Kemény vádak a képviselőnek és az Önkormányzatnak a Kőhegy-ügy kapcsán

(Budaörs – 2013. augusztus 28., Budaörsi Infó) A budaörsi Tájékoztatásért Társaság szórólapon intézett felhívást a Kőhegyen lakók felé 2013. június 20-i dátummal, újranyitva a Kőhegy-dossziét, miután az ügyben a 2013. április 26-án napirendjére tűző képviselő-testületi ülésen már-már körvonalazódni látszódott valamilyen megoldás. Az erről szóló „A képviselő erkölcsi kötelessége választói érdekeinek képviselete” című cikkünkhöz Kálóczi Imre képviselő a Facebook-on szólt hozzá, amit ismertettünk olvasóinkkal. Erre reagált a szerkesztőségünknek megküldött és a nyilvánosságnak szánt levelében a budaörsi Tájékoztatásért Társaság. A levelet szó szerint adjuk közre!

 

 

 

“Válasz Kálóczi Imre a Kőhegy képviselőjének a  Budaörsi Infóban megjelent: „A Kőhegy Helyi Építési Szabályozásával kapcsolatban kifejtett álláspontjára és vádjaira

A képviselő álláspontja igen tömör „megvédi a túlépítéstől a Kőhegyet”… sajnos mást nem tudhatunk meg azon kívül, hogy mindazokat, akik az elmúlt hónapok rendelet alkotási lázát nem úgy értékelik, mint a „Kőhegy védelmét a túlépítéstől” hanem egy „kereskedelmi, vendéglátó negyed” közpénzen történő kialakításának előkészítését: azokat perrel fenyegeti.

Természetesen nem lehet megfélemlíteni a más véleményen levőket, és úgy gondoljuk ez méltatlan egy képviselőhöz… az a szándék, hogy ezzel elterelje a sokak életét befolyásoló rendeletalkotás lényegéről a figyelmet.

A Társaság a Tájékoztatásért megalakulását a Kőhegy lakóinak és telektulajdonosainak érdekeit figyelmen kívül hagyó Építési Szabályzat Wittinghoff és Kálóczi urak által kezdeményezett módosítási javaslata hívta életre.

Szándékunk őszinte és tiszta, mi továbbra is egy dolgot kérünk, azt, hogy tartsák tiszteletben a Kőhegyen lakók érdekeit és tartsunk helyi népszavazást, ahol a lakók véleményt mondhatnak a 10 képviselő által támogatott módosításról.

A rendelet módosítása előtt többször kértünk egyeztetést, de erre nem kaptunk
lehetőséget
.

Ezért 150 lakó által aláírt javaslatot juttattunk el a képviselőnknek, majd Lakossági Fórumot szerveztünk a lakók többségi véleményének kialakítása érdekében, miután azt tapasztaltuk, hogy  egyeztetési kérésünket és érdekeinket figyelmen kívül hagyják, és folyamatosan félretájékoztatnak minket.

Többször tájékoztattuk a képviselő urat is, hogy a lakók és a tulajdonosok általunk felmért többségi véleménye nem egyezik a általa javasolt módosítás tartalmával, ezért kértük tartsunk helyi népszavazást a rendelet megerősítése, vagy elvetése kérdésében, de a képviselő úr ez elől következetesen kitért.

Felszólítjuk Kálóczi képviselő urat, hogy kérjen “bizalmi szavazást” mandátuma megerősítése vagy visszaadásával kapcsolatban
 
Ön nem képviseli választói érdekeit, ezért nem véletlen, hogy kitért a “vendéglátó negyed” ötletével szembeni érvek meghallgatásától is.

Interjúiban, blogjában folyamatosan hivatkozik egy közvélemény kutatásra, amiben nem a konkrét szabályozás szövegére, hanem általánosságban tettek fel kérdéseket. („Szeretné -e, ha szigorúbb szabályozás születne a Kőhegyen épülő házak esetében?” – erre a Kőhegy lakói közül megközelítőleg 30-an válaszoltak összesen. Ezt pontosan úgy kellet volna megfogalmazni, hogy: ”Elégedett e azzal a látvánnyal amit az eddigi 23 évben megválasztott képviselői engedtek megépülni a Kőhegyen?”

