Lakossági fórum lesz ma a lakótelepi kutyafuttató ügyében

(Budaörs, 2015. május 06. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzata, helyszínek kijelölése kutyafuttatás céljára tárgyban lakossági fórumot tart, Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 2040 Budaörs, Szabadság út 134. II. emeleti tanácstermében, 2015. május 6-án, szerdán, 18 órai kezdettel.

 

 

A Fórumon két lehetséges helyszín kerül bemutatásra:

1.    az Ifjúság utcai park parkolók, Baross u. 106-122, Ifjúság u. 40. szám előtti terület.

2.    a Nádasdűlő sétány 1-3. sz., a Napsugár sétány 4. sz. és az övárok közötti terület.
kutyabarat_egyesulet3

 

 

Előzmények és jogszabályi háttér:

 

Az Önkormányzatot évről- évre rendszeresen megkeresik Budaörs lakosai, annak érdekében, hogy a lakótelepen, illetve szűk környezetében kerüljön sor kutyafuttató kialakítására, mert a lakótelein környezetben feszültséget okoz a szabadtéri kutyasétáltatás.

A Képviselő-testület 2012. évben kutyafuttató kialakítása mellett döntött, annak érdekében, hogy a Városban a tudatosabb és felelősség teljesebb állattartást elősegítse. A lakossági fórumot követően, több, mint 100 aláírással ellátott levél érkezett, amelyben a lakosok kérték az Önkormányzattól, hogy ne épüljön meg a lakótelepen a Nádasdülő sétány 1-3., a Napsugár sétány 4. és az övárok közötti területen a kutyafuttató.

2013. évben az Önkormányzat lakossági fórumot tartott, annak érdekében, hogy a Baross utca és Ifjúság utca közötti zöldfelületre elképzelt kutyafuttató tervét bemutassa a lakosság részére. Ismét több levelet kapott az Önkormányzat, arra vonatkozóan is, hogy nem szeretnék a kutyafuttató megvalósítását és arra vonatkozóan is, hogy szeretnének és szükséges egy kutyafuttató kialakítása.

2014. évben kutyafuttatásra kijelölt hely került lekerítésre a Szellő utca M1/M7 bevezető szakasza és a zajvédőfal közötti 4451 hrsz-ú területen. A visszajelzések szerint ez a terület a lakótelepi kutyatulajdonosok számára nem jelent megoldást a köztük levő távolság miatt.

2015. februárjában a Kamaraerdei 4002/60 hrsz. ingatlan területére kutyafuttató helye kijelölésére került sor. 2015. évben is több alkalommal érkeztek az Önkormányzathoz kutyafuttató, kutyasétáltatás tárgyában megkeresések, javaslatok, panaszok, észrevételek.

Jogszabály nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely alapján az Önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladata lenne kutyafuttatásra területet kijelölni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdése a) pontja a Veszélyeztetés kutyával szabálysértés esetében azt a magatartást tekinti szabálysértésnek, ha valaki- kutyáját- a település belterületén felügyelet nélkül bocsájtja közterületre, vagy kóborolni hagyja.

Sok panasz és bejelentés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a kutyatulajdonosok ebeiket póráz nélkül sétáltatják közterületen és ez a kutyáktól tartó, félő embereket nagyon zavarja. A helyszíni ellenőrzések során az eljáró felügyelőknek az ebtartók legtöbbször azt nyilatkozták, hogy a rendelkezéseket maradéktalanul betartják, mivel ebeiket nem felügyelet nélkül bocsájtják közterületre, hiszen látó -és hallótávolságon belül vannak.

 

kutyabarat_egyesulet10

 

 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet 17. § -ban foglaltak szerint:

 

„17. § (1) Belterület közterületén- kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
(2)    Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
(3)    Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő- kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

Fentiekből látható, hogy idézett Kormányrendelet rögzíti, hogy belterület közterületén az ebeket csak pórázon lehet vezetni kivéve az ebek futtatására kijelölt területet.
2015. március 17. napjától kezdődő hatállyal a Budaörsi Képviselő-testület arról döntött, hogy a póráz nélküli kutyasétáltatás szabályszegés, és mint közigazgatási bírsággal sújtható elkövetési magatartás bekerült a közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (IV.15.) önkormányzati rendeletbe.

