Budaörsi képviselő-testületi ülés (összefoglaló): Leváltották az 1. számú iskola igazgatóját

Valamivel több, mint 113 millió forinttal támogatja az önkormányzat a panelprogramban nyertes Lévai u. 29., 33., és a Szivárvány utca 14-24. szám alatti épületek energia megtakarítást eredményező felújítását – döntött a képviselő-testület a május 18-án tartott ülésén.

Napirend előtti felszólalásában jelentette be Ritter Imre, kisebbségi szószóló, hogy beválasztották őt az Europassio Szövetség elnökségébe. Arról is beszámolt, hogy szerződést kötöttek a Vatikánnal, amelyben az egyházi állam vállalta: mind szakmailag, mind anyagilag támogatják a passió játékok megrendezését.

Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) a Frankhegyi Részönkormányzat meghívását tolmácsolta egy, május 21-ére szervezett hulladékgyűjtő akcióhoz. A találkozó 9 órakor a Templom téren lesz. Június 11-én pedig családi napot szervez a részönkormányzat, ahová szintén várják az érdeklődőket.

Laczik Zoltán (MSZP) kezdeményezte, hogy Bibó István születésének századik évfordulójára nevezzenek el utcát, vagy teret Budaörsön. Javaslatokat kér a budaörsiektől, hogy melyik közterület viselje majd a nagy társadalomtudós nevét.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) arról érdeklődött, hogy mikor fejeződik be a Budapesti út 71. szám alatti épület felújítása.

Csík Edina, főépítész válaszában a szeptember 30-ai dátumot jelölte meg.

A képviselő azt is nehezményezte, hogy a Tavasz utca 29. szám lakói már sok hónapja nem kaptak választ levelükre, amelyben az előttük lévő járdaszakasz javítását sürgetik.

Domahidi Emma, a Városépítési Iroda vezetője ígéretet tett, hogy haladéktalanul kivizsgálja az ügyet.

Stifft Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetet mondott a BTG-nek, hogy a következő hetekben kicserélik a játszótéri homokozókban a homokot.

Bejelentette azt is, hogy május 21-én rendezik meg a hagyományos Városi Sportnapot, amelyre az előzetes jelentkezések alapján 1000-1200 főt várnak.

Első napirendi pontként ismét az alpolgármester választást kísérelték meg. A szavazási procedúra előtt Wittinghoff Tamás jelezte, hogy úgy érzékeli, közeledik a megállapodás a jobboldallal. Mivel mulasztásos törvénysértésben vannak, ennek ellenére kötelessége megtartani a választást ezen az ülésen is. Ezért ismét előterjesztette saját jelöltjét, Bíró Gyulát (Budaörs Fejlődéséért Egyesület), aki ezúttal sem kapta meg a jobboldali többség szavazatait.

Ezt követően módosították a 2011. évi költségvetést. A rendeletmódosításra a jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, és az évközi állami támogatások előirányzatainak emelése, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt volt szükség.

Eldöntötte a testület, hogy a költséghatékony működés érdekében, az önkormányzat által fenntartott óvodák és általános iskolák fenntartási jogát 2011. augusztusától átadják a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása részére.

Wittinghoff Tamás elmondta, semmiféle garancia nincsen arra, hogy ez szisztéma hosszú távon is működhet, hiszen a magyar oktatási rendszer teljes átalakítás előtt áll. Pillanatnyilag azonban ez az egyetlen olyan törvényes megoldás, amelyik legalább egy évre biztosítja, hogy további 800 millió állami forrást szerezzenek a budaörsi oktatási nevelési intézmények (óvodák, általános iskolák) működtetéséhez.

Ritter Imre, kisebbségi szószóló közölte, finanszírozási szempontból célszerűbb lett volna legalább a nemzetiségi intézményeket a kisebbségi önkormányzat fenntartásába adni. A Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (BNNÖ) az anyagi előnyöket figyelembe véve, rövidtávon elfogadja ezt a megoldást.

Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) a felvetésre reagálva elmondta, hogy megvizsgálták az egyházi és a kisebbségi önkormányzatnak való átadás lehetőségét is, azonban hiába jók az anyagi feltételei egy ilyen lépésnek, ez esetben 10 évre kellett volna elköteleződni. Ez pedig a mai képlékeny jogi helyzetben nem lenne szerencsés.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) megköszönte a pedagógusoknak, hogy többször is egyeztettek az ügyben. Úgy vélte, hogy felelősen nem választhatták azt a megoldást, hogy nem tesznek semmit.

A Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola intézményvezetői pályázatának elbírálása nyomán ismét, egyhangúan, dr. Szelényiné Dobi Gyöngyit választotta meg a testület, aki immár negyedik ötéves ciklusát kezdi el iskolaigazgatóként.

Jóval hevesebb vita kísérte az 1. számú Általános Iskola intézményvezetői pályázatát. A jelenlegi igazgató, Dölles Erzsébet mellett még hárman indultak el a vezetői állásért.