A Képviselő úr a Városvédő Egyesületre hivatkozik, akinek véleményét tiszteletben tartjuk, de ez csak egy szempont, aminek az “értékét” az erősen csökkenti, hogy a képviselők bőkezű támogatása szerintünk elfogulttá teszi őket a kérdésben.

Addig viszont ne hivatkozzon a választói többségi véleményére, amíg a rendelet módosítás pontos szövegéről nem szerveztünk egy véleménykérő lakossági fórumot. (A TaT által szervezett Lakossági Fórumon még nem ismertük a rendelet tervezet pontos szövegét ami „drasztikusan korlátozza a lakás célú beépítés lehetőségét”, így csak az ésszerű korlátozást támogatták a lakók /a határozatok alább találhatóak/). De ha továbbra is meggyőződése, hogy a lakók közpénzen megtámogatott „szórakoztató, vendéglátó negyedet” szeretnének, akkor bátran vállalkozhat arra, hogy ezt a koncepciót egy helyi népszavazáson megerősítsék.

Súlyos érdeksérelemnek  tartjuk a telkek értékének csökkenését, amivel ön is számolt… hiszen a rendelet módosítással megvárta szinte napra pontosan az előző rendelet beépítési lehetőségeinek szűkítése után kérhető kártalanítás elévülési idejét.

Ön szerint tisztességes eljárás a választóival, hogy  titokban tartották a kártalanítás jogosultságának elévülési határidejét (ezt a két hivatalos tájékoztatás hanganyaga is bizonyítja… egyszer sem hangzott el például, hogy „a beépítési százalék drasztikus csökkentése után járó kártalanítási igény 7 éves lejárati idejét kivárják, hogy ne kaphasson senki kártalanítást. Illetve, hogy maximum, nettó ~75 m2 alapterületű lakóház építhető bármekkora nagyságú telken).

Képviselői esküjére szeretnénk figyelmeztetni ami nem arról szól, hogy ön mandátuma megszerzése után “mindenhez ért”… Ön a várostervezéshez, a kultúrához, az oktatáshoz, továbbra sem ért, ezért megkérjük, hogy ne kísérletezzen tovább, hanem vállalja a nyílt vitát a rendeletről, védje meg álláspontját miszerint nem okozott ezzel kárt a Kőhegy telektulajdonosainak.

Majd utána szavazzunk a saját életünket meghatározó rendeletek szövegéről… Az Ön hitelességét e témával kapcsolatban nagy mértékben fokozná, ha nem Budaörs más területén, hanem itt, a szórakoztató negyed közepén keresne, építene lakást magának családjának.

Ezt a módosítást… vita nélkül, még a TaT 2 perces hozzászólását is beszámítva 15 perc alatt megszavazták… ugyan úgy egy a Kőhegyiek és a város érdekeit jobban szolgáló rendeletet ugyan ennyi idő alatt megalkothat ez, vagy a következő képviselő testület, mert mi ezt az érdekképviseletet a jelenlegi súlyosan érdeksértő rendelet módosításáig folytatjuk.

Ne ön és még pár laikus politikus döntsön a többségi vélemény kikérése nélkül.

A “szakértőkre”, az építészekre ne hivatkozzon, mert ebben az esetben sem volt még szakmai vita sem, önök egyszerűen megrendelték a rendelet szövegét  azt, hogy a lakó funkciót az alapterület és a magasság drasztikus lecsökkentésével beszűkítik, ellehetetlenítik a minőségi lakóépületek építését és megpróbálják vendéglők építését kikényszeríteni.

A politikai propaganda szövegekben “túlépítés megakadályozását” hirdetik,  miközben a “kereskedelmi,vendéglátó” célra a lakófunkció alapterületének kétszeresét szavazták meg.  A megszavazott rendeletben lakófunkció esetén bruttó 100 m2-nél kezdődik a „túlépítés… miközben a „kereskedelmi, vendéglátó” használat esetében ez a korlátozás 200 m2-nél kezdődik… Ez tökéletesen bizonyítja a képviselők igazi szándékát: Tovább erőltetik a “szórakoztató negyed” hagymázas ötletét.

Az elmúlt évtized bebizonyította, hogy magánbefektetők nem tartják alkalmasnak a területet “vendéglátó, kereskedelmi” célra.
 Wittinghoff és Kálóczi urak 8 képviselővel egyetemben viszont úgy érzik, jobban értenek a gazdasághoz, mint azok, akik a saját pénzüket eddig sem kockáztatták.

