Jóváhagyták Budaörs 2014-es költségvetését

Valamivel több, mint 18,5 milliárd forintos főösszeggel jóváhagyta a képviselő-testület Budaörs város 2014. évi költségvetését február 27-én tartott rendkívüli ülésén. Ismertetjük az Önkormányzat hivatalosan kiadott verzióját az ülésen történtekről.

 

Napirend előtti hozzászólásában Sánta Áron (Fidesz-KDNP) bejelentette, hogy a Budafoki utca környékén, ahol repedések keletkeztek a házakon, hidrogeológiai vizsgálatokat végeznek. Az eredményekről tájékoztatják a lakosságot.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt kifogásolta, hogy az LM Magyarország telken sok útépítési törmelék és sitt maradt, ami vonzza az illegális szemétlerakást. Továbbá sürgette a Nádasdülő sétány mögötti park közvilágításának kijavítását.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) kérte, hogy mivel a kormány szűkítette azokat a helyeket, ahol a választási kampány során reklámokat lehet elhelyezni, az önkormányzat gondoskodjon olyan felületekről, amiket használhatnak a jelöltek.

Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kérte a tél során keletkezett kátyúk kijavítását.

Laczik Zoltán (MSZP) a nyugdíjas klubok helyzetét szeretné mihamarább rendezni, mint mondta, az idei évi költségvetésben erre is lesz forrás.

Ritter Imre kisebbségi szószóló az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola területén tervezett sportcsarnok előkészítő munkálatairól számolt be.

Leipán Tibor (független) arról érdeklődött, hogy kiszélesíthető-e a Hársfa utca, ahol jelentősen megnövekedett a forgalom az odatelepült, nagy látogatottságú intézmények miatt.

Első napirendi pontként a 2014. évi költségvetést tárgyalták a képviselők, amelynek főösszege 18 milliárd 554 millió forint.

Mint Wittinghoff Tamás polgármester elmondta, a büdzsé kétmilliárd forint értékű fejlesztési célt tartalmaz, amelyet hitelből kívánnak fedezni. Ezért először arról kellett szavazni, hogy az új rendszernek megfelelően, engedélyezési kérelemmel fordul-e az önkormányzat az államhoz, hogy járuljon hozzá a hitelfelvételhez. A pénzből egyébként döntő részben olyan beruházások valósulnak meg, amelyek önkormányzati kötelező feladatokhoz kapcsolódnak, mint például óvoda- és iskolabővítések. Az eljárás megindítását a testület megszavazta.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) arra emlékeztetett, hogy az állam átvállalt 6.5 milliárd forintnyi adósságot Budaörstől, így a korábbi adósságtehernek csupán egyharmada terheli csak a várost a hitelfelvétel után.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) örömmel nyugtázta, hogy a hivatalban sok indításra kész projekt volt előkészítve.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) kifogásolta, hogy kevés idejük maradt a módosító indítványok áttanulmányozására.

Ezt követően, több módosító indítvánnyal fogadták el a költségvetést.

Módosították a 2013. évi büdzsét, ilyenkor vezetik át azokat a döntéseket, amelyeknek a költségvetést érintő pénzügyi vonzatai voltak a két ülés közötti időszakban, illetőleg az előző képviselő-testületi ülés olyan határozatait, amelyek érintették a költségvetést.

Nem fogadta el a testület többsége a Kormányhivatal törvényességi észrevétele nyomán benyújtott rendeletmódosítást, amely a Frankhegy építési szabályozására vonatkozott. Ilyen esetben a Kormányhivatal a Kúriához fordul.

Ugyancsak törvényességi észrevétel miatt kellett módosítani az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) a hatáskörök átruházására vonatkozó mellékletét.

Az SZMSZ-be újonnan bekerült, hogy 2014. február 1-jétől a társasházak törvényességi felügyeletét a jegyzők látják el.

Törvényi változások miatt kellett átírni a helyi népszavazásról szóló rendeletet; ilyen kezdeményezéshez továbbra is választópolgárok 20 százalékának támogatására lesz szükség.

Március elsejétől újabb térfigyelő kamerák kezdenek működni a városban, a testület forrást szavazott meg arra, hogy rendőrök figyeljék folyamatosan a monitorokat, illetve legyen olyan reagáló erő (rendőrök és közterület-felügyelők), akik azonnal a helyszínre sietnek, ha rendkívüli eseményt tapasztalnak.

A testület igazolta, hogy 2013 decemberétől a helyi rendőrkapitányság a térfelügyeleti rendszer próbaüzemét végrehajtotta.

