Ferenc pápa apostoli buzdítása reformprogramot irányoz elő

A pasztorációs szolgálat és az egyház szerkezetének reformjával, valamint a pénzpiac átalakításával is foglalkozik Ferenc pápának az Evangelii Gaudium című, a Vatikánban kedden bemutatott apostoli buzdítása.

 

Az Evangélium öröme 220 oldalon és 288 paragrafusban a márciusban megválasztott pápa programját foglalja össze. Ferenc pápa megfogalmazása szerint az apostoli buzdítás “az egyház következő évekre szóló útját” tartalmazza. Ebben az egyházfő nyitottabb, a mai világ kihívásaihoz alkalmazkodó, a társadalom peremén élőket segítő egyházi missziót szorgalmaz s az egyház szerkezetének a reformját. Az apostoli buzdítás szerint “nem lehet úgy hagyni a dolgokat, ahogy most vannak”.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy az egyház működésének eddigi túlzott centralizációja “komplikálttá tette az egyház életét és a missziós szolgálat lendületét”. Ferenc pápa az egyház testületi vezetését, az egyházmegyék autonómiájának erősítését említi. Hozzáteszi, “amit kérek, engem, a pápaság átalakítását is érinti”.

A pápa hasonló fordulatot remél a gazdasági-pénzügyi piactól. A szegénység szerkezeti okainak megoldása nem várhat többé. Amíg nem oldódnak meg a szegénység gondjai, nem oldódnak meg a világ problémái – írta a pápa, aki bírálta a globális gazdasági rendszert és a “pénz idealizálását”. Felszólította a világ vezetőit, szálljanak szembe a szegénységgel és az egyre növekvő egyenlőtlenséggel. Arra kérte a politikusokat, hogy biztosítsanak minden embernek “méltóságteljes munkát, oktatást és egészségügyi ellátást”.

“Hogy lehet, hogy manapság az a hír, ha két pontot esik a tőzsde, viszont az nem hír, ha egy idős hajléktalan megfagy az utcán” – tette fel a kérdést a pápa. A tízparancsolat ötödik pontjára (Ne ölj!) utalva kijelentette: nemet kell mondani a kirekesztésen és az egyenlőtlenségen alapuló gazdaságra, mert “az ilyen gazdasági rendszer öl”. Hozzátette, tudja, hogy van, akit zavar a gazdasági reformok sürgetése, a világméretű szolidaritás hangoztatása, a javak igazságos elosztása, a munkahelyek védelme. Az egyháznak és a politikának azonban figyelmet kell fordítania a szegénység és az elesettség új formáira, közöttük a hajléktalanokra, drogfüggőkre, menekültekre, az egyre magányosabb idősekre.

Az apostoli buzdításban arra kérte a muzulmán országokat, biztosítsák a vallásszabadságot a keresztényeknek, “tekintettel arra a vallásszabadságra, amelyet az iszlám hívők élveznek a nyugati országokban”. Ferenc pápa aggodalommal szólt az “erőszakos fundamentalizmus epizódjairól”, ugyanakkor a “szégyenletes általánosítás” elkerülésére intett, “mert az igazi iszlám (…) szemben áll minden erőszakkal”.

A dokumentum kitér a születendő gyermekek védelmére, mely “nem ideológia, hanem az emberi jogok védelme”; a nőknek az egyházban való szerepére és az egyházi házasság után elváltaknak a szentségekben való részesítésére is, melyről az apostoli buzdítás szerint a jövő évi rendkívüli szinóduson születhet döntés.

Az Evangelii Gaudium Ferenc pápa első saját dokumentuma a XVI. Benedek nyugalmazott pápával közösen írt és júniusban közölt Lumen fidei enciklika után. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Ferenc pápa a nyáron spanyol nyelven írta meg az apostoli buzdítást, mely az evangelizációról tavaly októberben rendezett vatikáni püspöki szinódus témáit is tartalmazza.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.