Sokkal tisztességesebb lenne, ha nyíltan felvállalná, hogy szándékaik szerint a végső cél a “szórakoztató, vendéglátó negyed” kialakítása “közpénzen”… ezért szavazta meg a mélygarázs építést a Templom térre, ahol nincsenek parkolási gondok – viszont egy szórakoztató negyednek szüksége van plusz parkolókra, (és ez mindenhol megköveteli a felszíni parkolás fizetőssé tételét!). Csak erről sem kaptak a város lakói tájékoztatást, és ezért szavazta meg a közpénzen felvásárlandó pincék ötletét… és csak remélni szeretnénk, hogy ezeket nem fogják magán “Bortársaság” kezelésébe adni… vagy ön úgy gondolja, hogy “önkormányzati pince-borozók” létesülnek?

A korábbi Budaörsi Helyi Építési Szabályzatot is politikai megrendelés szülte, és a Kőhegyen megépült házakkal alapvető probléma nem az alapterülettel van, hanem azzal, hogy a politikai alapon kiválasztott “Tervtanács” ide nem illő, a városrész arculatát figyelmen kívül hagyó, középszerű, épületeket engedélyezett. A homlokzatoknál és a kerítéseknél előírhatták  és érvényesíthették volna az arculat megőrzést. Sajnos nem ez történt, sok oda nem illő épület kapott önöktől építési engedélyt. (Többlakásos társasházak is…)

Szeretnénk felszólítani a képviselő urat, hogy nyilvánosan számoljon be arról, hogy mit tett az engedély nélkül épült épületek elbontása érdekében. (Tudomásunk szerint az a Kőszirt utcai tulajdonos aki, engedély nélkül, négyszintes épületet felhúzva, beépítette a telek 100%-át, ráépítve a közút rézsűjére, most előre megtudhatta a rendelet-módosítás választók elől eltitkolt tartalmát, mert a tulajdonában levő szomszéd telekre a BHÉSZ módosítás előtt építési engedélyt kért és kapott a korábbi kedvezőbb feltételekkel)

Arra sem kaptunk választ, hogy az ön által hajtogatott “túlépítés megakadályozásához” miért volt szükség a terület korábbi “kisvárosias lakóövezet” átminősítéséhez “vegyes használatú” övezetté, ha nem a  “szórakoztató negyed” kialakítása a rejtett cél?

Ön eddig nem volt hajlandó nyilvánosság előtti párbeszédre. Az egyetlen találkozónkon, azután, hogy ön már megszavazta a rendelet módosítást ugyan ezeket a kérdéseket tettük fel, de ön ezekre eddig nem válaszolt.

Köszönjük a Budaörsi Infónak, hogy teret ad a város életét nagyban meghatározó képviselői döntések nyilvános vitájára, ez minden Budaörsi érdeke, hiszen azokon a helyeken ahol kizárják a polgárokat a döntésekből, ott a hibás döntések sok kárt okoznak és sok elpocsékolt adóforintot jelentenek. Az Egyesült Államokban végzett vizsgálatok eredménye azt bizonyította, hogy a politikai döntések 3/4 része hibás… feltételezzük, hogy a mi politikusaink sem tévedhetetlenek, ezért határozottan elutasítunk minden olyan szándékot ami a lakók félrevezetésére irányul, és azt amikor pont az akinek képviselnie kellene a választóit próbál kizárni bennünket az életünket szabályozó döntésekből.

Ebben az esetben is azt tapasztaljuk, hogy a rendelet alkotás olyan üzleti érdekeket támogat ami nem egyezik meg a közösségi érdekekkel. Ezért nem hajlandóak nyilvános vitát és helyi népszavazást tartani a rendeletről. Úgy gondoljuk ezek az életünket nagyban befolyásoló szabályozások nem 8-10 képviselő kizárólagos ügye, így kezdeményezzük Budaörs összes körzetében a BHÉSZ helyi népszavazáson történő megerősítését. 

A Kőhegy lakóinak, a lakossági fórumon megszavazott, többségi véleményét szeretnénk, ha tiszteletben tartanák, és elfogadnák a képviselők!