Ritter Imre, kisebbségi szószóló jelezte, hogy mivel a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat (BNNÖ) egyetértése nélkül írták ki a pályázatot, ami szerinte törvénysértő, ők nem vesznek részt a jelöltek véleményezésében.

A jegyző visszautasította, hogy törvénytelenül jártak volna el. Az ügyben kikérték a kormányhivatal véleményét is, ami megerősítette az ő álláspontjukat. Tisztában van vele, hogy a kisebbségi ombudsmannak van egy ettől eltérő jogértelmezése, de számukra a kormányhivatal az irányadó – fogalmazott.

A jelöltek bemutatkozását követően kérdéseket tettek fel a képviselők.

Filkey Péter (Fidesz-KDNP) arról érdeklődött a jelenlegi igazgatótól, hogy vajon miért nem kapta meg a szavazatok többségét a tantestületben?

Dölles Erzsébet ezt azzal magyarázta, hogy egyrészt az új épületbe költözés kapcsán adódott sok konfliktus, másrészt számos újítással – például interaktív táblák – kellett megismerkedniük az idősebb kollégáknak is – ami nem volt könnyű. Ezeket a nehézségeket, sajnos, jórészt vele azonosították.

Laczik Zoltán (MSZP) arról érdeklődött, miért fogalmazott az igazgatónő a bemutatkozás során olyan keményen, hogy az utóbbi időben valóságos hajtóvadászat folyt ellene.

Dölles Erzsébet nem kívánt részletekbe bocsátkozni, csupán annyit mondott, hogy 9 és fél évig jó kapcsolata volt a tantestülettel, és a szülőkkel is, az utolsó félévben azonban valóságos politikai kampány zajlott, amelyben sok méltánytalan dolog történt.

Simsik Zsuzsannától, aki Ráckevén él, de jelenleg egy szigethalmi iskola igazgatója, arról érdeklődött Bíró Gyula, hogy milyen párt színeiben volt önkormányzati képviselő? Mint a válaszból kiderült, a Fidesz-KDNP jelöltjeként. Bíró Gyula azt is megkérdezte, hogy tagja-e valamilyen egyéb bizottságnak? Simsik Zsuzsa elmondta, hogy a helyi trianoni emlékbizottság tagja.

Bíró Gyula szerint a jelenlegi igazgató működése alatt kiváló iskolává fejlődött az intézmény, ezért a döntés során szakmai és nem pártérdekeket kellene figyelembe venni.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a pályázati munkákat bíráló szakértő jónak találta Simsik Zsuzsanna anyagát.

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelölt csupán 10 szavazatot kapott a tantestületben.

A szülői munkaközösség nevében felszóló Hauser Péter a jelenlegi igazgatónőt támogatta. Mint monda, teljesen elégedettek a munkájával, és a jelöltek között sem látnak nála jobbat.

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arra emlékeztetett, hogy 10 évvel ezelőtt, hasonló körülmények között, éppen a Fidesz erőltetett át egy jelöltet, akiről pár hónap alatt kiderült, hogy képtelen megbirkózni a feladattal. Óvta a testületet, hogy ismét ebbe a hibába essenek.

Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) szerint a szülők képviselőjének hozzászólásából úgy tűnt, mintha mindenki a jelenlegi igazgatót támogatná. Pedig ez nincsen így, sem a szülők, sem a tanári kar esetében nem kapta meg a többség szavazatát. Rossz üzenet lenne, ha olyan embert neveznének ki, akit a 70 fős testületnek csupán 39.7 százaléka támogat. Ez számára azt jelzi, hogy változásra van szükség.

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) felhívta a figyelmet, hogy mind a szülők, mind a tanárok két jelöltet támogattak kimagaslóan, de ezek közül egyik sem Simsik Zsuzsanna volt.

Wittinghoff Tamás furcsa ellentmondásnak tartotta, hogy a jelenlegi igazgatóval szemben az a fő kifogás, hogy a tanári karnak csupán 40 százaléka támogatja, miközben a Fidesz-KDNP által preferált jelölt mindössze 10 tanár bizalmát bírja a hetven fős testületből, és ez az ő esetében nem tűnik akadálynak.

Az iskola közalkalmazotti tanácsának elnöke azt kérte, hogy vegyék figyelembe a dolgozók véleményét.

Az általános igazgatóhelyettes viszont arra szólította fel a képviselőket, hogy ne politikai döntést hozzanak.

Végül a testület jobboldali többsége Simsik Zsuzsannát választotta igazgatóvá, akinek mandátuma 2011. augusztus 1-jétől 2016. június 31-ig tart.

A testület elfogadta a Templom téri városrehabilitációs és funkcióbővítő pályázat módosításait, amelyet hosszas társadalmi és szakmai vita előzött meg.

Jóváhagyták a BTG Kft. 2010. évi beszámolóját és a 2011. évre vonatkozó üzleti tervét. Egyúttal – törvényi módosulások miatt – megváltoztatták a Kft. vezetőkre vonatkozó javadalmazási szabályait is.