A képviselők úgy ítélték meg, hogy a Városháza parkolási gondjait vizsgáló, a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. által készített tanulmánytervben megfogalmazott javaslatok nem alkalmasak a probléma kezelésére.

A testület szempontokat fogalmazott meg a polgármester számára, amelyek alapján tárgyaljon a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” nevet viselő projektben való budaörsi részvétellel kapcsolatban.  Ez a beruházás tenné lehetővé a város szennyvizeinek bevezetését a fővárosi csatornahálózatba.

Felhatalmazták a polgármestert, hogy aláírja a közszolgáltatási szerződést a TÖRS Csatornamű Kft-vel a háztartási szennyvíz begyűjtéséről (szippantás.)

Jóváhagyták a Fővárosi Vízművek Zrt-vel kötött, a víziközmű adatszolgáltatással kapcsolatos megállapodást.

Véleményezték a Fővárosi Vízművek Zrt. önkormányzati tanácsadó testületének ügyrendjét.

Módosították az MLSZ pályaépítési program keretében épített műfüves futballpályák együttműködési és üzemeltetési szerződéseit.

Kijelöltek egy területet a Budaörsi Köztemetőben, ahol urnás és koporsós temetésre is alkalmas díszparcellát létesítenek.

Elfogadták a város 2018-ig szóló környezetvédelmi programját.

Támogatták a Szivárvány utca 2-4. szám alatti társasház közösségének kérését, hogy a panelprogram önkormányzati támogatásából megmaradt pénzt pótlólagos hőszigetelésre fordíthassák.

Megadta a testület a székhelyhasználati hozzájárulást a Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. Az eddig használt ingatlant újabb 10 évre bocsájtják a rendelkezésükre.

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetőjének javaslatát jóváhagyva a bölcsődék nyári nyitvatartási rendje a következőképpen alakul. A Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2014. 06. 23 – 2014. 07. 27. között lesz zárva, míg a Százszorszép Bölcsőde   2014. 07. 28 – 2014. 08. 31. között tart szünetet.

 

Egy védőnői álláshely betöltésére újabb pályázatot kellett kiírni, mert az előző sikertelen volt.

Módosították az óvodák körzethatárait, illetve néhány iskolai körzetet is korrigáltak.

Ugyancsak meg kellett változtatni az önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratait is.

Megállapodást köt az önkormányzat iskolai előkészítő működtetésére az A-tól Zs-ig Bt. által működtetett PUZZLE Gyermek Képességfejlesztő Tanoda és Terápiás Központtal.

Határoztak a Kesjár Csaba Általános Iskola takarítói álláshelyének betöltéséről is.

Teljesítették a XXI. sz. Magyar Drámájáért Alapítvány támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelmét, amelyben az elszámolási határidőt szerették volna meghosszabbítani.

Ugyancsak jóváhagyták a Budaörsi Sport Club kérelmét is, amely szintén elszámolási határidő módosításra vonatkozott.

Elfogadták a képviselő-testület 2014. évi munkatervét. eszerint a testületi ülések időpontjai: március 26., április 16., május 14., június 18. és szeptember 24.  Közmeghallgatás június 11-én lesz.

Jóváhagyták a város gazdasági programját, amely 2018-ig veszi számba Budaörs lehetőségeit, potenciális fejlődési irányait.

Kiegészítették a közbeszerzéseknél szóba jöhető, előminősített cégek listáját.

Az önkormányzat megállapodást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületével a korai fejlesztés ellátás infrastruktúra használatára.

Tudomásul vették a Buda Környéki Televíziót (a továbbiakban: BKTV) üzemeltető Helyi Médiaszolgáltató Kft. bejelentését, miszerint a 2013. decemberében számukra megszavazott támogatást nem veszik igénybe.

Egyúttal a testület döntött arról, hogy a Buda Környéki Televíziótól megvásárolja a 2013-ban felvett és archivált Budaörsről szóló anyagaikat bruttó 15 millió forintért.

A város 2014. évi költségvetésben a televíziót pedig 45 millió forint támogatásban részesíti a Budaörsről szóló műsorok  elkészítéséért.

A testület megválasztotta a 2014. évi országgyűlési választásokon a szavazatszámláló bizottságokban résztvevő tagokat és póttagokat.

Megbízták a Budaörsi Városfejlesztő Kft-t a Budaörsi Városkártya kibocsátásával kapcsolatos közbeszerzés lebonyolítására.

Közalkalmazotti pályázatot írtak ki általános iskolákban üzemeltetési technikusi munkakör betöltésére.

 

Forrás: budaors.hu

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.