Rendben lezajlottak a magyar érettségik országszerte

Rendben lezajlottak a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli érettségi vizsgák hétfőn országszerte, rendkívüli eseményről sehonnan nem érkezett bejelentés – közölte az oktatási államtitkárság az MTI-vel.

Mint írták, a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi első része, a 40 pontos, 60 perces szövegértési feladatsor Nemes Nagy Ágnes párbeszédes formájú esszérészletére tett fel kérdéseket. A modern költészet megértésének problémáit taglaló szöveghez 11 feladat tartozott, amelyek az adatok visszakeresésére és a szerzői szándék megértésére is vonatkoznak.
A második részben 60 pontért (20 a tartalom, 20 a szerkesztés, 20 a nyelvi megformálás) három feladat közül egyet kell megoldaniuk a vizsgázóknak 3 órában. Az érvelési feladatban az idén egy Szophoklész-idézet kapcsán az emberi természet sokszínűségéről kellett érvelni, a véleményt irodalmi hősök magatartásának bemutatásával alátámasztva.

A műértelmezési feladat Móricz Zsigmond A világ végén már szép és jó című novellájának adott szempontú vizsgálatát kérte. Az összehasonlító elemzésben Csokonai Vitéz Mihály Az álom leírása és Petőfi Sándor Az álom… című versének összevetése szerepelt, a költemények címében is szereplő motívum középpontba állításával.

Az emelt szintű írásbeli érettségi négy órában négyféle feladatot tűzött ki a vizsgaleírásnak megfelelően. A 40 pontot érő nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor kiinduló szövege Szegedy-Maszák Mihály tanulmányrészlete volt. A 11 feladat a szöveg megértésén túl nyelvtani (mondatelemzési, stilisztikai) és irodalmi (például szerzők, művek, toposzok, ritmusok) ismereteket várt el.

A műértelmezési feladat (25 pont) Karinthy Frigyes paródiájának elemzését kérte. A reflektálás egy jelenségre nevű feladatban (20 pont) az olvasói szokások változásáról kellett kifejteni a véleményt. A gyakorlati írásbeliség elnevezésű feladat (15 pont) témája egy hivatalos levél, melyben Az év diákja díjra lehetett felterjeszteni egy iskolatársat.

Mindkét szinten összesen legfeljebb 100 pontot lehet elérni. Ebből helyesírási hibákért maximum 15 pont veszíthető. Helyesírási szótár használatát engedélyezték, az elemzésre szánt szövegeket pedig mindkét szinten tartalmazták a feladatlapok.

Az érettségi vizsgák kedden a matematika írásbelikkel folytatódnak.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.