Levették napirendről a Budaörsi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület beszámolóját, mert Sánta Áron úgy ítélte meg, hogy a dokumentum felületes, nem tartalmaz részletes adatokat a tényleges tevékenységről. A testület egyetértett vele, és úgy döntött, felkérik az egyesületet, pontosítsa a beszámolót.

Pénzügyi fedezetet biztosítottak ahhoz, hogy a Csicsergő Óvoda egyik közalkalmazottja nyugdíjba vonulhasson.

Az általános tartalék keretből 4.5 millió forintot csoportosítottak át az értékvédelmi rendelet felülvizsgálatának költségeire.

Döntöttek arról a sorrendről, ahogyan felajánlják a különböző intézményeknek szervezeteknek az önkormányzatnál leselejtezett használt számítógépeket. Első körben az önkormányzati oktatási, nevelési és szociális intézmények választhatnak a gépek közül. Ha még marad, akkor a társadalmi és civil szervezetek következnek, majd a testvérvárosok közül Magyarkanizsa és Kisújfalu, végül a hivatal saját dolgozói. De utóbbiak nem ingyen kapják, hanem csak 12 ezer forint/gép összegért vásárolhatják meg.

Az iskolai túljelentkezések kezelésére többféle döntést is hozott a testület. Az elsős osztályok esetében a létszám meghaladhatja a maximumot, a törvényeknek megfelelő 20 százalékkal. Ugyanígy a napközis csoportok is 20 százalékkal léphetik túl a maximumot. A Bleyer iskolában pedig az eddigi három helyett, négy tanulócsoportot indíthatnak.

Jóváhagyták a képviselők, hogy az önkormányzat bérbe adja az Esze Tamás utcai iskolaépületet a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola részére. Szeptembertől három OKJ-s végzettséget nyújtó képzés indul itt: egy idegennyelvi titkár, egy pénzügyi számviteli ügyintéző és egy számítógép-szerelő, karbantartó.

Egyelőre nem szabadították fel a céltartalékból a hivatal által kért kereteket, viszont a Budaörsi Városi televízió hozzájut a pénzéhez.

Pénzügyi forrásokat csoportosítottak át a Pitypang Bölcsőde bővítése projekt lezárásához, és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatokhoz. (A kibővített bölcsőde ünnepélyes átadására május 25-én kerül sor.)

Újabb közbeszerzési pályázatot írnak ki energia auditot végző cégek számára, ezúttal úgy, hogy a nyertes a város intézményeinek energiaszámláit öt évre visszamenőleg vizsgálja felül.

Elfogadták a város 2010. évi környezeti állapotáról készült jelentést. Ehhez kapcsolódón jóváhagyták, hogy felül kell vizsgálni az önkormányzat környezetvédelmi stratégiáját és környezetmenedzsmentjét.

Budaörs csatlakozik a Polgármesterek Szövetségéhez. Még 2009. februárjában Brüsszelben a Polgármesterek Szövetsége alapító okiratának aláírásával több mint háromszázötven európai város ünnepélyes keretek között vállalást tett arra, hogy nem pusztán teljesíti, hanem túlteljesíti az EU egyik fontos energiapolitikai célkitűzését, amely szerint 2020-ig 20 százalékkal kell mérsékelni a szén-dioxid-kibocsátást. Jelenleg a Szövetséghez csatlakozott települések száma 2547. Magyarországon eddig négy önkormányzat lépett be a szövetségbe: Budapest, Biharkeresztes, Tata és Veszprém.

Meghosszabbították azt a szerződést, amelynek alapján térítésmentesen használhatja a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény a Farkasréti út 2/C alatti ingatlant. Azzal a kitétellel, hogy amennyiben elkészül a Heimatmuseum felújítása, az ingatlan visszakerül az önkormányzathoz.

Négymillió kettőszázezer forintot csoportosítottak át a Mindszenty Iskola épületében felmerült balesetveszély elhárítására.

Egy döntés értelmében a Szociális és Egészségügyi Bizottság 900 ezer forintot fordít a saját keretéből a lakáskoncepció felülvizsgálatára.

Támogatták a képviselők a Budaörsi Triatlon Klub kérelmét, amelyben 2 millió 380 ezer forintos segítséget kértek versezőik sikeres felkészüléséhez a 2012-es Londoni Olimpiára.

Ugyancsak megszavaztak 214 ezer forintot a Karizma Budaörsi Római Katolikus Nevelési Oktatási Alapítvány részére, amelyik nyári táborozást szervez.

A panelprogramban nyertes Lévai u. 29., 33., és a Szivárvány utca 14-24 szám alatti épületek számára biztosítják az önkormányzati egyharmados támogatást, ami valamivel több, mint 113 millió forint.

Elfogadták a Budaörsi Termál Kft. 2010. évi beszámolóját, majd ehhez kapcsolódóan döntöttek arról, hogy második ügyvezetővé választják dr. Hortobágyi Szabolcsot.

Ezt követően zárt ülésen folytatta munkáját a testület.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.