Budaörs: Az alpolgármester választás és a tanácsnoki rendszer kialakítása összefügg egymással (friss)

Bár ezúttal ismét levették a napirendről, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője bejelentette a július 5-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen, hogy napokon belül megválaszthatják az alpolgármestereket.

A képviselő-testület egyperces néma felállással emlékezett a napokban elhunyt Habsburg Ottóra, aki Budaörs díszpolgára is volt. A Wittinghoff Tamás polgármester európai formátumú politikusnak nevezte, aki nagyon sokat tett Magyarországért.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) lekérte a napirendről az alpolgármester választásra vonatkozó előterjesztést, hozzátéve, hogy tényleg nem voltak még soha ilyen közel a kompromisszumhoz. Ígérete szerint, néhány napon belül megszülethet a döntés.

Ugyancsak kérte, hogy értelemszerűen ne tárgyalják az alpolgármesterek illetményére vonatkozó előterjesztést.

Mivel a polgármester az önkormányzati tanácsnoki rendszer kialakítására vonatkozó határozatok és rendelet újratárgyalását és visszavonását kezdeményezte, – emiatt hívta össze a rendkívüli testületi ülést -, Kálóczi Imre ennek a napirendnek a levételét is kérte. Mert számukra – indokolta kérését – az alpolgármester választás és a tanácsnoki rendszer kialakítása összefügg egymással.

[pullquote]

Rendkívüli képviselő-testületi ülés: két alpolgármestert választott a képviselő-testület

Dr. Molnár Gábor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) és Török István (Fidesz-KDNP) személyében két alpolgármestert választott a képviselő-testület a július 7-én tartott rendkívüli ülésén.

Dr. Molnár Gábor több ciklusban volt képviselő és bizottsági elnök. Jogász végzettségű, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület elnöke. Jelenleg nem tagja a képviselő-testületnek. Török István szintén régóta képviselő, jelenleg is tagja a testületnek. Festőművész, sokáig a Budaörsi Művészek Egyesületének vezetője volt, jelenleg is a helyi Fidesz alapszervezet elnöke.

Megszavazták az új alpolgármesterek illetményét is, amelyet bruttó 480 ezer forintban állapítottak meg, míg a költségátalányuk a tiszteletdíj 20 százaléka lesz.

Ezzel a döntéssel megszűnt a majd kilenc hónapja fennálló mulasztásos törvénysértés állapota, amely azért keletkezett, mert az alpolgármestereket már az első ülésen meg kellett volna választani.

[/pullquote]

Napirend előtti hozzászólásában Török István (Fidesz-KDNP) gratulált a civileknek a CBA áruház előtti sikeres próbapiac megszervezéséhez.

Wittinghoff Tamás erre reagálva emlékeztetett, hogy a legnemesebb céloknál sem mellőzhetők a jogszabályok. Elmondta, hogy a napokban megkeresték őt azzal, hogy egy jól megközelíthető helyen lévő, megfelelő méretű helyen létesítenének piacot, ahová az őstermelőket is szívesen várják. Maga részéről ezt hosszabb távon jobb megoldásnak találná, mint a padkapiacot, amely akadályozza a közlekedést, túlságosan szűk helyen van, és összeütközéshez vezethet a működése a CBA tulajdonosaival is.

Laczik Zoltán (MSZP) szintén egy elismerésre méltó civil kezdeményezést dicsért meg. Több szervezet összefogásával, nagy mennyiségű adományt gyűjtöttek az Erdélyben lévő székelyhidai árvaháznak és szeretetotthonnak. Nyolcvan zsák ruhát, kerékpárokat, játékokat tartalmazott az adománycsomag.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt tette szóvá, hogy a hétvégi korlátozások ellenére, változatlanul fociznak a fűtőmű melletti focipályán. Kérte, hogy a közterület-felügyelet és rendőrség tartassa be a szabályokat.

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a hivatalos szervekhez, és a magánszemélyekhez fordult, hogy fokozottan irtsák a parlagfüvet, mert egyre több embert érint az allergia.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) az iránt érdeklődött, hogy miért testületi felhatalmazás nélkül hajtott végre a Törsvíz Kft. egy hatmilliós beruházást.

