Képviselő-testületi ülés összefoglaló 2012. január 31.

60 férőhellyel bővül a Csicsergő óvoda, csökken a csatorna szolgáltatás díja. Ezekről a témákról döntött január 31-én, rendkívüli ülésen a képviselő-testület.

Budaörs részt vesz a „Nevelési Intézmények fejlesztése” című KMOP pályázaton.
A pályázati tervezetben kiemelt cél az óvodai férőhelyszám bővítése, a hiányzó kapacitások pótlása. A pályázati kiírás tervezete alapján kizárólag olyan fejlesztések támogathatóak, amelyek keretében a beruházással érintett feladatellátási helyeken, minimum egy új csoportszobával történő (20 fő befogadására alkalmas) óvodai férőhelybővítés valósul meg.

A pályázati kiírás tervezete alapján az igényelhető maximális támogatás a kapacitásbővítést megvalósító, minimum 3 új óvodai csoportszoba elindítását eredményező fejlesztés esetén, ahol a gyermekek száma a kialakítandó csoportszobákban eléri a 20-20 főt, maximum 200.000.000-Ft. A pályázónak minimálisan az elszámolható költség 5%-nak megfelelő mértékű önerőt kell biztosítania, Budaörs esetében ez 64,4 millió forint.

A budaörsi óvodák zsúfoltsága 6 éve folyamatosan fennáll, azóta engedélyezte minden évben Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai létszámhatárok 20 %-kal történő emelését. Így ebben az évben 1078 férőhelyen 1212 gyermek került elhelyezésre.

A Képviselő-testület korábban, 2012. január 18-i ülésére készített előterjesztés részletesen bemutatta a pályázati konstrukció lehetőségeit, az eddig lezajlott előkészítő munkákat, szakmai javaslatokat, a felmerülő megvalósulási helyszíneket és a projekt fizikai megvalósításának részletes műszaki terjedelmét. Ennek értelmében három csoportszobával, azaz 60 férőhellyel bővül a Csicsergő óvoda Rózsa utcai tagintézménye.

A projekt teljes költsége – bruttó 220 millió Ft új épület építési költsége mellett – 264 millió 400 000 Ft. Ebből maximum 200 000 000 Ft a támogatás mértéke, 95% intenzitás mellett. A Képviselő-testület határozatában döntött 64 millió 400 000 Ft önrész biztosításáról.

Sánta Áron a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselője, a Pénzügyi Bizottság elnöke a Budaörsi infónak elmondta, hogy a városban több óvodát is elfognak indítani a pályázaton.

A mai határozat hozatal a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás miatt volt indokolt, mert ez az intézmény a fenntartója a Budaörsön működő óvodáknak és iskoláknak. Ezért a társulás fogja lebonyolítani a pályázati folyamatot.

Csökken a csatornaszolgáltatás díja:
A TÖRSVÍZ Kft 2012. január 01-től a lakossági fogyasztók részére 179,5 Ft/m³ + ÁFA, közületi fogyasztók részére 413,0 Ft/m³ + ÁFA csatornaszolgáltatási díjat alkalmaz. A képviselő-testület döntése a törvényi változások miatt volt indokolt. Ennek következtében az eredeti díjmegállapításhoz képest csökkent a csatornaszolgáltatás ára.
A TÖRSVÍZ Kft 2012. január 01-től a csatornaszolgáltatást lehetővé tevő infrastruktúra használatért 64 millió 120.000.- Ft/év + ÁFA bérleti díjat fizet Budaörs Város Önkormányzatának.

A Budaörsön működő nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok március 5-ig nyújthatják be támogatási kérelmüket a hivatalnak. Az érdekképviseletek számára 20 millió forintos keretösszeget biztosít az Önkormányzat. Budaörsön az alábbi nemzetiségi önkormányzatok működnek: német, görög, ruszin, örmény, szlovák és román.

Comments Closed