Határidők – Óvodai beíratás Budaörsön április 27-én és 28-án, felmentés április 30-áig kérhető

Azoknak a gyermekeknek, akik augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket, szeptembertől óvodába, családi napközibe vagy bölcsődébe kell járniuk. Ez alól azonban felmentés kérhető. A felmentési kérelem benyújtásának határideje: 2015. április 30. Erről a A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása rendelkezik, amely 2015. április 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A harmadik életévet betöltött gyermekek óvodai beíratása 2015. április 27-én és 28-án, hétfőn és kedden 7.30-18.00 óra között történik Budaörsön a 2015/16-os nevelési évre.

 

Módosult az oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendelet, a Magyar Közlöny keddi számában megjelent változtatások alapján a jegyző bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelésben való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget ilyen irányú kötelességének- írja a jogszabály kapcsán a Magyar Távirati Iroda.
 A szülő – a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, ez Budaörsön 2015. április 27-e és 28-a 7.30-18.00 óra.
A jegyző, a fenntartó – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 2015/2016. nevelési évtől esedékes kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Ezt április 30-áig lehet kérni. 
A kérelmet települési önkormányzati fenntartású óvoda esetén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek címezve, a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének kell megküldeni, aki öt napon belül továbbítja azt a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek.
Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor felmentési kérelmét a nem települési önkormányzati fenntartóhoz nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően, a nevelési év során is kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
További felvilágosítás kérhető az óvodákban, illetve a Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Közművelődési Osztályán:
Karsainé Kovács Judit 447-851 vagy Szél Mónika 447-852

 

Kapcsolódó dokumentumok:
(forrás: budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.