Ezek a következők:

– A 2005-ös HÉSZ érvényben marad, kikerül belőle a “kereskedelmi, vendéglátó ” funkció esetén élvezett plusz 20%-os beépítési lehetőség (Ne szabályozzák külön a telkek beépíthetőségét a “funkció” alapján… hiszen egy épület nem a funkció alapján nagy vagy kicsi!)

– Építkezés, költözés esetén 3.5 tonna feletti gépjárművek, külön behajtási engedéllyel, mint korábban, behajthassanak a területre. (Kivéve az a pár rövid szakaszt, ahol az út alatt pince húzódik,)

A TaT javaslatokat fogalmaz meg a Helyi Építési Szabályzat budaörsi körzetenkénti megalkotásának demokratikusabbá tételére. Semmilyen jogszabály nem tiltja azt, hogy az érintett lakók ne szólhatnának bele az életüket leginkább befolyásoló szabályok megalkotásába, a képviselői tévedések közvetlen korrigálásába.

Úgy véljük, egy demokratikusan választott képviselő erkölcsi kötelessége a kollektív tudás és tapasztalás minél szélesebb körű aktivizálása, felhasználása közösségünk életének jobbá tételében.

Ha a Budaörsi polgárok véleményt mondhattak volna az elmúlt 23 év városfejlesztési ötleteiről akkor valószínűleg nem tartanánk ott, hogy ma Budaörsnek nincs központja… vagyis a bevásárló központok folyosón intézhetjük ügyes bajos dolgainkat…

Korábban a római katolikus templom száz méteres körzetében szinte minden alapvető „ügyünket” elintézhettük… a gyerekeink iskolába járhattak ami most az autópályánál van, a Polgármesteri hivatal, a posta, a közművek ügyfélszolgálatai, gyógyszertár, az üzletek, az irodák mind e központ körül helyezkedtek el, ma ezek több km-re vannak egymástól, és így értelmetlenül drága buszjáratra költi a város az adóbevételeit, hogy ezek elérhetőek legyenek.

Budaörs város politikusai a rendszerváltás előtt  kialakult város-tervezési módszert folytatták az elmúlt 23 évben, aminek végső célja az volt, hogy az elmúlt 300 évben a templom körül kialakult városközpontot szétverje… az, hogy ne a „Templom tér” legyen városunk központja.

Amikor lehetőség nyílt a Városháza visszaköltöztetésére a központba akkor inkább az ófalu és a lakótelep közé épített régi panel-városháza költséges és túlméretezett beruházását támogatták. Majd következett az iskola kiköltöztetése az autópálya mellé, és emiatt a városi busz üzemeltetésére évente sok millió adóforintot kell kiadni. Budaörs „városközpont” kiüresítésének utolsó lépéseként a postát is elköltöztették.

Úgy gondoljuk itt az ideje, hogy ezekről a súlyos kérdésekről nyilvános viták döntsenek, és ne zárhassa ki a város 30 ezer lakosát 8-10 politikus a döntésekből.

A Társaság a Tájékoztatásért hisz abban, hogy a nyilvánosság alkalmas a tévedések gyors korrekciójára, a városfejlesztési elképzelésekből nem érdemes kizárni a polgárok tudását tapasztalatát, mert annak a lehetőségeink felelőtlen elpocsékolása, súlyos közpénz milliárdok az ára.

Ezért javasoljuk az összes városfejlesztési elképzelés nyilvános megvitatását, amit témakörönként szándékozunk nyilvános vitákon felvetni. (Városfejlesztési koncepciók, városgazdálkodás, kulturális koncepció, oktatási feladatok, idős ellátás, közbiztonság, sport, stb… amiben a Kőhegy Helyi Építési Szabályzatának a véleményünk szerint tisztességtelen, a lakók véleményének teljes kizárása melletti végigerőltetése adta számunkra az induláshoz szükséges elszántságot.)

Minden budaörsi polgár véleménye számít, hogy a város olyan legyen amilyennek a budaörsiek szeretnék.

Tisztelettel:
TaT”

 

(Budaörsi Infó)

(Észrevételeiket küldjék el szerkesztőségünknek: budaorsiinfo@starkiss.hu)

facebook:

1 Komment

  1. […] képviselő a Facebook-on szólt hozzá, amit ismertettünk olvasóinkkal. Erre reagált a szerkesztőségünknek megküldött nyílt levelében aTájékoztatásért Társaság 2013. augusztus […]

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.