Budaörs: A szülők és pedagógusok kérése nyomán született beadványt levették a napirendről

Újabb döntésekkel igyekezett életben tartani az esélyt a képviselő-testület a június 8-án tartott rendkívüli ülésén, hogy megnyerhesse a város a Templom tér funkcióbővítő pályázatát.

Levette napirendjéről a képviselő-testület azt az előterjesztést, amely annak nyomán született, hogy több mint 300 szülő és 40-50 pedagógus aláírásával beadvány érkezett az 1. számú Általános Iskola intézményvezető választásával kapcsolatban az önkormányzathoz. A szülők és pedagógusok számára elfogadhatatlan a képviselő-testület legutóbbi ülésén megválasztott új igazgató. Az előterjesztés két javaslatot tartalmazott: a testület továbbra is fenntartja korábbi döntését, vagy érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, és az új pályázat lebonyolításáig mást bíz meg az igazgatói teendők ellátásával.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) közölte, hogy nem kívánnak módosítani a döntésen, mert az teljesen törvényes módon született.

Wittinghoff Tamás polgármester kérte, legalább tárgyalják meg a kérdést, hiszen ennyi szülő és pedagógus kérése a demokrácia játékszabályai szerint legalább arra kötelezi a testületet, hogy foglalkozzon az üggyel. A vita végén bárhogyan dönthetnek.

A jobboldali többség nem fogadta el ezt az érvelést, és nem volt hajlandó beszélni sem a kérdésről.

Napirend előtti felszólalásában Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) egy frankhegyi családi napi rendezvényre hívta meg a budaörsieket. Az esemény június 11-én, szombaton lesz a Merengő és Rigó utcák találkozásánál lévő szabad területen.

Stifft Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Fűtőmű melletti sportpálya zajvédő falával kapcsolatos vitás kérdések tisztázását sürgette.

Török István (Fidesz-KDNP) azt tette szóvá, hogy a Kőhegyi kápolna állapota katasztrofális. Annak tisztázását kérte, hogy ki a felelős ezért.

Wittinghoff Tamás polgármester szerint „rossz helyen kopogtat” az önkormányzatnál, hiszen a kápolna az egyház tulajdonában van, és a német nemzetiségi önkormányzat kezelésében. Vagyis, még, ha akarnának, akkor sem nyúlhatnának ehhez az épülethez.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) köszönetét fejezte ki azoknak a nemzeti érzelmű, és nemzetben gondolkodó polgároknak, akik részt vettek a Trianon emlékmű alapkőletételénél. Hiányolta, hogy nem minden helyi párt jelent meg az eseményen.

Wittinghoff Tamás polgármester válaszában leszögezte, hogy azok is gondolkodhatnak nemzetben, akik nem voltak ott ezen az eseményen. Amikor videón megnézte az alapkőletételt, látta, hogy a jobbikos, és a rossz emlékeket idéző Árpád-sávos zászlók mellett nem volt egyetlen magyar zászló sem. Maga részéről nem kér az ilyen nemzetben gondolkodásból – fogalmazott. Egyetért viszont Török Istvánnal (Fidesz-KDNP), aki egy tévényilatkozatában azzal magyarázta, hogy nem a Városháza melletti parkban helyezik el az emlékművet, mert az ott sérthetné a testvérvárosok érzékenységét. Wittinghoff Tamás szerint pontosan ebben ragadható meg a lényege annak, hogy mi is baj a Trianon emlékművel.

Laczik Zoltán (MSZP) hiányolta, hogy az Agip utca egyik oldalán még mindig nincsen járda, illetve az ott lévő buszmegálló környékén nem készült gyalogátkelőhely.

Módosították a Budaörsi Termál Kft. Alapító Okiratát. Visszahívták tisztségéből az eddigi ügyvezetőt, Egri Pétert, és helyette 5 éves időtartamra Szőke Balázst választották.

Még a döntést megelőző vitában Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) megjegyezte, hogy nem világos számára mi is lesz az új vezető feladatköre.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) közölte, szeretnék, ha az új ügyvezető fogná össze a már meglévő, illetve tervezett uniós projekteket, kiemelten a Templom tér funkcióbővítő pályázatát.

Wittinghoff Tamás úgy nyilatkozott, hogy számára szakmailag elfogadható a jelölt.

Leipán Tibor (Fidesz-KDNP) először azt javasolta, vegyék le napirendről az előterjesztést, mert a Pénzügyi Bizottság nem véleményezte azt. Majd a Fidesz frakció időt kért, és a rövid megbeszélésük után a képviselő elállt előző kérésétől.

A testület megszavazta az új ügyvezetőt.

A budaörsi Templom tér funkcióbővítő pályázatának kérdése immár sokadszor szerepelt a képviselő-testület napirendjén. Néhány helyi lakos kifogásai miatt, számtalan variációt vizsgáltak már meg. Ezek közül egyesek már-már azt veszélyeztették, hogy el sem nyerheti az uniós támogatást a város. Olyan megoldást próbál keresni a hivatal és a képviselő-testület, amely megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, és az érintettek számára is elfogadható. Mindez azonban egyre több kiadással jár.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) meg is jegyezte, hogy már nagyon nehezen követhető, mennyi saját pénzt is kell majd beletennie ebbe a projektbe a városnak.

Mivel Kálóczi Imrét (Fidesz-KDNP) figyelmeztette a polgármester, hogy a lehetséges alternatívák közül az általa javasolt döntések kizárják egymást, frakciójuk ismét időt kért.

Ezt követően elfogadták, hogy a Zichy-korzó keleti térfal II. ütem projektelemet kívánják megtartani. Ennek érdekében minimum 35 millió forintnyi forrást kell előteremteni ingatlanvásárlásra, és 75 millió forintot építési önrészként.

A további döntésekkel a tervezőknek adtak feladatokat, hogy vizsgálják meg a lakossági egyeztetéseken felvetődő javaslatok megvalósíthatóságát.

Elfogadta a testület azokat a jogszabályi módosításokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a város által fenntartott óvodák és általános iskolák fenntartói jogát 2011. szeptember 1-jétől átadják a Budaörs Kistérség Többcélú Társaság részére.

Jóváhagyták a képviselők, hogy az önkormányzat a német IVEE Egyesülettel együttműködjön egy magyarországi környezetvédelmi projekt megvalósításában, amelynek egyik helyszíne a Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda lenne.

A Jókai Mór Művelődési Központtal kapcsolatos belső ellenőrzési jelentés megismerését követően, hozzájárulását adta a testület a dokumentumban megjelölt megrendelések számláinak kifizetéséhez, amennyiben ezek szakmai teljesítésigazolása megtörténik.

Zárt ülésen döntöttek arról, hogy a BTG Kft. nem lép be a Közép-Duna Vidék Hulladékgazdálkodási Zrt. Konzorciumába, mert ez hosszú távon nem szolgálja sem a cég, sem a város érdekeit.

Ugyancsak zárt ülésen választották ki, hogy idén kiknek adományoznak a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.