajzi számú – ingatlanok részt vegyenek az „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” tárgyú, KEOP-7.13.0/15 sz. pályázaton. Az esetlegesen biztosítandó önerő és más pályázati költségek megfizetése a pályázó kötelezettsége.

Ugyanezen a pályázaton indul a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola. Ők is megkapták –  azonos feltételekkel – a tulajdonosi hozzájárulást a pályázaton való elinduláshoz.

Jóváhagyták a Budaörsi Kézilabda Sport Kft. támogatás-átütemezésére vonatkozó kérelmét. A kézilabdázók is magasabb osztályba kerültek, ezért az ennek kapcsán felmerülő költségek kifizetéséhez van szükség az előrehozott utalásra.

Zárt ülésen döntöttek a képviselők a fogyatékossággal élő gyermek nappali ellátását biztosító megállapodás megkötéséről.

A Szabadság út 100. szám alatti, 1047 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával nem kívánt élni a testület.

Végső döntés született a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0014 számú, Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön című pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. Ez lehetővé teszi, hogy a tervek szerint jövőre már nem hulladékgyűjtő zsákokban, hanem megfelelő kukákban gyűjtheti össze a lakosság a szelektív hulladékot, amelyeket az újonnan beszerzendő hulladékszállító autók visznek majd el a háztartásoktól. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése ellenére a jelenlegi hulladékgyűjtő szigetek egy része egyelőre továbbra is megmarad.

A Miller-ING Kft. „cs.a.” csődegyezségi tárgyalással kapcsolatban döntést hozott a testület az önkormányzat álláspontjának elfogadásáról.

(forrás: budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.