A képviselő-testületi ülésen történt – Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lesz Budaörsön

Elfogadták a jövő évi költségvetés koncepcióját a képviselő-testület 2014. december 17-én tartott rendkívüli ülésén. Egyúttal döntöttek a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés első ütemének elindításáról is (az ezzel kapcsolatos tudnivalókat és részleteket megtalálják korábbi cikkünkben).

 

Napirend előtti felszólalásában dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérte, hogy a Baross utcában lévő szelektív gyűjtőkonténer környékét sűrűbben takarítsák, majd tájékoztatást kért a József Attila utca járda- és útfelújításával kapcsolatban.

Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője elmondta, hogy a József Attila utcában jelenleg a Vízművek beruházása zajlik, ezt követően ideiglenes burkolatot kap az utca, és az igazi felújítások majd csak tavasszal kezdődnek.

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt tette szóvá, hogy a Kamaraerdőn épülő záportározóhoz hatalmas teherautók járnak, amelyek útsüllyedést okoztak.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) írásban kért választ arra, hogy a Sasad Resort lakóparkhoz kapcsolódó kiegészítő beruházásokat mikor végzi el a kivitelező.

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) tájékoztatta a testületet, hogy az Illyés gyula Gimnázium a második legeredményesebb középiskola lett Pest megyében a sport területén.

Löfler Dávid (Fidesz) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Budakeszi utcában néhány helyen hiányoznak az elsőbbségadás táblák.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) továbbra is azt tapasztalja, hogy a BKK buszjáratok vezető ragaszkodnak az elsőajtós felszálláshoz csúcsidőben is, holott már született egy megállapodás, hogy ezt nem tehetik meg.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Bretzfeld utcai parkoló bejáratánál keletkezett kátyú eltüntetésére kérte az illetékeseket.

A tényleges napirendek tárgyalása előtt esküt tettek a településrészi önkormányzatok nem képviselő tagjai.

Első napirendi pontként módosították az idei költségvetésről szóló rendeletet. Ilyenkor vezetik át azokat a döntéseket, amelyeknek a költségvetést érintő pénzügyi vonzatai voltak a két ülés közötti időszakban, illetőleg az előző képviselő-testületi ülés olyan határozatait, amelyek érintették a költségvetést.

Majd a város 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet alkották meg. Ez addig lesz érvényben január elsejétől, amíg el nem fogadják az új költségvetést.

Biztosították a szükséges pénzt ahhoz, hogy az önkormányzat által fenntartott intézményekben, az általuk működtetett iskolákban dolgozó közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére kifizethető legyen az év végi jutalom.

Elfogadták a jövő évi költségvetés koncepcióját. Ez a dokumentum azokat az alapelveket és szempontokat foglalja össze, amelyek figyelembevételével megalkotják a jövő év elején – immár az országos költségvetés ismeretében – a helyi büdzsét.

Jóváhagyták azt a tájékoztatót, amely az önkormányzat 2014. I-III. negyedéves költségvetésének végrehajtásáról szólt.

Beemelték a szervezeti és működési szabályzatba (SZMSZ) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal korábban kötött együttműködési megállapodásokat.

Ugyancsak az SZMSZ-ben módosították a jelenlegi hivatali szervezetet és néhány egység elnevezését is megváltoztatták.

A tényleges költségek emelkedése miatt a bölcsődei intézményi térítési díj a jövő évtől 5 százalékkal emelkedik.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére (szippantás) vonatkozó rendelet módosítása alapján ezt a feladatot 2015. március 31. napjáig a TÖRS Csatornamű Kft. végzi.

A szelektív hulladékgyűjtés új rendszerének első elemeként, ideiglenesen műanyag zsákokban szállítják majd el a szétválogatott papír és műanyag hulladékot.