 

 

Jelenlegi helyzet

 

Fenti Képviselő-testületi döntést követően beérkezett levelek zömében, a lakótelepi környezetből érkeztek és a levélírók jelentős része azt sérelmezi, hogy a lakótelepen nincs kutyafuttató, azonban a póráz nélküli sétáltatás belterületi közterületen szankcionálható. A levelekben többek között szerepel az, hogy a pórázon sétáltatás nem elégséges a kutyák számára, szükségük van póráz nélküli futásra, játékra. A mozgás hiánya miatt az ebek kezelhetetlenné válnak, viselkedésproblémákhoz vezetnek. Jelzések érkeznek, hogy társasházban élő emberek életét keserítik/lceseríthetik meg a naphosszat ugató, vonyító kutyák, akiket a gazdájuk nem tud kellőképpen lemozgatni a futtatók hiánya miatt.

Egy levélíró arra hívja fel a figyelmet, hogy a Nádasdűlő sétány 5. szám és attól nyugati irányba található játszótér, és befedett lakótelepi övárok közötti területen napi szinten kb. 16. 30 – 18 óráig póráz nélkül futtatják az ebeket. Kéri a hatóság eljárását. Más levélíró azt kéri, hogy ameddig nincsenek megfelelő méretű kutyafuttatók, addig kerüljön sor „türelmi időszak” bevezetésére.

A lakossági levelekben az is megfogalmazásra került, hogy egy esetleges kutyafuttató megépítése, az adott területre fogja koncentrálni a kutyákat, és a lakosok attól tartanak, hogy ez az ő ingatlanuk környezete lesz. Az esetleges nyitvatartási időtől is tartanak a lakosok, mert a kutyafuttatásra az igény, véleményük szerint, reggel 6 órától – este 22 óráig jelentkezik és a kora reggeli és esti időpont, más lakosok részére a pihenő időt jelenti.

Az az elképzelés is felvetődött, hogy nem egy, hanem több kutyafuttatóra lenne szükség, mert ebben az esetben, kevésbé koncentrálódnának egy területre a kutyák, illetve a kisebb testűeket és a nagyobb testűeket külön lehetne futtatni. Megfogalmazódott, hogy játszótér, gyermekintézmény környezetébe ne kerüljön kutyafuttató elhelyezésre és a lakóházak közvetlen közelébe se.

Megfigyelhető, hogy országunkban, városi környezetben a legkülönbözőbb méretű futtatók kialakítására kerül sor a helyi adottságokhoz alkalmazkodva. Kutyafuttató méretére előírás nincs. A kutyafuttatót használni kívánók célja a kijelölésre kerülő terület maximalizálása, a kutyafuttatót használni nem kívánó lakosoké az ingatlanaiktól lehető legtávolabb történő kialakítás.

A lakótelepen és környezetében jelenleg nincs kutyafuttató. Megkeresések, javaslatok továbbra is érkeznek az Önkormányzathoz. A lakótelepen, illetve szűk környezetében mindenki egyetértésével bíró, megfelelő helyszínt találni kutyafuttató létesítése céljára, nem lehetséges. A saját ingatlanuk környezetében a lakosok nem szeretnének kutyafuttatót. A lakótelep járdám, zöldfelületei jelentős részén, kivéve a bekerített játszótereket, folyamatosan napról-napra jelen vannak kutyák.

Budaörs Város 2015. évre elfogadott költségvetése kutyafuttató létesítésére céltartalékba helyezett 5 000 000,-Ft fedezetet. A kutyafuttató létesítése helyszínére vonatkozóan jelenleg nincs döntés.

A beruházás előkészítésének megkezdése érdekében, előreláthatóan a májusi Képviselő-testületi ülésen kerül sor a céltartalékból történő felszabadításra.

 

(forrás: budaors.hu)

facebook:

1 Komment

  1. […] már olvashattak a Budaörsi Infó Online-on az előzményekről, amelyben elmondtuk, hogy az Önkormányzatot évről-évre rendszeresen megkeresik Budaörs […]

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.