Wittinghoff Tamás válaszolt a kérdésre, és biztosította a képviselőt, hogy minden jogszerűen történt, rendelet szabályozza az ilyenkor alkalmazandó eljárást. A város saját cégei esetében nem kell testületi döntés. Természetesen volt közbeszerzés, és folyamatosan ellenőrizték a beruházást.

Dr. Bocsi István jegyző bejelentette, hogy Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata kinyilvánította egyetértését az oktatási intézmények fenntartóváltásával kapcsolatban.

Első napirendi pontként a Templom tér funkcióbővítő pályázatával kapcsolatban hoztak döntéseket.

A polgármester elöljáróban elmondta, hogy ma már nem tudni, mivel okoznak nagyobb problémát, ha elállnak a pályázattól, vagy ha folytatják, de mégsem tudják befejezni. Mindenképpen nehéz döntések előtt áll a testület.
Maga részéről azt javasolta, hogy mivel sorozatosan késve hozták meg a szükséges döntéseket, álljanak el a támogatási szerződés megkötésétől.
Több szempontból sem tartotta jó megoldásnak, hogy a jobboldal a Termál és Vagyonhasznosítási Kft-t azzal akarja megbízni, vizsgálja meg, milyen okok vezettek a jelenlegi helyzethez. Emlékeztetett rá, hogy efféle vizsgálódásokkal nincsenek jó tapasztalatok az uszoda beruházás óta, hiszen az eredmény nagyban függ attól, hogy ki végzi a vizsgálatot, és milyen céllal. Ráadásul ez a Kft. a munkáltatóját vizsgálná.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) szerint nagyon fontos tudni, hogy mi vezetett ehhez a várható kudarchoz, ez a későbbi projektekre nézve is tanulságokkal szolgál.

Végül a testület úgy döntött, hogy egyelőre nem áll el a szerződés aláírásának szándékától, és megbízza a Termál Kft-t a vizsgálat lefolytatásával.

Elfogadták az önkormányzat 2012-2014. évi beruházási koncepcióját, azzal a megkötéssel, hogy a jövő évi költségvetés tervezésénél felülvizsgálják a dokumentumot.

A csatornaközművek 2011. évi felújítási és rekonstrukciós programjához szükséges forrásokat szabadítottak fel a céltartalékból. Úgy döntöttek, hogy a Budaörs reptéri régi átemelő felújításának I. és II. ütemét még ebben az évben megvalósítják.

Döntéseket hoztak a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) megszüntetésével kapcsolatban. (Ez az oktatási intézmények fenntartóváltása miatt vált szükségessé.) A GESZ, mint munkáltató helyett a Védőnői Szolgálat tagjainak (12 fő) foglalkoztatását ezentúl Budaörs Város Önkormányzata biztosítja.

Megszavazták azt a 2.4 millió forintos plusztámogatást, amely a Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet nyári táboroztatásához szükséges, mert a vártnál sokkal többen jelentkeztek a nyaralásra.

Elfogadta a testület a BTG elszámolását a közmunkások és utcaseprők bértámogatásával összefüggésben, és átutalja az ennek fedezetéül szolgáló 24 millió forintot.

Wittinghoff Tamás tájékoztatást kért azzal kapcsolatban, hogy egyes utcaseprőknél 4-500 ezer forintos bérjellegű kifizetéseket találtak. Elképzelhető, hogy ezek csak könyveléstechnikai megoldások – mondta, de azért a felügyelő bizottság ellenőrizze le – kérte.

Jóváhagyták a rendőrség kérését, hogy hárommillió forintos önkormányzati támogatással csak 2012 január 31-én kelljen elszámolniuk.

Forrást csoportosítottak át a Szent Vince Római Katolikus Óvoda épületének vízvezeték hálózata felújításához.

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő megállapodás ügyében ad-hoc bizottságot hozott létre az önkormányzat. A bizottság munkájának segítésére, jogi ügyvitelre és tanácsadásra dr. Herbák Henrietta egyéni ügyvédet bízta meg a testület.

Ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját a képviselő-testület.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.