Egy rendelet módosítása a jövő évtől lehetővé teszi, hogy az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen gépjárműveket elszállítsák a budaörsi közterületekről.
(Részletesebben:http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/39774/735560)

Régóta húzódó probléma, hogy a város egyes frekventált területeit egyfajta P+R parkolóként használják más települések lakói. Reggel leparkolják Budaörsön a gépkocsikat, busszal tovább mennek, és délután jönnek értük. Ezért a testület úgy döntött, hogy jövő év május 1-től, elsőként a Templom tér környékén, parkolási korlátozást vezet be, amely csak a nem Budaörsön lakókat érintené.  Az időbeli korlátozást kezdetben munkanapokon 8 és 12 óra között vezetnék be. A várakozás idejét a gépjárművek első szélvédője mögött elhelyezett papír időmérő tárcsával kell majd jelezni, mely beszerezhető lesz sok helyütt. Két órát lehetne így parkolni, ezt követően az ott tartózkodó gépjárművek vezetői a tilosban parkolókhoz hasonlóan bírsággal lesznek sújthatók.

(Részletesebben:
http://www.hatarozatok.hu/publikacio/45dc84fa9294886b3fa8863eb3b2818f/ules/39774/735561)
A vitában dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) javasolta, hogy amennyiben a kormány kibővítené a fizetős autópálya szakaszokat, úgy a rendszer bevezetését hozzák előrébb.
Bíró Gyula alpolgármester szerint a kezdeti 8-12 óra közötti időszakot később ki kell terjeszteni 16 óráig.
Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt hangsúlyozta, hogy a parkolási korlátozás a budaörsiek nyugalmának érdekében történik.
Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) javasolta, hogy idővel a parkolási övezeteket a város keleti részébe is terjesszék ki.

A testület egyhangúlag fogadta el azt az állásfoglalást, amelyben tiltakoznak az autópálya körgyűrűn belüli és a körgyűrű egyes szakaszainak fizetőssé tételének terve ellen.
Wittinghoff Tamás polgármester arról számolt be, hogy már jóval az elképzelés nyilvánossá válása után hívták az érintett polgármestereket egyeztetésre. Ám hiába volt egyöntetű a tiltakozás, a kormányzat egyelőre nem vette figyelembe a polgármesterek álláspontját. Ezért az agglomerációs települések vezetői egymással egyeztetnek december 18-án, ahol már arról is szó lesz, milyen ellenintézkedéseket tehetnek a települések saját polgáraik védelmében, ha mégis valóra váltják a kormányzati tervet.
Császárné Kollár Tímea (Jobbik) bejelentette, hogy kezdeményezték a Pest megyei Közgyűlés rendkívüli összehívását.
(A tiltakozás szövege itt olvasható:

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2014/12/17/egyhangulag-tiltakozik-a-budaorsi-kepviselo-testulet-az-utdij-bevezetese-ellen/)

 

Két leköszönő külsős bizottsági tag helyére újakat választottak, akik esküt is tettek.
Szaniszló Csabát a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, míg Horváth Miklóst az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság nem képviselő bizottsági tagjává választották.

Elfogadták az önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervét.

Módosították és aktualizálták Frankhegy fejlesztési koncepcióját. Sokolowski Márk (Fidesz-KDNP) szerint jobb lett volna, ha előbb megtárgyalja a dokumentumot az új részönkormányzat.
dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) megjegyezte, hogy december elején ezt ismertetendő tartottak egy tájékoztató jellegű bizottsági ülést, csak ezzel a napirenddel, ahol a részönkormányzat tagjainak módja volt megismerkedni a tervvel, és véleményezni azt.

Együttműködési megállapodást kötöttek a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, eszerint az önkormányzat jövőre nyolcmillió forinttal támogatja a helyi rendőrség munkáját.

A testület eldöntötte, hogy értékesíti a tulajdonát képező Budaörs, Kossuth Lajos utca 5. szám alatti ingatlant a szakmai befektető, EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. részére. Feltételül azt szabta, hogy a Kft. saját és külső források bevonásával az épületben kifejezetten fizikoterápiás központot alakítson ki.

