Nyílt levél Török Czene Istvánnak, a Fidesz budaörsi elnökének

Laczik Zoltán, a helyi MSZP szervezet vezetője, önkormányzati képviselője nyílt levelet küldött Török Czene Istvánnak, a Fidesz budaörsi elnökének a járási rendszerrel kapcsolatosan:

 

 

Nyílt levél Török Czene István úrnak,
a Fidesz budaörsi elnökének

Kedves István!

Köszönöm kulturált hangnemű, érveket felsorakoztató leveledet, melyet facebook-oldalamra küldtél. Tekintettel arra, hogy a közösségi médiaoldalak aligha tűrik el a viszonylag hosszas fogalmazványokat, engedd meg, hogy egy hírportálon válaszoljak Neked.

Leveledet olvasva, talán még egyet is érthetnénk néhány dologban, ha azonos kiindulópontról közelítenénk meg a járások újjászervezésének problémáit. (Hiszen újjáalakításról van szó, mert járások léteztek az 1960-as évek végéig, amikor a műszaki-távközlési fejlődésre és a költséghatékonyságra hivatkozva beszüntették a járásokat, melyek – valljuk be – azóta sem hiányoznak nekünk a megannyi tisztviselőjükkel együtt.)

Nem akarok azonban a múltba visszamenni, hiszen problémák sokasága torlódik elénk a jelenben. Napjainkban a közszféra egészében (egészségügy, iskolarendszer, szociális ellátó hálózat) olyan mértékű államosítás és központosítás zajlik, amilyenre nem volt példa Magyarországon a Rákosi-rendszer óta.

Bizonyára tudod, hogy az MSZP elvből ellenzi a járási rendszer visszaállítását. Mi, budaörsi baloldali polgárok pedig különösen sérelmezzük a végrehajtás reánk felettébb hátrányos voltát. Nevezetesen azt, hogy a kistérség természetes központjának számító Budaörs helyett az Orbán-kormány Budakeszit jelölte ki járási székhellyé. Budaörs minden lakosa tudja, hogy ez tisztán politikai döntés volt, és semmilyen ésszerű indok nem támasztja alá. Ezért városunk polgárainak nagy része úgy érzi, hogy Budaörsöt a kormány arcul csapta, megalázta, bünteti.

S ekkor mi, képviselők, kézhez kapunk egy központi minta alapján elkészített megállapodást. Ehhez kellene nekem és más lokálpatrióta képviselőtársamnak a nevét adnia egy olyan szerződéshez, amelyben önként és dalolva hozzájárulunk ahhoz, hogy az állam elvegye tőlünk a járási kirendeltség hivatalaihoz szükséges ingatlanokat. Azaz, írjuk alá a kényszerrekvirálás papírjait!

Tudod István, ki jut erről eszembe? Apai nagyapám, aki szőlősgazda volt Rózsaszentmártonban, Heves megyében. Termelt az 1930-as évektől szőlőn kívül paradicsomot, zöldséget és dinnyét is. Amikor ezekbe belefogott azon a vidéken, ahol addig csak a gabonában és a szőlőben hittek, gazdatársai biztosra vették a bukását. Csakhogy nem így történt, a nagypapa gazdasága szép fejlődésnek indult, dinnyeérés idején például éjjel lovaskocsival vitték fel a dinnyét a Bosnyákra, a nagybani piacra. Ez már az 1940-es években történt.

Aztán jöttek Rákosiék, elvitték a nagypapát, mint kulákot. Nem önként írt alá. Apám hozta haza, akit emiatt kivágtak az ifjúsági szervezetből. Mindenüket betagosították, nagyapám kifényesítette a lovak szerszámait, ragyogott a szekér is, így vitték el a portáról a téeszbe. Nagypapa megsiratta, és évekig nehezen lehetett vele beszélni.

Valahogy így vagyok én most a budaörsi iskolákkal, intézményekkel, s talán még a hivatali helyiségekkel is. Hiszen mindez a miénk. Nem az égből pottyant ide, nem adományként kaptuk, hanem a budaörsi polgárok szorgalmának, kitartásának, igyekezetének az eredménye mindaz, ami manapság közösségi érték minálunk.

Értem én, amit Te mondasz István. Hogy szerződjünk le javaink átadásáról a felkínált feltételekkel, máskülönben…. No, de mi lesz máskülönben, kedves István? Azt vizionálod, hogy akkor majd elviszik az ügyintézést Budakeszire, esetleg Budaörsön a szükségesnél is több ingatlant rekvirálnak.

Szerintem mindez életidegen, István! Ennyire gonosznak, rosszindulatúnak és ostobának gondolod pártod és kormányod tisztségviselőit? Hiszen mindenki tudja, hogy Budakeszin nincsenek megfelelő épületek, nincs megfelelő infrastruktúra. Hová telepítenék hirtelenjében a hivatalokat, az ügyfélszolgálatot? Pajtákba, disznóólakba? Mire kiépítenék a megfelelő infrastruktúrát, az irodaházakat, letelik a ciklus. Budaörsön pedig miért foglalnának le a kelleténél több épületet? Nyilván ők sem akarnak feleslegesen népszerűtlenné válni.

Nyugodt lélekkel el lehetett volna utasítani valamennyi budaörsi képviselőnek ezt a szerződés-diktátumot, semmi közvetlen hátrány nem érte volna városunkat. Ellenben megvédhettük volna egységesen Budaörs önbecsülését, mely a város szorgalmas és tehetséges polgárainak munkája és teljesítménye nyomán alakult ki. Ti, jobboldali képviselők, megszavaztátok Budaörs javainak rekvirálását mindmáig bizonytalan vagy komolytalan célokra mutogatva. Lelketek rajta!

Mi, azok az önkormányzati képviselők, akik 2012. október 17-én nem adtuk nevünket egy szégyenteljes diktátumhoz, Budaörs város hírnevének és becsületének érdekében cselekedtünk. Hitünk és lelkiismeretünk szerint.

Budaörs, 2012. október 18.

Barátsággal üdvözöl:

   Laczik Zoltán,
önkormányzati képviselő (MSZP)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.