 

Támogatási szerződést kötöttek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvánnyal, hogy az iskola Esze Tamás utcai épületében kosárlabdacsarnok épüljön. Az önkormányzat valamivel több, mint 42 millió forintot biztosít az úgynevezett TAO pályázat önrészére.

Meghosszabbították a közművelődési megállapodást és az üzemeltetési szerződést a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel. Utóbbi 2019. december 31-éig szól.

Nem fogadták el a 2014. évi Budaörsi SportFest pénzügyi elszámolását, amely hétmillió forintos támogatásról szól.

Jóváhagyták a LIVER FC átcsoportosítási kérelmét. Az így felszabaduló hatmillió forintból karbantartási gépeket és eszközöket vásárolnak.
Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérte, hogy a testület előtt is hangozzék el, a gépeket a város valamennyi műfüves pályájának karbantartására fel lehet majd használni.

Ugyancsak megszavazták a BSC 1924 Futball Kft. ötmillió forintos támogatási kérelmét.

Az önkormányzat még korábban pályázatot nyújtott be több budaörsi ingatlanon megvalósítandó hulladékgazdálkodási fejlesztésre. A döntéshozók a pályázatot megfelelőnek találták, de forráshiány miatt azt tartalék listára helyezték. A Környezet és Energia Operatív Programon belül várhatóan mégis megvalósulhat a város pályázata is. Annak érdekében, hogy felkészüljön az önkormányzat arra az esetre, ha a projekt a tartalék listáról a támogatott projektek közé kerül, a BTG Nonprofit Kft számára egy határozatban többféle feladat elvégzését szabták meg.

Egyúttal több ponton módosították a BTG Nonprofit Kft közszolgálati keretszerződését is.

Hozzájárultak a képviselők a Zichy majorhoz tartozó két leromlott állapotú gazdasági épület elbontásához.

Jóváhagyták a Budaörsi Köztemetőben szociális parcella, valamint szociális temetkezési helyek kijelölését.

Többlet álláshelyet biztosítanak a jövő év elejétől a Budaörsi Kincskereső Óvoda kérelmére.

A Budaörsi Tanoda működésére 2015-ben 17 millió forintot szavaztak meg.

Meghatározták az Egyesített Bölcsődei Intézmények nyári nyitvatartási rendjét. Eszerint a gyermekek nyári ellátásának biztosítása mellett, a Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. 07. 28 – 2015. 08. 31. között, míg a Százszorszép Bölcsőde 2015. 06. 22 – 2015. 07. 26. közötti időszakban tart zárva.

Elfogadták a Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány kérelmét a támogatási szerződésük módosítására. Így a teljes 30 milliós összeggel a jövő év végéig kell elszámolniuk. Mint Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) elmondta, végre méltó körülmények közé kerülnek a Nefelejcs utcai temető rendbetételével az itt nyugvók.

Ugyancsak módosították az Ifjúság u. 10-20. sz. alatti társasház elszámolási kérelmét.

A budaörsi vállalkozások helyi támogatása pályázat egyik nyertese, a DiCentra Multimédia Bt. szerződését azért kellett módosítani, mert más gépet szeretnének vásárolni, mint amit eredetileg terveztek.

Jogutód nélkül megszüntették a Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Jóváhagyták  a Városmarketing Kft korábbi évek tevékenységéről szóló elmaradt beszámolóit. (Ez a cég is végelszámolás alatt van.) Elfogadták az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentése alapján készült intézkedési tervet.

Egy tartózkodással jutalmat szavaztak meg a polgármesternek, elismerve a 2014. év második felében végzett munkáját.

Hozzájárult a testület ahhoz, hogy a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium által az önkormányzattól bérelt, Esze T. u. 3. sz. alatti ingatlant harmadik személy számára használatba adhassa. De kikötötték, hogy a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj kétharmad részét Budaörs Város Önkormányzata részére kötelesek megfizetni.

(forrás: budaors.hu)

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.